Et sundt indeklima er alfa og omega for vores trivsel og helbred. Bygningsundersøgelser kan afdække eventuelle skader, der kan påvirke indeklimaet i negativ retning, og som derfor bør udbedres.

Hvad betyder et godt indeklima for os?

Et sundt og velfungerende indeklima er afgørende for vores trivsel, når vi tilbringer lang tid indendørs. Det gælder både derhjemme og på arbejdspladsen.

Konsekvensen af et dårligt indeklima kan give ubehag som fx irriterede slimhinder, kløe i øjnene, træthed og lugtgener og kan medføre langvarige sygdomsforløb.

Med specialiserede bygningsundersøgelser og byggeteknisk ekspertise er det muligt at identificere og løse problemer relateret til indeklima, herunder fx håndtering af skimmelsvamp.

Bygningsundersøgelser identificerer mulige indeklimaproblemer som fx skimmelsvamp

Skimmelsvampevækst i boliger er ikke blot et æstetisk problem; det kan også have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at få identificeret årsagerne til skimmelsvampevækst samt andre indeklimaproblemer, såsom svigt i klimaskærmen eller rørlækager.

En skjult skade som fx en utæthed i vand- eller varmeinstallationerne kan udvikle sig og skabe grobund for vækst af skimmelsvampe og/eller trænedbrydende svampe. Hvis skimmelsvampevæksten er skjult bag tapetet eller i gulvkonstruktionen, kan det være svært at opdage.

Under alle omstændigheder er det vigtigt hurtigt at finde årsagen til svampeangrebet, ellers kan det blive bekosteligt for hus- eller ejendomsejeren. Derfor kan det være en god investering at få foretaget en bygningsundersøgelse af huset eller ejendommen.

Hvad kan du selv gøre for at forbedre indeklimaet?

Det er dog ikke altid, at skimmelsvamp er synderen i helbredsmæssige gener og dårligt indeklima. Der kan også være tale om afgasning fra flygtige organiske forbindelser, også kaldet VOC´ere fra fx nye møbler, legetøj, maling, gulvlak mm.

Udover byggetekniske årsager til fx skimmelsvamp kan et uhensigtsmæssigt brug af bygningen være årsagen, fx at der luftes for lidt ud eller at rengøringen er mangelfuld.

Desuden er det vigtigt at vedligeholde bygningen regelmæssigt for at undgå konstruktionsbetingede bygningsskader. Det både forlænger bygningens levetid og forbedrer indeklimaet.