Få afdækket dine materialetekniske udfordringer som brud, korrosion, slid eller lignende og vær sikker på, at din nye leverandør overholder specifikationen for materiale og korrosionsbeskyttelse.

Standardiserede test og specialprøvning sikrer dig dokumentation for, at dit produkt overholder gældende krav og specifikationer, hvad enten det gælder korrosionsbestandighed, mekaniske egenskaber, afgivelse af tungmetaller eller lignende, så produktets levetid og egenskaber sikres bedst muligt.

Mange specialiserede materialetests til din rådighed

Vi råder over en lang række prøvningsfaciliteter, hvor test af komponenter udføres efter standardiserede test eller som specialafprøvning tilpasset dine særlige behov. FORCE Technology tilbyder som GTS-institut uvildig prøvning og rådgivning, og kan derfor bistå som tredjepart i dialogen mellem virksomheder eller mellem virksomheder og myndigheder.

Prøvninger kan i mange tilfælde hurtigt levere resultatet til dig, så du finder fejl, inden produktet sendes ud til kunden med reklamationer til følge, og du undgår materialeproblemer i fremtiden. 

Standardiserede test foretages ofte på mindre prøveemner. 

Her kan vi for eksempel udføre: 

 • Mekaniske egenskaber: Styrke, udmattelse, hårdhed, slid  
 • Korrosionsprøvning: Salttågetest, vægttabstest, elektrokemiske test, ASTM G48
 • Kemiske analyser, destruktivt og ikke-destruktivt
 • Krybeprøvning 
 • Test af maling: Vedhæftning, tykkelse, glans, underkorrosion.

Specialafprøvning on-site eller i laboratorium

I en række situationer giver specialafprøvninger det bedste og mest realistiske billede af, hvordan en komponent opfører sig i en driftssituation.

Vi gennemfører specialprøvninger enten hos os eller on-site.

FORCE Technology designer, modificerer og opbygger prøvningsudstyret eksklusivt til den komponent, du skal have testet og efter dine eksakte prøvningsspecifikationer.

Eksempler på specialafprøvning:

 • Test for afgivelse af tungmetaller til drikkevand fra vandhaner og ventiler
 • Test for afgivelse af tungmetaller til fødevarer
 • Korrosionsmåling i havmiljøer
 • Fuldskala specialprøvninger inden for sprængning af naturgasledninger
 • Trykprøvning af rør til olieindustrien
 • Prøvning og inspektion af vindmøllevinger
 • Test af korrosionsinhibitorer til olie/gas-miljøer
 • Test for spændingskorrosion (SCC) under sour service (H2S)
 • Bestemme kedlers levetid med højtemperaturkorrosions sonde f.eks ved konvertering til biobrændsel
 • Trykstyrke af borekerner fra brandpåvirket betonkonstruktion.

Prøvningsrapport

Får du foretaget en specialafprøvning hos os medfølger en prøvningsrapport, som typisk indeholder dokumentation så din kundes, myndigheders eller tredjeparts krav til dokumentation er opfyldt.
 
Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at teste lige præcis dine komponenter og emner.