Artikler

På årsbasis offentliggør vi ca. 200 artikler, rapporter, guides og andre publikationer om teknologisk viden og innovation - og vi deler dem gerne.

Find et udpluk af de nyeste artikler eller søg blandt alle publikationer herunder.

Nyeste artikler

Iterativ proces hygiejnisk design

Iterativ proces til godt hygiejnisk design

/Artikel

Med tjeklister og systematiker kan man skabe robuste processer til udvikling af godt hygiejnisk design.

Stillebænken i Vallensbæk ved København er blevet en oase for støjen fra nærliggende trafik

Stillebænk - en innovativ støjskærm

/Artikel

En stillebænk, der kan afskærme trafikstøj, kan hjælpe med at løse støjproblemer på udendørs opholdsarealer.

En dårlig svejsning i produktionsudstyr betyder, at der vil være et ændret flow hen over denne svejsning

God hygiejne sikrer hurtig og effektiv rengøring

/Artikel

Hygiejnisk design er centralt i fremtidens fødevare- og pharmaproduktion

Figur 1A: Røreskål, delvist fremstillet af aluminium

Hygiejnisk kritiske steder er svære at rengøre

/Artikel

Storkøkkener kan vinde ved at indarbejde rengøringskrav i kravspecifikationer til udstyr.

Brintskørhed bolt

Brintskørhed i stål - hvad er det?

/Artikel

Brintskørhed er særlig kritisk ved anvendelse af højstyrke stål

Kravspecifikationers betydning for elektroniks pålidelighed

/Artikel

Spilder din virksomhed også ressourcer på ikke at specificere, hvad der skal udvikles? Her er tips til at få overblik.

Cybersikkerhed i industrielle sikkerhedssystemer

/Artikel

Ovevej disse krav til cybersikkerheden når du arbejder med i industrielle styringssystemer.

3D-print teknologien har behov for nye standarder

/Artikel

Hvordan kvalitetssikres standarderne for nye produktionsformer såsom 3D-print og Additive Manufacturing?

Tænk pålidelighed ind fra starten

/Artikel

Læs, hvorfor vores pålidelighedekspert synes, at hans arbejde er det bedste.

Kom godt i gang med udvikling af medicinsk udstyr

/Artikel

Risk management af medicoudstyr – Sådan laver du en god risikostyring, når du udvikler medicoudstyr

Pakning af færdiglavet mad i storkøkken

Fødevaresikkerhed i storkøkkener

/Artikel

Produktion af fødevarer i storkøkkener stiller store hygiejnekrav til både produktionsudstyr og personale.

Audit på et lager

Sådan laver du en god tjekliste til audit

/Artikel

Få tips til opbygning af en god tjekliste og download en skabelon til audit-tjekliste.

Spændingsudfalds påvirkning på elektriske apparater

/Artikel

Kan elektronik klare spændingen? Sådan testes elektronik for spændingsudfald fra elnettet.

Bil, mudder, raket, elektronikprodukter

Pålidelighed med afsæt i en ’jungle’ af værktøjer

/Artikel

Pålidelighedsværktøjer – Sådan udvælger du de rette pålidelighedsværktøjer til dine elektronikprodukter

Digital masterclass med Annette Baltzer Larsen

Digital masterclass med Annette Baltzer Larsen

/Artikel

Skab høj fødevaresikkerhed og kvalitet i produktionen.

Udvikling af IoT-produkter i prædefinerede IoT-økosystemer

Udvikling af IoT-produkter

/Artikel

Sådan får du succes med at udvikle IoT-produkter i prædefinerede IoT-økosystemer.

Klimatest af store komponenter

Når fuldskala systemtest bliver kæmpestore

/Artikel

Vi udfører fuldskala systemtest - også af kæmpe komponenter.

Fødevaresikkerhed produktion kursus

Mere effektiv rengøring af fødevare-produktionsudstyr

/Artikel

Nye metoder til overfladevurdering giver bedre rengøring og øger fødevaresikkerheden.

Ekstern audit skal gennemføres med indsigt i leverandørens virksomhed og kultur

7 skridt til den gode leverandøraudit

/Artikel

Jo mere du på forhånd sætter dig ind i leverandørens kultur og jargon, desto bedre dialog og leverandøraudit får du.

lead auditor auditerer ledelsen

ISO 9001: Tag styringen, så det ikke sejler

/Artikel

Hvordan kan ISO 9001 bruges som strategisk værktøj til at realisere organisationens mission og vision?

Auditinterview i øjenhøjde

6 gode råd

/Artikel

Så laver du et audit i øjenhøjde – og får mest muligt at vide.

Audit af produktionssystem

Bliv en dygtigere auditor

/Artikel

Hæv dine audit-kompetencer til et nyt niveau gennem et modulopbygget kursusforløb.

Audit på et lager

Lead auditor - klædt på til et vigtigt ansvar

/Artikel

Når ledelsen vil have svar på, om virksomheden lever op til målsætningerne, spiller lead auditoren en afgørende rolle.

Hospitalseng

Godkendelse af medicinsk udstyr med radio

/Artikel

Læs om EMC-risikobetragtninger og hvordan de arbejder sammen med funktionskrav og tests.

Bil, mudder, raket, elektronikprodukter

PPEPP

/Artikel

Nyt forskningsprojekt om pålidelighed i produktudviklingen.

reliability pålidelighed paalidelighed

Strategier og værktøjer til pålidelighed

/Artikel

Hvilke strategier og værktøjer skal du vælge for at sikre den højeste pålidelighed for dit produkt?

Per Thåstrup Jensen, mand

Modellering og physics of failure

/Artikel

Afdækning af faktorer, der påvirker elektroniks levetid, og opstilling af model for fysiske fejlmekanismer.