Lad os undersøge, hvordan et havari er opstået, og hvad årsagen har været og på den baggrund komme til bunds i sagen, så du kan undgå en lignende skade senere. 

Årsager til skader og havarier

Grundlæggende skyldes skader og havarier én eller flere af tre årsager:
 • Fejl i designet
 • Fremstillingsfejl
 • Overbelastning i forhold til designet, altså driftsbetingede fejl.
Dette gælder, uanset om der er tale om brud, korrosion, slid mv.

Oplever du en skade eller et havari, skal du i første omgang indsamle al baggrundsviden og dokumentation. De synlige skader kan ofte dække over den egentlige årsag, og det er sidstnævnte, du gerne hurtigt vil have identificeret.

Hvis eksempelvis et brud viser sig at være startskuddet til det endelige havari, skal det undersøges nærmere. Hos os kan du få udført en metallurgisk undersøgelse af bruddet og brudfladen og sammenholdt med historikken, driftsbetingelserne og anvendelsen få fastlagt, hvad årsagen til dit havari har været.

Vi tilbyder mange former for ikke destruktive prøvninger (NDT), destruktive prøvninger (DT), metallurgiske undersøgelser samt styrkeberegninger, som kan opklare, hvorfor skaden eller havariet er opstået.  Vores specialister omfatter eksperter i styrkeberegning og brudmekanik, metallurger, beton- og polymerspecialister, som inddrages fra sag til sag for at løse netop din opgave.

Designet er af afgørende betydning

Hvis din skade eller dit havari bunder i en designmæssig fejl, kan årsagen være følgende:
 • Styrke- og udmattelsesmæssig underdimensionering
 • Forkert valg af materiale med henblik på styrke og slagsejhed
 • Forkert valg af materiale i forhold til korrosionsmæssig belastning
 • Forkert valg af materiale i forhold til slidbelastning.
FORCE Technology har specialister, som kan hjælpe dig med de beregnings- og materialemæssige udfordringer, for at lignende skader og havarier ikke kommer til at ske igen. Inden for det beregningsmæssige kan vi gennemgå beregninger og ændre på dine designmæssige parametre, hvis det er nødvendigt.

På metallurgisiden kan vi f.eks. rådgive omkring egnet materialevalg under hensyntagen til de korrosionsmæssige forhold samt de forskellige former for slid, der skal tages i betragtning.

Er den havarerede del fremstillet korrekt?

Af fremstillingsbetingede fejl kan følgende nævnes:
 • Fejl i det indkøbte materiale eller brug af forkert materiale i henhold til specifikation
 • Svejsefejl
 • Forkert varmebehandling
 • Mangelfuld overfladebehandling eller skader i overfladen.
Hvis skaden eller havariet er opstået på baggrund af en fejl i fremstillingen af konstruktionen, kan vi rådgive dig om, hvordan du kan kvalitetssikre dig mod samme fejl fremadrettet. 

Hvis skaden eller havariet opstår på baggrund af en dårlig svejseudførelse, har vi svejseteknikere og svejseingeniører som kan rådgive omkring svejsning, så du slipper for samme svejsefejl igen.

Vores NDT-folk kan undersøge dine konstruktioner og komponenter for fejl, så du kender størrelsen samt placeringen af fejlene, og om de ligger inden for det tilladelige. Hvis fejlene ligger uden for det tilladelige i henhold til normer og standarder, kan vi vurdere fejlene brudmekanisk og korrosionsmæssigt for at se, om de konstaterede fejl reelt er kritiske i forhold til restlevetiden.

Vi har en bred vifte af materialespecialister, der kan rådgive dig indenfor eksempelvis varmebehandling af metaller, materialers egenskaber, overfladebehandling eller vurdere om materialet stemmer overens med materialecertifikatet. Hvis du har mistanke om, at dit materiales mekaniske egenskaber ikke er tilstrækkelige, har vi mulighed for at udføre destruktive prøvninger for at undersøge disse.

Hvornår er det en driftsbetinget fejl?

En driftsmæssig betinget fejl i din konstruktion eller komponent er et forhold, som designeren ikke har taget højde for. Der er mange forskellige typer af driftsbetingede fejl. Det kan eksempelvis være mekaniske belastninger eller miljøpåvirkninger, typisk en utilsigtet belastning på grund af uheld eller manglende viden om designets begrænsninger.

Driftsbetingede fejl kan medføre havari, og det er derfor vigtigt for at kunne bestemme årsagen til havariet, at vi får kendskab til alle hændelser i konstruktionens levetid.

Kontakt os hurtigt, når skaden er sket

En undersøgelse af en skade eller et havari bliver brugt fx ved opklaring af ulykker, tvister, i produktforbedring, og ofte i forbindelse med syns- og skønssager.

I alle tilfælde er FORCE Technology en uvildig part, der fokuserer på fagligheden på dine vegne. Jo før vi inddrages, jo hurtigere er opgaven løst.
hpht testing

Facilitet

HPHT-test i et realistisk miljø

HPHT-faciliteter til test af metaller, belægninger, polymerer, kompositter og samlinger/komponenter.

Syn- og skønsmænd med solid erfaring

Har du brug for specialister, der kan lede en skønsforretning enten i Danmark eller i udlandet?