Rådgivning om materialevalg og design samt test og analyse af plast og kompositter i produkter og komponenter.

Plast og kompositter, herunder gummi, polymerer og coatings, anvendes i stigende grad af industrien  i både produkter og delkomponenter. Fordelene ved disse materialer er mange, men det kræver at du vælger det rigtige materiale, som imødekommer de krav der stilles til dit produkt eller din komponent. 

Rådgivning om materialevalg og design af plast- og kompositmaterialer

Vi tilbyder rådgivning om design, udarbejdelse af kravspecifikationer og materialevalg inden for alle plast- og kompositmaterialer både ved nydesign eller optimering af eksisterende produkt. Vi sikrer, at dit produkt lever op til dine egne krav og dine kunders forventninger inden for: 

 • funktion
 • kvalitet, holdbarhed og levetid
 • vedhæftning og sammenføjninger
 • materialesammensætning
 • gældende myndigheds- og miljøkrav
 • dokumentation.

Vores polymer- og kompositspecialister er eksperter i alle materialer inden for plast og kompositter. Vi kan rådgive dig omkring funktion og anvendelse af forskellige materialer i forskellige brugssituationer og miljøer. 

Vi tester også vejrbestandighed og lysægthed af materialer under forskellige betingelser og har stor viden om, hvordan faktorer som lys, vejr, kemikalier og lignende kan påvirke holdbarheden og levetiden af dit produkt.

Test og dokumentation af sammenføjninger i plast og kompositter 

Vi tester, at sammenføjninger og vedhæftninger fx ved svejsninger og limninger af plast og kompositter lever op til de krav, du stiller, ligesom vi kan udarbejde dokumentation for vedhæftningen af en beskyttende maling eller coating. 

Vi laver akkrediterede målinger af overfladespænding på både faste og flydende stoffer samt salg af væsker til overfladespændingsmåling. 

Rådgivning om produktion og indkøb af plast og kompositter

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med produktion og indkøb af produkter og råmaterialer, som sikrer, at du og/eller din leverandør lever op til gældende myndigheds- og dokumentationskrav. 

Vores ekspertise omfatter blandt andet materialebestemmelse, kemisk analyse af fyldstoffer og andre additiver, migrationsanalyse, termisk analyse til bestemmelse af glasovergangstemperatur og sammensætning, ftalatanalyse og krydsbindingsgrad. Vi tilbyder ligeledes rådgivning med henblik på udskiftning/substitution af farlige stoffer med mere miljørigtige alternativer.  

Skadesopklaring og havariundersøgelser ved hjælp af test og analyse

Både som producent og bruger af produkter eller komponenter i plast- og kompositmaterialer er det vigtigt, at holdbarheden og levetiden lever op til forventninger og krav, så omkostningstunge havarier, produktionsstop eller ligefrem ulykker kan undgås. 

Typisk opstår skader og havarier i plast, kompositter eller gummi på grund af en kemisk eller mekanisk påvirkning. Årsagen kan også være et uhensigtsmæssigt design, en produktionsfejl eller et forkert materialevalg. Eksempler på typiske skader er nedbrudte gummipakninger, delaminering, svigtende vedhæftning, overfladeforurening, afskalning og misfarvning. 

Ødelæggelserne skyldes ofte, at materialets sammensætning og kvalitet ikke matcher de betingelser, udefrakommende påvirkninger kræver. Fx for lav densitet eller styrke i forhold til belastningen.

I de tilfælde, hvor skaden er sket, og et materiale er revnet, ødelagt eller nedbrudt, kan vi teste og analysere materialet med henblik på at finde årsagen til ødelæggelsen. Vi yder derudover rådgivning omkring forbedring af materiale og/eller sammensætning med henblik på at undgå fremtidige ødelæggelser. 

Efterprøvning og dokumentation af skader og havarier

Vi tilbyder efterprøvning og dokumentation i forhold til skader og havarier, så du troværdigt og deltaljeret kan dokumentere fx overfor kunder, leverandører, myndigheder og andre interessenter, hvad, hvorfor og hvordan det gik galt.

Som producent eller leverandør af produkter eller komponenter er det naturligvis nødvendigt at dine produkter lever op til den kvalitet, dine kunder kræver. Det kan derfor være af stor betydning, at du kan dokumentere, hvorfor en ødelæggelse af dit produkt er opstået, ligesom det kan være nødvendigt at efterprøve og tilpasse et produkt til kundens krav og brug. 

Er du bruger af et produkt eller en komponent, kan vi ligeledes lave efterprøvning og dokumentation i forbindelse med skader og havarier, så du kan dokumentere overfor dine leverandører hvorfor skaden er opstået. 

Vores metoder og teknikker inden for plast og kompositter

Både i forbindelse med materialevalg og ved skader og havarier anvender vi en række avancerede analysemetoder og måleteknikker til test og dokumentation. Vi ser altid på det konkrete produkt eller problem og aftaler i dialog med kunden, hvilken sammensætning af tests (i henhold til forskellige standarder og/eller tests tilpasset til kunden) der er nødvendig. 

Vores metoder og teknikker omfatter blandt andet:

 • Fugtindhold og absorption
 • Overfladespænding
 • Diffusion, permeation og migration
 • Grundstofbestemmelse
 • Miljøinducerede spændingsrevner (ESC- Environmental Stress Cracking)
 • Kvældning af gummi
 • Compression set af gummi
 • Fourier Transform Infrarød Spektroskopi (FTIR) og FTIR-mikroskopi
 • Skanning Elektron Mikroskopi (SEM)
 • Avanceret 3D overfladekarakterisering
 • Densitets- og viskositetsbestemmelse
 • Termisk analyse, DSC (Differential Scanning Calorimetry) og TGA (Thermogravimetric analysis) 
 • Vejrlighedstest (accelereret ældning) i klimakammer (UV, WOM (Weather-o-Meter))
 • Molekylvægtsbestemmelse og –fordeling (GPC/SEC – Gel Permeation Chromatography – Size Exclusion Chromatography)
 • Mekanisk prøvning
 • Ultralyd og røntgenanalyse
 • Hansen Solubility Parameters (HSP)
 • Fiberindhold
 • Design og beregning.

Forskning, udvikling og demonstration inden for plast og kompositter

FORCE Technology samarbejder med virksomheder, universiteter og myndigheder i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter. Vi har erfaring med deltagelse i en lang række projekter med henblik på at fremme den teknologiske udvikling inden for materialer, herunder plast og kompositter. 

Vores engagement inden for forskning, udvikling og demonstration betyder desuden, at vores medarbejdere besidder et højt vidensniveau, som kommer vores kunder til gavn. Vi deltager bl.a. i projekter vedrørende:

 • Genanvendelse af kompositter til nye innovative anvendelser
 • Ressourceoptimering i forbindelse med genanvendelse af plast
 • Design, materialevalg, fremstilling og kvalitetssikring af kompositter
 • Strukturering og karakterisering af mikro-og nanostrukturerede støbeforme og plastoverflader
 • Anvendelse af kompositter offshore
 • Nedbrydning af plast
 • Bioplast
 • Skade- og havariundersøgelser af plast.