Grøn omstilling

Vi ønsker at fremskynde den grønne omstilling gennem brug af teknologi

Vi forfiner og understøtter udviklingen af ny energiinfrastruktur i stor skala, styrker ansvarligt forbrug og produktion og skaber løsninger, der hjælper vores kunder med at nå deres bæredygtighedsmål.

NA Image

Power-to-X

Power-to-X og udviklingen af bæredygtige brændstoffer samt teknologier til lagring og udnyttelse af CO2 er afgørende for den grønne omstilling.
 
NA Image

Effektiv vindenergi

Uafhængighed af fossile brændstoffer fordrer ny teknologi. Vi arbejder for at udvikle ny viden og teknologiske løsninger til vindindustrien.
 
NA Image

Genanvendelse og levetidsforlængelse

Det er nødvendigt at bruge ressourcerne klogere og sikre, at vores produkter bruges smartere, lever længere og genanvendes bedre.
 
NA Image

Design af bæredygtige produkter

For at få produkter til at holde længere og derved mindske deres miljøpåvirkning er vi nødt til at tænke bæredygtighed ind i produktdesignet.
 
NA Image

Design af bæredygtige produktioner

For at få produkter til at holde længere og derved mindske deres miljøpåvirkning er vi nødt til at tænke bæredygtighed ind i produktionsdesign.
 
NA Image

Dokumentation af bæredygtighed

Vurdering af miljøpåvirkning og dokumentation af indsatser spiller en central rolle i dokumentationen af bæredygtige udviklingstiltag.