Rumfartsindustrien stiller store krav til materialer og udstyr for at undgå havarier med store økonomiske konsekvenser til følge og, i værste fald, tab af menneskeliv.

Inden for rumteknologien er der i den seneste årrække kommet flere spillere på banen, når det gælder om at få udstyr sendt ud i rummet. Udviklingen går stærkt, og tendensen er, at alt skal være lettere og billigere. Det stiller store krav til de valgte materialer og til de tests, der skal sikre pålideligheden.

FORCE Technology har i over to årtier som en førende teknologisk forandringskraft været med til at sætte nye standarder for rumteknologien med design af raketdyser til ESA´s Ariane raketter. Vi havde også en lille finger med i spillet, da NASAs Perseverance-rover landede på Mars. 

Vi hjælper producenter og underleverandører af fx:

 • Raketter
 • Satellitter
 • Habitater
 • Rovere
 • Robotter
 • Måleinstrumenter
 • Elektronikmoduler
 • Batterier

med at udvikle og teste komponenter og systemer, så de kan klare store belastninger fra de ekstreme tryk, vibrationer og temperaturer, de bliver udsat for under opsendelse, i rummet eller under landing.

Produktion af komponenter til rumfartsindustrien

Når komponenterne skal være lettere og billigere, vil man ofte forsøge at gøre materialet tyndere. Det stiller store krav til materialet. Styrken i samlingerne skal være optimal, og komponenten skal kunne modstå både meget høje og meget lave temperaturer foruden mekaniske påvirkninger, uden det går ud over komponentens performance.

Du kan trække på vores dybe faglighed og store bredde, hvad angår:

 • Lasersvejsning
 • 3D-print og additiv fremstilling
 • Inspektion
 • Kvalitetskontrol med fx ultralyd og røntgen
 • Udvikling af værktøjer til kvalitetssikring
 • Fremstilling og test af prototyper
 • Metodeudvikling af fremstillingsprocesser
 • Materialeoptimering, fx superlegeringer
 • Evaluering af detektererede fejl og opsamlet data
 • Kompetenceopbygning hos tredjepart.

Miljøtests af elektronik og elektriske produkter inkl. EMC-test

Inden elektronik og elektrisk udstyr bliver sendt ud i rummet, har det gennemgået en lang række tests for at sikre, at det kan fungere under de miljøforhold, det bliver udsat for.

FORCE Technology tester både udstyr til klassisk space og new space-produkter, som vinder større og større indpas i rumfartsindustrien. Udviklingen af satellitter er fx gået fra mikrosatellitter til nanosatellitter, som i højt volumen skal sendes i lavt kredsløb om jorden.

Blandt andet benytter producenter af new space teknologi COTS (commercial off-the-shelf) komponenter, som ikke er certificeret til brug i space og af den grund skal testes til det yderste. Derfor må der udvikles ekstreme test målrettet new space for effektivt at verificere produkternes evne til at overleve opsendelse og fungere i miljøet i rummet.

Du kan få hjælp til at dokumentere performance af dine produkter i vores mange faciliteter til: