Skoler og børneinstitutioner er støjbelastede miljøer. FurnX, som er underleverandør til Højer Møbler A/S, har udviklet forskellige bordplader, der kan bidrage til at reducere støjen i klasselokaler.

Støjnedbringende skoleborde

FurnX A/S er underleverandør til møbelfirmaet Højer Møbler A/S og producerer bl.a. elevborde til brug i undervisningslokaler. Bordene leveres med forskellige typer af bordplader, som ud fra en subjektiv vurdering har forskellige lydmæssig støjudstråling.

Støjudstrålingen opstår, når en hård genstand lægges eller tabes på bordet. FurnX bad FORCE Technology verificere forskellene på støjudstrålingen fra fire forskellige af deres bordplader ved at udføre en objektiv måling af støjudstrålingen. FORCE Technology brugte to målemetoder til at vurdere støjen og resultaterne viste en signifikant forskel i støjudstrålingen fra de forskellige bordpladetyper.

Uddannelsesmiljøer som skoler og børneinstitutioner er støjbelastede miljøer. Derfor har FurnX udviklet bordplader til elevborde, der kan bidrage med at nedbringe støjen i klasselokalerne. Rent subjektivt kunne FurnX høre, at der var forskel på lyden, når man trommede på de forskellige bordpladetyper, men de manglede en objektive måling til at verificere det skiftende støjniveau.

Den objektive måling af støjudstrålingen kan FurnX og Højer Møbler bruge som underbyggende bevis for, at deres bordplader kan være med til at mindske støj i klasselokaler. Det har stor betydning, at skolerne vælger den rigtige bordplade, så der ikke skal bruges ekstra ressourcer i klasselokalerne på at dæmpe støjen i undervisningen.

Læs også: Standarder åbner døre og vinduer på tværs af landegrænser

Målingen af støjudstråling

Den støj, som fremkommer i et rum, når fx en hård genstand kastes eller falder ned på en bordplade, kaldes også ”trommelyd”. Denne betegnelse bruges normalt, når det handler om den støj, der opstår, når man går på et gulv. Til måling af trommelyd fra gulve benyttes en standardiseret bankemaskine.

Der findes ingen standardiseret metode til måling af trommelyd på bordoverflader. FORCE Technology valgte derfor at bruge to målemetoder til trommelydmålingen på de fire forskellige bordpladetyper: én med den standardiserede bankemaskine og én til lejligheden udviklet metode med et faldlod.

Målingerne blev udført i et akustisk dæmpet rum med målemikrofonerne placeret 1 m fra bordet. Begge målemetoder viste signifikante forskelle på støjudstrålingen for de fire bordplader.

Læs også om, hvordan Sika Marine sikrede effektiv støjdæmpning på skibe

 

 Hvad tilbyder vi inden for akustik, støj og vibrationer?

Sika Marine

Case

Effektiv støjdæmpning på skibe

Sika Marine samarbejder med FORCE Technology om løsninger til reduktion af strukturbåret støj.

Case

Standarder sikrer VELUX international markedsadgang

Standarder indenfor målemetoder af bygningsakustik hjælper VELUX med produktvurdering.