Teknologisk innovation gennem 80 år - til gavn for industri og samfund

Hvert år møder vi i FORCE Technology tusindvis af danske og udenlandske virksomheder, der står med en eller flere teknologiske udfordringer. Det har vi gjort i snart 80 år som rygraden i den danske innovationsstruktur, der skal sikre effektiv og uvildig spredning af ny viden og teknologi til erhvervsliv og samfund.

Igennem de 80 år har teknologier og industrier forandret sig – men vores funktion er forblevet den samme, og stadigt flere virksomheder får gavn heraf. 

 Vores tilgang til innovation er defineret af, at:

  • vi dagligt imødekommer industriens udfordringer og behov for fremtidssikring af teknologi -  ved at inspicere, teste, måle og rådgive for over 10.000 kunder årligt.
  • vi har et tæt samarbejde med forsknings- og vidensmiljøer og uddannelsesinstitutioner i ind- og udland om udvikling af nye teknologier.
  • vi bl.a. gennem standardisering og videnhjemtagning er på forkant med de globale og strukturelle forandringer, der stiller krav om nye teknologiske løsninger til fremtidens bæredygtige samfund.

I spændingsfeltet mellem samfundsmæssige udfordringer, erhvervslivets behov (tech pull) og teknologiens muligheder (tech push) arbejder vi på at skabe anvendelsesorienteret teknologisk innovation - både i dag og i fremtiden.  

Innovation der understøtter vækst og konkurenceevne

Vores innovationsindsats understøtter vores vision om at omsætte højt specialiseret teknologisk viden til værdiskabende løsninger for kunder og samfund. 

Som almennyttigt GTS-institut ligger det desuden i vores DNA at understøtte vækst, innovation og styrket konkurenceevne i danske virksomheder ved at opbygge og overføre viden og ny teknologi til virksomhederne. 

Det gør vi bl.a. gennem en portefølje af nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter (FoU), og med afsæt i et stærkt fundament af kompetente medarbejdere, state-of-the-art faciliteter og laboratorier og vores kunder.

Innovationen og projekterne omsættes til anvendelige teknologiske services og forgrenes i samfundet via en fokuseret vidensformidling, på kurser, events, klubber og netværk og publikationer.

Vil du være med?