Akustik-, støj- og lydkvalitetslaboratorier

Laboratorier til test, evaluering og måling af lydkvalitet, akustik og støj.

Unikke testfaciliteter inden for akustik, støj og lydkvalitet gøre det muligt at teste, måle og evaluere en lang række produkter og maskiner.