Med omfattende viden om test og godkendelse af maritim elektronik udfører vi elektriske, mekaniske, klimatiske og funktionelle tests af marineprodukter for at skabe det nødvendlige godkendelsesgrundlag.

Test af marine produkter følger de relevante krav i de fleste maritime standarder, suppleret med krav fra klassifikationsselskaber og myndigheder som DNV, Lloyd's Register, BV, ABS og den amerikanske kystvagt.

Typetest og typegodkendelse af marineelektronik er en garanti for sikker anvendelse

Typegodkendelse af marine produkter beviser udstyrets evne til at fungere som krævet i det tilsigtede offshore- og maritime miljø. For at sikre produkternes sikkerhed og holdbarhed og for at du kan markedsføre og distribuere dine produkter, skal du som producent have dokumentation for akkrediteret typegodkendelses.

En anerkendt partner for typegodkendelse af marineprodukter i mere end 30 år

Vi tilbyder at hjælpe dig gennem hele udviklingsfasen ved at udarbejde detaljerede krav og testspecifikationer, udføre designreviews og kontakte relevante klassifikationsselskaber og myndigheder.

Vi foreslår, at du bruger os til at udarbejde et testprogram for typegodkendelse af dit produkt så tidligt som muligt i din udviklingsproces, hvor produktet eller produktfamilien, testopsætning, funktionstestprocedure, acceptkriterier, relevante krav og detaljerede specifikationer for nødvendige tests, f.eks. miljøtests og EMC-tests, beskrives. Testprogrammet videresendes til de relevante klassifikationsselskaber for deres godkendelse, inden selve testen begynder.

Marinespecialister kan hjælpe dig med at ændre dit produkt for at opnå godkendelse

Når du har en mockup af dit produkt eller en tidlig prototype, foreslår vi en gennemgang eller forprøvning for at evaluere, om produktet er klar til at blive typegodkendelsestestet, eller om der er behov for ændringer. Hvis dit produkt fejler en test under typegodkendelsestesten, tilbyder vi teknisk vejledning fra specialister, der ikke er involveret i testningen,  i forhold til ændringer, så produktet kan bestå den pågældende test.

Altid i overensstemmelse med globale standarder og ledende klassifikationsselskaber

Klassifikationsselskaber med EU Recognised Organisation (EU RO)-status anerkender gensidigt klassecertifikater for materialer, udstyr og komponenter som f.eks. temperaturmålere/transmittere, trykmålere og skærme, displays eller monitorer. Den gensidige anerkendelse er baseret på tilsvarende standarder, idet de mest krævende og strenge standarder bruges som reference, dvs. EU RO Mutual Recognition Technical Requirements.

FORCE Technology udfører elektriske og mekaniske test, klimatest og funktionstest af marineprodukter for at kunne dokumentere de nødvendige krav, der ligger til grund for godkendelser i de fleste maritime standarder som f.eks. IEC 60945, IACS E10, IEC 60533 suppleret med krav fra klassifikationsselskaber og myndigheder som DNV, Lloyd’s Register, BV, ABS og US Coast Guard. Find en liste over akkrediterede standarder på DANAKs hjemmeside.

Ballastvandhåndteringssystemer (BWMS) sikrer, at invasive arter ikke spredes i havene

Vand bruges som ballast for at stabilisere fartøjer med stålskrog til søs. Ballastvand kan indeholde tusindvis af akvatiske eller marine mikrober, planter og dyr, som derefter transporteres over hele kloden. Ubehandlet ballastvand, der frigives ved skibets destination, kan potentielt introducere en ny invasiv maritim art. Hundredvis af sådanne invasioner har allerede fundet sted, nogle gange med ødelæggende konsekvenser for det lokale økosystem.

Den internationale konvention til kontrol og styring af skibes ballastvand og sedimenter (BWM-konventionen) blev vedtaget i 2004 for at indføre globale regler for at kontrollere overførslen af potentielt invasive arter. Med traktaten i kraft er skibe forpligtet til at håndtere deres ballastvand.

Godkendt til at udføre miljøtestning af ballastvandhåndteringssystemer

Formålet med testning af ballastvandhåndteringssystemer (BWMS) er at sikre, at invasive arter ikke spredes med fartøjer. BWMS-modeller skal gennemgå omfattende testning for at blive typegodkendte til generel installation. Mange lande, organisationer og myndigheder kræver, at alle fartøjer, der besejler deres farvande, har et godkendt BWMS.

Vi er godkendt af den amerikanske kystvagt, Lloyd's Register og DNV til at udføre miljøtestning af BWMS Ballast Water Management Systems, herunder mekaniske, klimatiske og EMC-tests i overensstemmelse med IMO Resolution MEPC.300(72):2018 og USCG 46 CFR 162.060-30.

Start typegodkendelsestestning af marine produkter i løbet 3-4 uger

Kontakt os for at starte typegodkendelses- og godkendelsesprocessen af

  • alarmer, overvågnings- og kontrolsystemer
  • ballastvandhåndteringssystemer
  • ballastvandsbehandlingssystemer
  • navigationsudstyr
  • radioudstyr
  • satellitkommunikationsudstyr, skærme og displays
  • navigationslys
  • temperatur- og tryksensorer
  • tankniveau-transmittere
  • antenner

og mange andre typer marine udstyr.

FAQ