Bolte og andre befæstelseselementer er kritiske i et væld af konstruktioner – fra maskiner, hvor mindre bolte og møtrikker indgår, til spunsvægge, broer, vindmøller og andre store konstruktioner.

Der er en risiko for, at bolten bliver det svageste led i en konstruktion og der, hvor udskiftning først bliver nødvendig. Det kan indebære en risiko for sikkerheden i konstruktionen, ligesom det kan medføre store omkostninger i forhold til nedetid og reparationer.

I denne guide får du et overblik over faktorer vedrørende bolte, som du bør være opmærksom på for at sikre kvaliteten af din konstruktion - både før installationen, hvis du skal vurdere restlevetiden og hvis der opstår en skade.

Brudflade bolt
Brudflade på bolt - typisk sker et brud på en bolt under hovedet eller i de første bærende gevind.
Brudflade bolt
Korrosion og andre forhold kan påvirke levetiden af en bolt.

Før installation

Inden du installerer bolte i din konstruktion, er der en række faktorer som du bør være opmærksom på og som det kan betale sig at undersøge eller teste. På den måde kan du undgå dyre skader og udskiftninger.

Løbende vedligehold og vurdering af restlevetid 

Når bolten er monteret, er den en kritisk faktor i forhold til sikkerheden og levetiden af den samlede konstruktion. Derfor er det vigtigt at sikre løbende vedligehold og vurdering af restlevetiden for at undgå fx nedbrud. 

Når skaden er sket

Selvom man har taget sine forholdsregler, risikerer man, at der opstår skader. I så fald bør disse undersøges, således at man kan undgå dem i fremtiden.