VELUX følger nøje udviklingen af standarder for bygningsakustik. Ekspertviden om målemetoder for støj og lydisolation er en vigtig brik i standardiseringsarbejdet.

Internationale standarder har en central betydning for mange eksportvirksomheder, som afsætter deres produkter på forskellige markeder. For den danske vinduesproducent VELUX giver standarderne et ensartet grundlag at vurdere produkterne på og bevirker, at dokumentation kan anvendes i mange forskellige lande.

”Det CE-mærke, vi har på vores døre og vinduer, er vigtigt for os, for det er et bevis overfor myndigheder og vores kunder på, at vi lever op til de specifikke niveauer for eksempelvis lydisolation, som der står i standarderne. Det er med til at sikre fri bevægelighed for produkterne på tværs af markederne,” fortæller ingeniør Karsten Andersen, Windows and Rooflights Standardisation Lead, VELUX.

green light house foto udlaent af velux
Foto venligst udlånt af VELUX. Fotograf: Adam Mørk

Praktisk kendskab til målemetoder

Karsten Andersen deltager på vegne af VELUX i standardiseringsudvalget S-115 ’Akustik’ og har stor glæde af at kunne følge med i, hvad der sker specielt indenfor standarderne for bygningsakustik. Han ser en værdi i, at FORCE Technology qua sin faglige ekspertise indenfor måling af akustik spiller en aktiv rolle i det nationale og internationale standardiseringsarbejde:

”Det er vigtigt for os, at FORCE Technology som testlaboratorie indenfor bygningsakustik deltager i standardiseringsarbejdet, for de anvender de pågældende standarder i dagligdagen. Deres praktiske kendskab til målemetoderne i standarderne kan inddrages, når standarderne udarbejdes og revideres.”

Læs også: Bordplader reducerer støjen i klasselokalerne

Lyd som speciale

FORCE Technology har gennem årtier fastholdt en førende position indenfor lydmåling og beregning af akustik og støj. Med udgangspunkt i standarderne for akustik har teamet oparbejdet en omfattende viden og kendskab til målemetoder og beregningsmodeller – ikke mindst hvad angår bygningsakustik.

Denne viden om målemetoder bringer FORCE Technology’s akustikere i spil, når de deltager i standardiseringsarbejdet på nationalt og internationalt plan. Her deltager de i S-115 udvalget primært indenfor bygningsakustik og er med som Danmarks repræsentant i den europæiske tekniske komité CEN/TC 126 ’Acoustic properties of building elements and of buildings’ og den internationale tekniske komité ISO/TC 43 ’Acoustics’.

Igennem dette arbejde følger akustikerne med i, hvad der sker på standardiseringsområdet og bidrager med input og kommentarer til kommende nye standarder samt standarder, der er under revision. Dette er blandt andet med til at sikre, at danske byggevareproducenter har adgang til den sidste nye viden indenfor måling af lydisolation.

Besøg vores side om akustik, støj og vibrationer for at vide mere.

Header- og Spotbillede venligst udlånt af VELUX. Fotograf: Adam Mørk