Standardiseringsarbejdet skaber gode rammer for produkter og services verden over og sikrer dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Standarder anviser krav og metoder

Når man sælger produkter eller services i en global verden, kommer man ikke udenom standarder. Standarder kan stille krav til et produkts ydeevne, definere fagudtryk på et givent område, sikre at kvalitetsledelsessystemer er formålstjenlige, eller anvise metoder til test og prøvning af fx produkters holdbarhed eller miljøaftryk.

Forenkler import og eksport af varer

Standardisering skaber en fælles terminologi, og sikrer at test, målinger og services bliver udført og fortolket på samme måde på tværs af landegrænser. På den måde slipper man som producent for at skulle gennemføre den samme test 10 gange for at kunne sælge sine produkter i 10 forskellige lande. Og som kunde kan man være sikker på, at den vare, man får, lever op til de gældende krav, selvom den er produceret i et andet land.

Erhvervslivet har gavn af standardiseringsarbejdet

FORCE Technology deltager aktivt i en lang række komitéer, udvalg og arbejdsgrupper indenfor standardisering, både nationalt og internationalt. Gennem dette arbejde sætter vi præg på udviklingen af nye krav og målemetoder for en bred vifte af fagområder og er med til at sikre danske virksomheders interesser og konkurrenceevne.

Hvert år er vi i kontakt med mange tusinde virksomheder, hvor vi får deres syn på standarderne. Den viden bruger vi, når vi i vores standardiseringsarbejde er med til at påvirke, skrive og fortolke nye standarder.

Vi deler ajourført viden om standarder 

Vores fagspecialister deltager i faglige netværk, hvor de nyeste standardiseringstiltag bliver formidlet og diskuteret. Vi lægger vægt på, at den viden og erfaring når ud til og gavner en bred målgruppe i erhvervslivet. Derfor afholder vi løbende webinarer, kurser, erfa-grupper, skriver fagartikler og udsender nyhedsbreve, så du kan holde dig fagligt opdateret med den nyeste udvikling indenfor standardisering på dit interesseområde.