FORCE Technology er en førende teknologisk rådgivningsvirksomhed. Vi tilbyder rådgivning og service på energiområdet, olie-/gasområdet, det maritime område og inden for fremstilling, service og infrastruktur.

Det, der gør vores services unikke, er, at de understøttes af en række teknologier og faciliteter samt uddannelse og træning, der gør os i stand til både at rådgive om og løse konkrete problemstillinger. Vores forretning tager udgangspunkt i 9 fagområder med hver deres specialviden og kompetencer; vores specialister samarbejder, når opgaven kræver det, i tværfaglige projektteams. Det skaber størst mulig værdi for dig som kunde og betyder, at du altid får den mest kvalificerede løsning.
  • Energi, materialer & svejsning
  • Integrity management
  • Maritime services
  • Electronics
  • Inspektion & prøvning
  • Måleteknik, kemisk analyse, miljø & ledelsessystemer
  • Sensor & NDE innovation
  • Certificering
  • SonoSteam
  • Uddannelse, træning & kurser.

Forskning & udvikling – grundstenen i vores arbejde

Vi ønsker at sikre, at vi altid kan tilbyde den nyeste viden og de nyeste teknologier, når vi løser opgaver for vores kunder – hvad enten det er i form af nye eller forbedrede produkter, processer eller metoder. Derfor deltager vi løbende i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med større og mindre virksomheder og med førende forsknings- og udviklingsinstitutioner, såvel nationalt som internationalt. 

En international virksomhed

Vi er i dag en international virksomhed med datterselskaber i Sverige, Norge, Kina, Singapore og de Forenede Arabiske Emirater; en udvikling, der i høj grad er resultatet af vores ønske om at kunne understøtte vores kunder på de markeder, de befinder sig på.

Kunderne er omdrejningspunktet i alt, hvad vi foretager os

I os har vores kunder derfor en partner, der gennem innovativ anvendelse af teknologi og viden søger at skabe værdi og forbedre konkurrenceevnen for deres virksomheder. Indlevelse i og forståelse for vores kunders situation er nøglen til succes for os; derfor er tætte kunderelationer en selvfølge.

Vælger du et samarbejde med FORCE Technology, får du en strategisk partner, der ser det som sit primære mål at udvikle og vedligeholde økonomisk ansvarlige løsninger, som understøtter din forretning.