Det akustiske indeklima er en afgørende parameter for bygningers brugsværdi og komfort. Vi udfører bygnings- og rumakustiske målinger og beregninger i alle typer bygninger.

FORCE Technology tilbyder rådgivning om akustik og målinger af lydforhold i alle typer af bygninger, fra mindre boligejendomme til store kulturbygninger.

Vi har næsten 80 års erfaring med måling af og rådgivning om støj, akustik og vibrationer. 

Rådgivning om lyd og akustik i nybyggeri og renovering

Vi tilbyder arkitekter, ingeniører og entreprenører vurdering og beregninger af lydmæssige egenskaber for bygninger, bygningsdele, konstruktioner og materialer ved såvel nybyggeri som renovering.

Vi kan bistå i at tænke lyd og akustik ind fra starten af et byggeprojekt for dermed at forebygge evt. senere forbedringer af de akustiske indeklimaforhold, der som regel er både omkostningskrævende og besværlige.

I kan få hjælp til at imødekomme lydbestemmelser, der sikrer et tilfredsstillende akustisk indeklima for bygningernes brugere. For nye boliger, skoler og institutioner henviser Bygningsreglementet til konkrete kravværdier for lydisolation, rumakustik og støj fra tekniske installationer.

Når et byggeri er færdiggjort, kan vi udføre bygningsakustiske kontrolmålinger for at sikre, at byggeriet har opnået den ønskede akustiske kvalitet, herunder at Bygningsreglementets lydbestemmelser er opfyldt. 

Oplever I klager over lydforhold i eksisterende bygninger, kan vi gennemføre målinger og rådgive om forbedringstiltag.

En bred tilgang til bygningsakustik

Som kunde hos FORCE Technology, kan I få gavn at vores mangeårig ekspertise inden for bygnings- og rumakustiske målinger, der spænder over en lang række specialistydelser. 

Kontrolmålinger af lydisolation

Transmission af lyd mellem boliger (nabostøj), undervisningsrum eller kontorer kan nedsætte bygningens brugsværdi væsentligt. Vi kan hjælpe jer med at sikre, at I overholder det ønskede kravniveau for lydisolationen.

Vi udfører kontrolmålinger af lydisolation, der omfatter luftlydisolation og trinlydniveau, efter DS/EN ISO 16283-serien. Måling af luftlydisolation udfører vi med en højttaler som lydkilde, mens måling af trinlydniveau foregår med en standardiseret bankemaskine.

Rumakustik og lydregulering af rum i bygninger

Rumakustik eller lydregulering af rum i bygninger er af stor betydning for rummenes anvendelse. I nogle rum er det afgørende at finjustere rummet for at kunne høre og forstå musik eller tale, i andre at begrænse støjniveauet fra aktiviteter og råb.

Vi udfører rumakustiske målinger, herunder målinger af efterklangstid i henhold til DS/EN ISO 3382-serien.

Støj fra installationer

Støj fra installationer som ventilationsanlæg, varmepumper eller vandarmaturer påvirker oplevelsen af komfort i bygninger.
Vi udfører målinger af støj fra alle typer af installationer i bygninger, f.eks. efter standarden DS/EN ISO 10052, som benyttes ved kontrolmålinger i henhold til Bygningsreglementet.

Akustisk projektering

Det akustiske indeklima bør indgå på lige fod med andre bygningsmæssige forhold ved planlægning og projektering af bygninger.

Vi deltager gerne i en tidlig projektgennemgang med henblik på at forebygge akustisk fejlprojektering. Her kan I få gavn af vores erfaringsbaserede vurdering af akustiske løsninger samt beregninger af lydisolation eller rumakustik, fx i henhold til DS/EN ISO 12354-serien. Vi udfører beregninger med bygnings- og rumakustisk software til simulering af lydforhold i bygninger.

Kontakt os for mere information om lyd og akustik i bygninger eller læs mere om akustik, støj, lyd og vibrationer.