Hydrodynamiske testfaciliteter

Vores hydrodynamiske testfaciliteter inkluderer en dybvandsslæbetank og et lavvandsbassin til test af skibe og offshore strukturer under ekstreme vejr-, bølge- og strømforhold.

Hydrodynamiske test i en slæbetank kan indikere hvordan et skib eller en offshore struktur vil opføre sig under realistiske forhold.