Bæredygtige produkter og materialer – genanvendelse og levetidsforlængelse

Det stigende overforbrug af jordens ressourcer har stået på i mange år og har store konsekvenser for miljøet. Det er nødvendigt at bruge ressourcerne klogere og sikre, at vores produkter bruges smartere, lever længere og genanvendes bedre.

NA Image

Længere levetid

Produkter og materialer skal leve længere, hvis vi skal reducere klimabelastningen og minimere forbruget af ressourcer. Det betyder, at produkternes brugsfase skal optimeres, og reparationer skal muliggøres og prioriteres. Samtidig skal ressourcerne, der ellers ville være endt som affald, i stedet tilbage i værdikæden eller indgå i nye kredsløb. I den sammenhæng er materialekendskab og -adskillelse, take-back systemer og data helt centralt for genanvendelsen af ressourcer.
 
NA Image

Optimal ressourceudnyttelse

Med den nyeste viden og moderne faciliteter, der muliggør fx stor-skala additiv fremstilling (AM), kan produkter i langt højere grad end tidligere repareres og dermed forlænges produktets levetid. Vores specialister har desuden stort kendskab til materialers kvaliteter og kan hjælpe med fejlfinding, adskillelse og genanvendelse af et produkts komponenter, så ressourcerne kan udnyttes bedre.
 

Levetidsforlængelse, genanvendelse og forskning

For at understøtte virksomheders grønne omstilling, arbejder vi i FORCE Technology med følgende:
NA Image

Levetidsforlængelse

Det kan kræve både optimal brug af produktet, tilstandsmonitorering (condition monitoring), refurbishment eller muligheden for reparation for at minimere et produkt eller en produktions miljøbelastning. Vi tager udgangspunkt i det konkrete produkt og brugsmønster, og rådgiver om hvornår levetidsforlængelse er relevant for dig, og bidrager til løsningen.
NA Image

Genanvendelse

For at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne hjælper vi virksomheder med at analysere potentialet for genanvendelse af produkter og materialer. I den forbindelse bidrager vi også til virksomheders brug af genanvendte materialer både gennem analyser af materialer og sammensætninger og ved test af produkter, der består af genanvendte komponenter og materialer.
NA Image

Forskning, udvikling og videndeling 

Vi udvikler og deler ny viden, værktøjer og løsninger, der styrker dansk konkurrenceevne og skaber mere bæredygtige systemer og virksomheder. Det gør vi bl.a. gennem forsknings- og udviklingsprojekter eller gennem vidensnetværk.
Christine Bang Kragelund

For mere information, kontakt

Christine Bang Kragelund

Business development manager

T: +45 42 62 70 93