Få viden om komponenters akustiske egenskaber, såsom lydisolation, reduktionstal, trinlydniveau og trinlydsdæmpning samt absorptionsareal og absorptionskoefficient.

FORCE Technology udfører laboratorie-målinger begge som DANAK akkrediteret teknisk prøvning eller som orienterende målinger. Resultater fra målingerne kan anvendes, når I optimerer, sammenligner eller klassificerer bygningskomponenter, samt som grundlag for beregning af lydforhold i bygninger. Alle målinger udføres efter relevante ISO, EN, DS og ASTM standarder.

Måling og dokumentation af akustiske egenskaber

Vi gennemfører akustiske målinger og dokumentation af:

  • lydabsorption for akustiklofter, gulvbelægninger, vægbeklædninger, kontorskærme
  • luftlydisolation for vinduer, ruder, døre, vægge, etageadskillelser, facadeelementer og udeluftventiler
  • trinlydniveau for dæk, marinedæk og gulvkonstruktioner
  • gulvbelægningers trinlyddæmpning og trommelyd
  • trafikstøjskærmes absorptions- og lydisolationsevner
  • telefonbokse, kontorafskærmninger og møblers evne til at reducere talestøjniveau.

Vi tilbyder supplerende akustiske simuleringer og beregninger af forskellige akustiske produkter, som f.eks. lyd absorption og lydisolation.

Tag en tur rundt i vores bygningsakustiske laboratorier

Montering af gipsvæg og måling af akustiske egenskaber i måleåbning til måling af lydisolation.
I lydisolationslaboratoriet i Lyngby kan vi opsætte emner, såsom gips-, glas- og mdf-vægge til måling af de akustiske evner i forhold til lydisolation. Her på billedet er gipsvæg monteret i måleåbningen til måling af lydisolation.
Måling af trinlydniveau af betondæk i måleåbning til test af dækkonstruktioner i bygningsakustisk maalelaboratorium.
I laboratoriet i Lyngby tester vi også emner for trinlydniveau, trinlyddæmpning og trommelyd, f.eks. linoleumsgulve, trægulve og betondæk til test af dækkonstruktioner.
Maaling af lydisolation
I lydisolationslaboratoriet i Aarhus har vi desuden en mindre måleåbning, til brug for måling af lydisolation af mindre bygningselementer, som vinduer, døre, ruder, ventilationsenheder osv. Her på fotoet er en stålplade monteret i måleåbningen til måling af lydisolation af vinduer.
Den større åbning i lydisolationslaboratoriet i Aarhus
Den større åbning i lydisolationslaboratoriet i Aarhus er til brug for måling af lydisolation af vægge. På fotoet ovenfor er en glasvæg monteret i måleåbningen til måling af lydisolation.