Har du ansvaret for en konstruktion eller maskindel, hvor havarier ikke er acceptable, er det nødvendigt at gennemføre tilstandsvurderinger med passende intervaller.

Tilstandsvurdering sikrer mod skjulte fejl

Specielt når konstruktioner eller maskindele har været i drift i nogle år kan korrosion, slid, udmattelsesrevner og krybning mm. medføre skjulte farer, som du ikke umiddelbart kan se, men som afdækkes ved en tilstandsvurdering.

Ved en professionel udført tilstandsvurdering opnår du et overblik over konstruktionens tilstand herunder begyndende skader, der dermed kan udbedres inden et eventuelt havari med eventuelle følgeskader opstår. Formålet med tilstandsvurdering kan være sikkerhedskrav fra myndigheder, styring af det løbende vedligehold, ombygninger eller nødvendiggjort som følge af utilsigtet hændelse som en brand eller lignende.

Men også ved overdragelser i forbindelse med udløb af garanti er tilstandsvurdering et godt redskab til at sikre mod skjulte fejl, der kan medføre store udgifter. I visse brancher er det ligefrem lovpligtigt at inspicere tilstanden ved fremstilling eller foretage løbende overvågning under drift.

FORCE Technology har i årtier beskæftiget sig med tilstandsvurdering af alt fra små maskinkomponenter, kraftværksanlæg og andre procesanlæg til offshore konstruktioner og skibe, så vi er godt klædt på til også at hjælpe dig.

On-site undersøgelse uden unødvendig adskillelse

I forbindelse med fremstillingskontrol og tilstandsvurderinger råder FORCE Technology over en bred vifte af transportabelt analyseudstyr, som betyder, vi kan tilbyde dig en lang række undersøgelser på stedet (on-site). 

Undersøgelserne bliver udført af vores erfarne og certificerede personale, som vi kan mobilisere lynhurtigt fra vores materialelaboratorier flere steder i Danmark samt Norge og Sverige.

Eksempler på on-site undersøgelser:

  • Ved løbende anvendelse af replika på damprør opdages krybeskader på et tidligt og ikke-kritisk tidspunkt
  • FROSIO- certificeret (NS 476) fremstillingskontrol af overfladebelægninger på vindmølletårne og fundamenter 
  • Strain-gauge målinger af spændingsniveau på vindmølle tårne
  • X-Ray Fluorescence analyse (XRF) efter afvigelser i legeringssammensætning på rustfrit medico-udstyr 
  • Hårdhedsmåling på fundament til mobiltelefon sendemast for verificering af stålets styrke
  • Ultralydsmåling af godstykkelser på offshore anlæg for vurdering af restlevetid mht. korrosion 
  • Besigtigelse og dokumentation af tilstand på stålsøjler og beton konstruktion efter brand
  • 3. parts Factory Acceptance Test (FAT) af rustfri tanke til fødevarer
  • Replika mikrostruktur undersøgelser af revner ved svejsning af stålkonstruktion
  • Visuel kontrol og lagtykkelsesmåling på galvaniserede altaner, som fik rustpletter ”før tid”.

Øg sikkerhedsniveauet og sænk omkostningerne

En tilstandsvurdering bygger på resultaterne fra én eller flere undersøgelser med det formål at bestemme den aktuelle driftstilstand og vurdere komponenternes levetid.

Det åbner mulighed for sikkerhedsmæssige tiltag og reparation i forbindelse med planlagte driftsstop. Du opnår dermed et højere sikkerhedsniveau og lavere omkostninger ved reparationer og andre levetidsforlængende operationer.

Ud over de undersøgelser, der ligger til grund for en tilstandsvurdering, har vi også erfaring med håndtering og styring af vedligeholdsfunktioner, hvori tilstandsvurderinger løbende indgår.

Vi står til rådighed, hvis du har brug for at vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din kommende tilstandsvurdering. Du er velkommen til at kontakte os.