Som dansk virksomhed har I mange muligheder for innovationshjælp og finansiel støtte til teknologiske transformationsprojekter. Få inspiration til at udleve jeres innovationsambitioner her. 

Der er mange muligheder for at søge økonomisk støtte og ekspertviden til transformationsprojekter, der kan digitalisere jeres forretning eller hjælpe jer i omstillingen mod en mere cirkulær forretningsmodel.

Men det kan være en jungle at finde rundt i mulighederne og i innovationslandskabet. Derfor har vi lavet en oversigt over nogle af de muligheder, I som virksomhed kan benytte jer af her.

Finder I ikke en egnet partner, er I velkomne til at kontakte os for yderligere dialog om alternativer. 

InnoBooster

Hvem kan søge støtte:

Små- og mellemstore virksomheder (SMV´ere) under 250 ansatte og med en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR eller start-up virksomheder.

Hvad kan man få støtte til:

Virksomheden kan søge medfinansiering til ideer, der innovativt udvikler og markedsmodner enten et nyt produkt, en ny service eller forbedrer en proces betydeligt i virksomheden. Ideen skal forbedre virksomhedens konkurrenceevne markant og give værdi til det danske samfund.

Innovationsfonden logo
InnoBooster støttes af Innovationsfonden

Grand Solutions

Hvem kan søge støtte:

Danske eller udenlandske virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder.

Hvad kan man få støtte til:

Projektet skal levere ambitiøse resultater med høj værdiskabelse fx i form af ny viden, forbedrede og/eller nye processer, systemer, produkter eller løsninger på vigtige politisk prioriterede samfundsudfordringer, og som skaber værdi for hele Danmark.

Innovationsfonden logo
Grand Solutions støttes af Innovationsfonden

Den Digitale Fabrik

Hvem kan søge støtte:

Danske små og mellemstore (SMV´ere) produktionsvirksomheder med behov for øget digitalisering af produktionen.

Hvad kan man få støtte til:

Hjælp til at understøtte dansk industri med at omsætte digital innovation til konkurrencefordele ved at digitalisere og effektivisere produktionsapparatet og få skabt forbilleder og fyrtårne for den øvrige fremstillingsindustri.

Industriens fond logo
Den Digitale Fabrik støttes af Industriens Fond

CyPro

Hvem kan søge støtte:

Danske virksomheder der producerer produkter, der kobles til internettet fx IoT-enheder.

Hvad kan man få støtte til:

Styrke danske virksomheders øgede digitalisering med henblik på at arbejde med IoT- og cybersikkerhed for fysiske produkter.

Industriens fond logo
CyPro støttes af Industriens Fond

Afkobling2030

Hvem kan søge støtte:

Danske produktionsvirksomheder i Trekantsområdet, der ønsker at være bæredygtige på tværs af hele værdi- og forsyningskæden.

Hvad kan man få støtte til:

Produktionsvirksomheder der har høje ambitioner for bæredygtig produktion, cirkulær økonomi, innovation og forretningsudvikling. I programmet bliver den bæredygtige omstilling en løftestang til at forfølge nye forretningsmuligheder, der styrker virksomhedernes konkurrencekraft – uden at skade planeten.

Industriens fond logo
Afkobling 2023 støttes af Industriens Fond

Servitize – Fremtidens bæredygtige servicekoncepter

Hvem kan søge støtte:

Danske industrivirksomheder med 10-500 ansatte, der ønsker at gå fra kun at være produktleverandør til i højere grad at sælge services knyttet til produkterne.

Hvad kan man få støtte til:

Begrebet indebærer, at industrivirksomheder udvikler en forretningsmodel med værdiskabende serviceydelser omkring det eksisterende produkt, hvor der arbejdes med forskellige niveauer af integration i kundens processer.

Industriens fond logo
Servitize – Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter støttes af Industriens Fond

Modstandsdygtig

Hvem kan søge støtte:

Danske små og mellemstore virksomheder (SMV´ere) med internationale aktiviteter og op til 500 ansatte, der ønsker at blive bedre rustet til at klare nuværende og fremtidige kriser og øge deres modstandsdygtighed. 

Hvad kan man få støtte til:

SMV´erne lærer at arbejde strategisk med deres modstandsdygtighed for bedre at kunne modstå nuværende og potentielle kriser som fx bæredygtighedskrav, forsyningssikkerhed, energikrise og råvaremangel.

Industriens fond logo
Modstandsdygtig støttes af Industriens Fond

Få hjælp til at vælge den optimale løsning for din virksomhed

Du kan få hjælp til at vurdere, hvilken støttemulighed der vil være optimal for din virksomhed.

Kontakt os, og få hjælp til ansøgningsprocessen. Så kommer du hurtigt i gang med at arbejde med dine bæredygtige eller innovative projektideer.