Rør og ledninger, der ligger på havets bund, er under stort tryk, og korrosionshastigheden i det barske miljø kan nedsætte levetiden markant. 

Energinet er med til at etablere Baltic Pipe, en gasrørledning, der forbinder gassystemerne i Norge, Danmark og Polen. En del af ledningen krydser Lillebælt på havbunden, og i den forbindelse har Energinet brug for at sikre, at de brugte coatings og overfladebehandlinger lever op til de gældende standarder og kan bidrage til at sikre lang levetid for rørledningen. 

Vigtig kvalifikation af arbejdsprocedurer og metodebeskrivelser

”Inden vi går i gang med selve installationen af gasrørledningen, foregår et stort arbejde med at gennemgå entreprenørens arbejdsprocedurer og metodebeskrivelser, så vi er sikre på, at de lever op til de standarder, der gælder på området”, siger Carsten Stig, overordnet kvalitetsansvarlig for Baltic Pipe hos Energinet. 

Det er vigtigt at have det rette faglige afsæt i dialogen med entreprenørerne. Energinet har ikke selv de nødvendige specialkompetencer og har derfor søgt efter en ekstern projektleder. Denne kompetence fandt de hos FORCE Technology, og en af vores FROSIO Level III certificerede specialister indenfor coating og overfladebehandling har derfor haft en fast plads i Energinets projektorganisation under hele forløbet. 

Det skaber tryghed, når den forventede levetid er sikret

”Eftersom det overordnede formål er at sikre levetiden på gasledningen, er det ekstremt vigtigt, at vi har en ekspert til at dokumentere, at arbejdet er lavet i henhold til de korrekte standarder, specifikationer og design”, siger Carsten Stig.

”Det giver os en stor tryghed at vide, at røret har den forventede levetid på 30+ år, for vi kan ikke bare lige inspicere det arbejde, vi har lavet om fx 20 år, når det ligger på bunden af havet,” fortæller Søren Erbs, maskiningeniør hos Energinet.

Overfladebehandling på gasledning
Korrekt udført overfladebehandling sikrer levetid på gasledning.

Fleksibilitet sikrer vores leverance

Det er ingen sag at køre et projekt, når tingene bare går, som de skal, men der kan ske uforudsete hændelser eller forsinkelser, så derfor er fleksibilitet også et nøgleord, når man deltager i sådanne opgaver. ”Når entreprenørerne står stille, koster det mange penge, og det truer hele vores leverance og vores schedule” slutter Carsten Stig.

Rørledningerne til Baltic Pipe skal være klar til brug i slutningen af 2022. Baltic Pipe skal være med til at understøtte skiftet fra kul til naturgas i Polen, hvilket sikrer en grønnere energiform og en stor reduktion i CO2 udledningerne. Specielt sammen med sol- og vindenergi giver det en betragtelig reduktion og på sigt er tanken, at vedvarende energikilder som biogas også transporteres i ledningsnettet.