Der er stort fokus både på fremtidssikring af vores energi-forsyning og en samtidig omlægning af energiforbruget til fossilfrie energikilder for at reducere CO2-belastningen.

Vi arbejder på to forskellige planer med vores services til energiindustrien. På det ene plan arbejder vi med effektivisering af energiudvindingen fra vedvarende energikilder såsom vind, vand, biobrændsler, bioaffald m.m. På det andet plan arbejder vi med modernisering og effektivisering af den konventionelle energiproduktion på kraftværkerne. 

Vores services er især rettet mod atomkraftværker, biomasse- & affaldsanlæg, anlæg, der producerer energi med fossile brændsler, og vindkraftværker.