Olie- og gasindustrien bevæger sig ud på dybere og dybere vand og opererer i svært tilgængelige miljøer, men skal samtidig opfylde strenge regler for sikkerhed og miljø.

Det kræver højt specialiseret viden at udvinde energi fra undergrunden. Vores eksperter indenfor olie og gas kan hjælpe dig, hvad enten det drejer sig om undersøgelse, udvinding, raffinering eller transport. De kan inddrages i hele projektet lige fra de indledende forundersøgelser til konstruktionsdesign, idriftsættelse, løbende vedligehold og dekommissionering.
 
Når vi løser opgaver og arbejder med projekter, arbejder vi efter den højeste sikkerheds- og kvalitetsstandard. Vi har og har haft mange opgaver i Nordsøen, hvor vi oprindeligt har høstet vores erfaringer. I dag samarbejder vi med kunder i olie- og gasindustrien i hele verden.