Teknologisk innovation - til gavn for industri og samfund

Hvert år møder vi i FORCE Technology tusindvis af danske og udenlandske virksomheder, der står med en eller flere teknologiske udfordringer. Vi er en del af rygraden i den danske innovationsstruktur, der skal sikre effektiv og uvildig spredning af ny viden og teknologi til erhvervsliv og samfund.

Teknologier og industrier er under konstant forandring – og vores vigtigste opgave er at sørge for, at virksomheder får mest muligt udbytte af de teknologieske nyskabelser.

Vores tilgang til innovation er defineret af:

  • Industriens behov
    Vi imødekommer dagligt industriens udfordringer og behov for fremtidssikring af teknologi -  ved at inspicere, teste, måle og rådgive for over 10.000 kunder årligt.
  • Samarbejde med vidensinstitutioner
    Vi har et tæt samarbejde med forsknings- og vidensmiljøer og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland om udvikling af nye teknologier.
  • Teknologi som bærende i løsninger til fremtidens bæredygtige samfund
    Vi er, bl.a. gennem standardisering og videnhjemtagning, på forkant med de globale og strukturelle forandringer, der stiller krav om nye teknologiske løsninger til fremtidens bæredygtige samfund.

I krydsfeltet mellem samfundsmæssige udfordringer, erhvervslivets behov (tech pull) og teknologiens muligheder (tech push) arbejder vi på at skabe anvendelsesorienteret teknologisk innovation - både i dag og i fremtiden.  

Innovation, der understøtter vækst og konkurenceevne

Vores innovationsindsats understøtter vores vision om at være en teknologisk forandringskraft, der kan bidrage til at gøre verden mere bæredygtig og sikrere. 

Som GTS-institut ligger det desuden i vores DNA at understøtte vækst, innovation og styrket konkurenceevne i danske virksomheder ved at opbygge og overføre viden og ny teknologi til virksomhederne. 

Det gør vi bl.a. gennem en portefølje af nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter (FoU), og med afsæt i et stærkt fundament af kompetente medarbejdere, state-of-the-art faciliteter og laboratorier og vores kunder.

Innovationen og projekterne omsættes til anvendelige teknologiske services og forgrenes i samfundet via en fokuseret vidensformidling, på kurser, events, klubber og netværk og publikationer.

Vil du være med?