Korrosions- og materialedata hjælper dig, både når du designer dit produkt, hvis du vil vide mere om et færdigt produkt, eller forstå hvorfor en skade er opstået.

Hvis du gennemtænker en helhedsløsning allerede i designfasen, kan du undgå skader og spare penge på den lange bane. Her kan en korrosions- eller materialeundersøgelse give den nødvendige nye viden.

Korrosion er overalt

Korrosion er på spil i stor såvel som lille skala, og i alle brancher. Korrosion er ikke kun afhængig af kemi, men kan accelereres kraftigt, hvis en kritisk mekanisk påvirkning er til stede, for eksempel vibrationer eller hastigt strømmende vand. Egenskaber som hårdhed, styrke og mikrostruktur af materialet er derfor også vigtige for korrosionsbestandigheden. Derfor involverer eksempelvis en skadesundersøgelse ofte både en korrosionsunder-søgelse og en materialeundersøgelse. Du kan få gavn af en korrosionsundersøgelse, hvis du har spørgsmål som:
  • Hvorfor ruster det?
  • Hvilken levetid kan jeg forvente?
  • Hvad sker der, hvis processen eller miljøet ændres?

Vi kan undersøge hvilke korrosionsmekanismer, der er på spil, hvis dit produkt ruster - måske kan en lille ændring forhindre skader. Hvis du ønsker at vide, hvor lang levetid dit produkt kan forventes at have, kan vi hjælpe dig med en vurdering. 

Måske ønsker du eller din kunde at vide, om dit produkt kan klare sig i et aktuelt miljø eller i kundens specifikke applikation. Tests i vores laboratorier kan hjælpe til at afklare dette. Det kan være en elektrokemisk test af materialet i det rigtige miljø, accelererede tests, eller test af dit produkt i fuld skala.

En korrosions- eller materialeundersøgelse kan også være en teoretisk vurdering baseret på videnssøgning og vores omfattende erfaring fra samme branche eller beslægtede områder. Den kan således være guld værd, og give dig ny viden, som du kan bruge i udvikling og optimering af produkter.

Materialeverifikation kan spare dig for meget besvær

Måske overvejer du at udskifte en underleverandør – men hvordan sikrer du dig, at det nye produkt lever op til samme høje standard som det, du kender? Her kan en materialeunder-søgelse være en god investering. Vi kan hjælpe dig med at tjekke at produktet lever op til de materialecertifikater, der medfølger, og lave relevante undersøgelser ud over materialeverifikation.

Eksempelvis er det ikke nok, at en komponent har den rigtige kemiske sammensætning, hvis materialets mekaniske egenskaber ikke er i orden, fordi korrekt mikrostruktur ikke er opnået. Her kan en metallografisk undersøgelse hjælpe til at vurdere, om komponenten er egnet.

Vi kan også undersøge hvilken fremstillingsmetode, der er brugt, og om der er varme-behandlet korrekt. Vores laboratorium for metallografi er akkrediteret af DANAK til hårdhedsmåling og metallografiske undersøgelser.

Undersøgelse af skader og restlevetid

En korrosionsundersøgelse starter ofte med en visuel vurdering af den rustne komponent. Her kan undersøgelser i mikroskop, kombineret med den viden vores specialister har, afsløre hvilken korrosionsmekanisme, der er på spil.

Med den viden kan korrosionsangreb stoppes her og nu eller forhindres på sigt. Det kan være ved valg af nyt materiale, små designændringer eller måske en overfladebehandling. Hvis et produkt ruster, kan en vurdering af restlevetiden være vigtig, så der tages hånd om sikkerheden.

Vi laver materialeanalyser både i laboratoriet og on-site. Dette gælder bl.a. hårdheds-målinger og mikrostrukturer, hvor replika kan bringes til laboratoriet. Da FORCE Tech-nology råder over en bred vifte af faciliteter, har vi mulighed for at teste dit produkt i et korrosivt miljø og under mekanisk påvirkning i vores laboratorier for mekanisk prøvning. Her kan vi desuden teste dit materiales mekaniske egenskaber.

I dag indgår overfladebehandling i mange produkter, da man gerne vil beskytte kompo-nenten eller opnå andre egenskaber på overfladen. Overfladebehandlingen er en vital del af designet, og derfor er det så vigtigt at sikre, at den er korrekt udført – dette gælder lagtykkelse, vedhæftning og struktur. Vi kan teste alle disse egenskaber, så din overfladebehandling fortsat beskytter dit produkt – også efter det er taget i brug.

Hvis du vil lære mere

Vores specialister kan med deres brede viden og lange erfaring hjælpe dig med dit problem, men du kan også selv lære mere. FORCE Technology udbyder en lang række kurser, hvor du kan lære mere om korrosion og materialer.

Det kan klæde dig på til at tage de rigtige beslutninger omkring materialevalg, og hvordan et korrosionsproblem undgås, og indgå i kvalificeret dialog med dine kunder og leverandører. 

FAQ