Forsknings- og udviklingsprojekter

FORCE Technology deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter (FoU), så vi fortsat kan stille den nyeste viden og de nyeste teknologier til rådighed for vores kunder og samfund.

Teknologisk innovation 

Sådan arbejder vi med innovation i FORCE Technology.

Et GTS-institut

Vi styrker erhvervslivet ved at fremme innovation, udvikling og ressourceoptimering.

Vi investerer i dansk konkurrenceevne og produktivitet gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter, en stærk infrastruktur af faciliteter og laboratorier samt videnspredning, der kommer flest muligt til gavn. / FORCE Technology