Testfaciliteter hos FORCE Technology

FORCE Technology råder over en række state-of-the-art faciliteter til test af bl.a. vindmøller, fundamenter, tankskibe og boreplatforme, samt en lang række unikke laboratorier.

Accelereret EMC testudstyr

Accelereret EMC testudstyr

/Facilitet

Vi kan udføre test i henhold til de fleste produktstandarder og generiske standarder.

Akkrediteret EMC testudstyr

Akkrediteret EMC testudstyr

/Facilitet

Vi kan udføre test i henhold til de fleste produktstandarder og generiske standarder.

Raketdysen lasersvejses i vores laboratorie- og produktionsfaciliteter.

Avancerede laboratorie- og produktionsfaciliteter

/Facilitet

Vores faciliteter er udstyret med fx lasere og røntgen- og ultralydudstyr, der bruges i forskellige produktionssammenhænge.

Blade Test Centre (BLAEST)

/Facilitet

Hos Blade Test Centre A/S (BLAEST) tilbydes fuldskalatest af vindmøllevinger op til 85 meter.

EEG usability testing

Designpsykologisk testcenter

/Facilitet

Ved at kombinere etnografiske metoder med den seneste teknologi inden for psyko-fysiologiske målinger kan vi måle brugeradfærd.

Fact lab, test af emner i barske miljøer

FACT-Lab - få testet materialer i realistisk miljø

/Facilitet

Har din virksomhed materialemæssige udfordringer i aggressive miljøer?

Flow laboratorie

Flowlaboratorie

/Facilitet

Vi tester og optimerer industrielt udstyr ved hjælp af forsøg og skalamodeller.

Vandanalyse

kemisk analyselaboratorium

/Facilitet

I vores kemiske analyselaboratorium udfører vi karakterisering og kemiske analyser af stort set alle stoffer og materialer.

Klimatest af store komponenter

Klimatest af store komponenter

/Facilitet

Klimatest minimerer utilsigtet korrosion eller materialeskader i driftsfasen. Vær på forkant og få dine komponenter testet under forskellige atmosfæriske forhold.

klimatisk vindtunnel, isbelægning, FORCE Technology

Klimatisk vindtunnel

/Facilitet

Isdannelse på brokabler kan være en udfordring, da de kan være medvirkende til at danne store vibrationer i kablerne.

Lasercenter

Lasercenter

/Facilitet

Få svejst dine emner med Skandinaviens mest moderne og præcise udstyr til laser svejsning. Lasercenteret laserfuser også overflader og udvikler svejseprocedurer.

Lindoe Component and Structure Testing

Lindoe Component and Structure Testing A/S

/Facilitet

FORCE Technology og LORC har etableret Lindoe Component and Structure Testing A/S med fokus på fuldskalatest af komponenter og systemer - mekanisk og i klimakammer.

Mekanisk test strong floor megatest

Mekanisk test af store komponenter og konstruktioner

/Facilitet

I den mekaniske testbænk kan du få udført fuld-skala test med statiske og dynamiske ekstrembelastninger med simuleret påvirkning fra bølger og vind, f.eks. i en udmattelsestest.

Overfladekarakterisering brudflader materialer urenheder

Overfladekarakterisering

/Facilitet

Avanceret udstyr til overfladekarakterisering og analyse - herunder 3D, mikroskopi og røntgen til analyser af overflader.

Fuld mission Skibsbrosimulator, simulatorstudier, simulatortræning, FORCE Technology

Skibssimulatorer

/Facilitet

Vores skibssimulatorer varierer fra desktop til full-mission konfigurationer og bruges til maritim træning og havne- og besejling studier.  

Dybt vand slæbtank, slæbetank test, FORCE Technology

Slæbetank

/Facilitet

Vi tester skibe og offshore konstruktioner i vores slæbetank under ekstreme vejr-, bølge- og strømforhold.

Termisk sprøjtning

Termisk sprøjtning facilitet

/Facilitet

Termiske sprøjtefaciliteter sikrer overflader der er slidstærke, korrosionsforebyggende og levetidsforlængende.

Klimatisk testudstyr

TestLab

/Facilitet

Klimatisk testudstyr.

Mekanisk testudstyr

TestLab

/Facilitet

Mekanisk testudstyr.

Kalibrering af vandmålere og varmeenergimålere

Vandlaboratorium til test og typeprøvning af flowmålere

/Facilitet

FORCE Technology er førende på markedet inden for test og typeprøvning af vand-, varmeenergi- proces- og kølemålere, og vores vandlaboratorium har seks prøvestande til test og typeprøvning.

Verdens største lukkede loop til højtrykskalibrering af naturgasmålere.

Verdens største loop

/Facilitet

Højtrykskalibreringsanlægget er det eneste af sin slags i verden. Det er bygget som en lukket loop og kan kalibrere ved maksimalt tryk og flow året rundt.

wide boundary layer wind tunnel

Vindtunneller

/Facilitet

Vores vindtunneller bruges til test af bygningsvidenskabelig karakter, herunder broer og bygninger, skibe og andre maritime konstruktioner, inklusiv offshore.