Testfaciliteter, laboratorier og videnscentre

FORCE Technology råder over en række state-of-the-art faciliteter til test af produkter, strukturer, komponenter og materialer, samt en lang række unikke laboratorier. Dertil giver vores videnscentre adgang til innovation og ny viden.

3D-print

3D-print og additiv fremstilling

/Side

Faciliteter til brug i 3D print og til additiv fremstilling.

wide boundary layer wind tunnel

Aerodynamik

/Side

Vindtunneler til test af strukturer og komponenter.

SenseLab

Akustik, støj og lydkvalitet

/Side

Besøg vores laboratorier til måling og evaluering af lydkvalitet, støj og akustik.

AM Link - din genvej til 3D print i Danmark

AM Link

/Facilitet

Partnerskab med fokus på industriel 3D-print og additiv fremstilling.

AM Link netværkspartnere

/Side

I tilknytning til AM Link er der opbygget et netværk af danske og udenlandske virksomheder, vidensinstitutioner og andre interessenter med kompetencer indenfor 3D print og relaterede ydelser. De kaldes netværkspartnere og deres særlige kompetencer bliver inddraget i relevante opgaver udført af AM Link. 

Blade Test Centre A/S (BLAEST) - fuldskalatest af vindmøllevinger

Blade Test Centre (BLAEST)

/Facilitet

Hos Blade Test Centre A/S (BLAEST) tilbydes fuldskalatest af vindmøllevinger op til 85 meter.

Neddeling af store prøver til mindre delprøver i FORCE Technologyss specielle ”edderkop”

Brændselslaboratoriet

/Facilitet

Brændselslaboratoriet til behandling af brændsler og bestemmelse af brændselskvalitetsparametre.

Montering af gipsvæg og måling af akustiske egenskaber i måleåbning til måling af lydisolation.

Bygningsakustiske laboratorier

/Facilitet

På laboratorierne måler og dokumenterer vi de akustiske egenskaber for bygningsdele.

Center for anvendt fotonik CAF

Center for anvendt fotonik

/Facilitet

Fotonikbaseret innovationshub der bygger bro mellem forskning og virksomheder.

Center for Hygiejnisk Design - hygiejnisk design og produktsikkerhed til fødevare-, biotek- og pharmabranchen

Center for Hygiejnisk Design

/Facilitet

EHEDG-akkrediteret testlaboratorium for fødevarer, biotek og pharma.

Akkrediteret EMC testudstyr

EMC-test

/Facilitet

Vi kan udføre test i henhold til de fleste produktstandarder og generiske standarder.

Emissionsmåling for støv, SO2, NH3, HCl og HF

Emissioner, energi og ressourcer

/Side

Besøg vores faciliteter til måling, monitorering og kontrol af emissioner, energi og ressourcer.

Lavtrykskalibrering

Facilitet for lavtrykskalibrering af flow og gasmålere

/Facilitet

Dine flowmålere kalibreres ved lavt tryk med atmosfærisk luft og trykluft som medie.

Billede af test af slag

Faciliteter til transporttest

/Facilitet

Transporttest hjælper til at sikre, at dine varer kommer sikkert frem.

Flow laboratorie

Flowlaboratorie

/Facilitet

Vi tester og optimerer industrielt udstyr ved hjælp af forsøg og skalamodeller.

Center for anvendt fotonik services

Fotonik og lys

/Side

Faciliteter til innovation, udvikling og test af produkter med fotonikteknologi.

hpht testing

HPHT-test i et realistisk miljø

/Facilitet

HPHT-faciliteter til test af metaller, belægninger, polymerer, kompositter og samlinger/komponenter.

Dybt vand slæbtank, slæbetank test, FORCE Technology

Hydrodynamik

/Side

Testfaciliteter til hydrodynamiske test.

Verdens største lukkede loop til højtrykskalibrering af naturgasmålere.

Højtrykskalibrering af gasflowmålere

/Facilitet

Anlægget til højtrykskalibrering af gasflowmålere er det eneste af sin slags i verden.

IdemoLab - IoT innovation

/Facilitet

Byg bro mellem nye hardwareteknologier, designtænkning og forretningsudvikling.

Brug elektronik til at designe IoT og smarte produkter

IoT og digital teknologi

/Side

Test og udvikle nye IoT produkter på vores testfaciliteter og sikre den hurtigste vej til markedet.

Verdens største lukkede loop til højtrykskalibrering af naturgasmålere.

Kalibrering

/Side

Faciliteter og laboratorier til kalibrering af målere og måleudstyr.

Vandanalyse

Kemisk analyselaboratorium

/Facilitet

Karakterisering af stort set alle stoffer og materialer, incl. luft, vand, brændsler mv.

Klimatest af store komponenter

Klimatest af store komponenter

/Facilitet

Klimatest minimerer utilsigtet korrosion eller materialeskader i driftsfasen. Vær på forkant.

klimatisk vindtunnel, isbelægning, FORCE Technology

Klimatisk vindtunnel

/Facilitet

Isdannelse på brokabler kan være en udfordring, da de kan danne store vibrationer i kablerne.

Klimatisk testudstyr

Klimatiske test - faciliteter

/Facilitet

Få dokumentation for at dit produkt kan modstå de forhold, det bliver udsat for ved normalt brug.

Test af materialer i barske miljøer

Korrosionsbeskyttelse

/Side

Laboratorier til test af materialer og strukturer for korrosion.

Laboratorie til kalibrering af partikelsensorer i FORCE Technology

Laboratorium til kalibrering af sensorer

/Facilitet

Sensorlaboratorium til kalibrering og test af alle typer gas- og partikelsensorer.

BIG bymodel

Lasercenter

/Facilitet

Få svejst dine emner med Skandinaviens mest moderne og præcise udstyr til lasersvejsning.

Raketdysen lasersvejses i vores laboratorie- og produktionsfaciliteter.

Lasersvejsning, røntgen- og ultralydudstyr

/Facilitet

Vores faciliteter er udstyret med fx lasere og ultralydudstyr, der bruges i produktionssammenhænge.

Lindoe Component and Structure Testing

Lindoe Component and Structure Testing A/S

/Facilitet

Lindoe Component and Structure Testing A/S med fokus på fuldskalatest af komponenter og systemer.

Lod- og masselaboratoriet

/Facilitet

Lod- og masselaboratoriet kalibrerer konventionelle masser.

Luftkalibreringsanlæg hos FORCE Technology

Luftkalibreringsanlægget Bulderbaan

/Facilitet

Luftkalibreringsanlægget Bulderbaan anvendes til førstegangsverifikation, kontrol og re-kalibrering.

Emissionsmåling med multikomponent monitor

Luftlaboratoriet

/Facilitet

Industriens adgang til viden om luftemissioner, luftkvalitet, indeklima og arbejdsmiljø.

Olfaktometer til vurdering af lugteprøver - lugtvurdering

Lugtlaboratoriet

/Facilitet

Lugtlaboratoriet er akkrediteret til prøvetagning og analyse af lugtemissioner fra industri m.fl.

Overfladekarakterisering brudflader materialer urenheder

Materialer

/Side

Unik kombination af laboratorier og faciliteter til materialetest og -karakterisering.

Mekanisk testudstyr

Mekanisk test - faciliteter

/Facilitet

Få dokumentation for at dit produkt kan modstå de forhold, det bliver udsat for ved normalt brug.

Mekanisk test strong floor megatest

Mekanisk test af store komponenter og konstruktioner

/Facilitet

Få udført fuldskala test med statiske og dynamiske ekstrembelastninger i vores mekaniske testbænk.

Overfladekarakterisering brudflader materialer urenheder

Overfladekarakterisering

/Facilitet

Avanceret udstyr til overfladekarakterisering og analyse - herunder 3D, mikroskopi og røntgen.

Partnere i AM Link

/Side

AM Link består af FORCE Technology, der i samarbejde med en række partnere tilbyder industriel 3D-print.

Lindoe Component and Structure Testing

Produkt- og strukturtest

/Side

Testaciliteter til test og prøvning af en lang række produkter og strukturer.

Accelereret EMC testudstyr

Reverberation-kammer

/Facilitet

Vi kan udføre test i henhold til de fleste produktstandarder og generiske standarder.

Center for anvendt fotonik CAF

Rådgivning om anvendelse af nyeste viden om fotonik

/Side

Deltagelse i udvalgte forskningsprojekter som grundlag for anvendelse af nyeste fotonikteknologi.

Power input test

Safety lab til sikkerhedstest af elektroniske produkter

/Facilitet

Vil du sikre dig, at dit elektroniske produkt overholder gældende regler og standarder?

Maritime simulator center

Simulering og CFD

/Side

Optimering af ydeevne i design af havne, industrielt udstyr, anlæg og skibe.

Fuld mission Skibsbrosimulator, simulatorstudier, simulatortræning, FORCE Technology

Skibssimulatorer

/Facilitet

Vores skibssimulatorer varierer fra desktop til full-mission konfigurationer.

Bugseringstank, FORCE Technology

Slæbetank

/Facilitet

Vi tester skibe og offshore konstruktioner i vores slæbetank under ekstreme vejr-, og strømforhold.

Storskala 3D-print facilitet til print af industrielle komponenter, emner og strukturer i metal

Storskala 3D-print facilitet

/Facilitet

Skandinaviens største metal 3D-print facilitet til print af komponenter, emner og strukturer.

Termisk sprøjtning

Svejseteknologi

/Side

Faciliteter til lasersvejsning med moderne og mest præcise udstyr på markedet.

Termisk sprøjtning

Termisk sprøjtning facilitet

/Facilitet

Termiske sprøjtefaciliteter sikrer overflader, der er slidstærke, korrosionsforebyggende og levetidsforlængende.