Et produkts evne til rent elektromagnetisk at fungere sammen med andet elektronisk udstyr er et af de væsentligste elementer for produktgodkendelse i ethvert land verden over.

EMC-test

Med en elektromagnetisk kompatabilitetstest (EMC-test) får du dokumenteret den elektromagnetiske udstråling og robusthed på dit produkt. Testen er central i forhold til at opnå CE-mærkning eller andre typegodkendelser. Vores EMC-test er internationalt anerkendt og kan benyttes overalt til at sikre en smidig typegodkendelsesproces globalt.

Hvorfor teste hos os?

Hos FORCE Technology udfører vi alle de nødvendige test og godkendelser samlet i én 'one-stop-shop' med én projektleder.  

Vi udfører alle former for EMC-tests: præliminære test, TestSelv, acceleret test og traditionel akkrediteret EMC-test og kan udgive certificeret IECEE CB Scheme rapport på både EMC og elsikkerhed.

Vi er en af Nordens største teknologivirksomheder og udfører EMC-test i vores faciliteter på flere lokationer i Danmark, så du kan besøge os nær din virksomhed.

FAQ