Vores klimatiske tests giver dig dokumentation for, at dit produkt kan modstå de forhold, det skal fungere under ved normalt brug.

Vi tester og certificerer efter næsten alle tekniske standarder inden for klimatest og tilbyder alle typer akkrediterede eller vejledende tests, f.eks.

  • klimatest
  • termisk choktest
  • korrosionstest
  • accelereret korrosionstest (HACT)
  • salttågetest
  • IP-test
  • fritfaldende støv
  • robusthedstest (HALT og HASS)
  • pålidelighedstest (ALT, CALT)

Vi er en af Skandinaviens førende teknologiske servicevirksomheder og udfører test på flere lokationer i Danmark, så du kan besøge os i nærheden af dit eget firma.

Akkrediteret testhus

Vi er akkrediteret af DANAK til at udføre test og kalibrering. Se vores liste over akkrediterede standarder og CB Scheme-standarder på DANAKs website.

Desuden er vi CB testlab (CBTL) og CB national certificeringsorgan (NCB) og laver CB-certificerede rapporter. Du kan finde vores liste over CB-standarder på IECEEs website.

Klimatisk testkammer
Klimatisk testkammer

Teknisk kapacitet i vores klimatiske testfaciliteter

Vi har mere end 20 klimakamre i alle størrelser og typer - op til 896 m3 - og udfører test i henhold til de fleste produktstandarder og generiske standarder.
Klimatisk testkammer