Det akustiske indeklima er en afgørende parameter for bygningers brugsværdi og komfort. Få målt og beregnet bygnings- og rumakustisk i alle typer bygninger.

Få svar på spørgsmål om akustik og få målt lydforhold i alle typer af bygninger, fra mindre boligejendomme til store kulturbygninger. 

Rådgivning om lyd og akustik i nybyggeri og renovering

Som arkitekt, ingeniør eller entreprenør kan du få vurderet eller beregnet lydmæssige egenskaber for bygninger, bygningsdele, konstruktioner og materialer ved såvel nybyggeri som renovering.

Hvis i tænker lyd og akustik ind fra starten af et byggeprojekt forebygger i evt. senere forbedringer af de akustiske indeklimaforhold, der som regel er både omkostningskrævende og besværlige.

I kan få hjælp til at imødekomme lydbestemmelser, der sikrer et tilfredsstillende akustisk indeklima for bygningernes brugere. For nye boliger, skoler og institutioner henviser Bygningsreglementet til konkrete kravværdier for lydisolation, rumakustik og støj fra tekniske installationer.

Når et byggeri er færdiggjort, kan i få udført bygningsakustiske kontrolmålinger for at sikre, at byggeriet har opnået den ønskede akustiske kvalitet, og at Bygningsreglementets lydbestemmelser er opfyldt. 

Oplever I klager over lydforhold i eksisterende bygninger, kan i få hjælp til at gennemføre målinger og få ideer til forbedringstiltag.

En bred tilgang til bygningsakustik

Få gavn af en mangeårig ekspertise inden for bygnings- og rumakustiske målinger, der spænder over en lang række specialistydelser:

 • Kontrolmålinger af lydisolation
  Transmission af lyd mellem boliger (nabostøj), undervisningsrum eller kontorer kan nedsætte bygningens brugsværdi væsentligt. Få hjælp til at sikre, at I overholder det ønskede kravniveau for lydisolationen.
  I kan få udført kontrolmålinger af lydisolation, der omfatter luftlydisolation og trinlydniveau efter DS/EN ISO 16283-serien. Desuden kan i få målt luftlydisolation med en højttaler som lydkilde, mens måling af trinlydniveau foregår med en standardiseret bankemaskine.
 • Rumakustik og lydregulering af rum i bygninger
  Rumakustik eller lydregulering af rum i bygninger betyder meget for rummenes anvendelse. I nogle rum er det afgørende at finjustere rummet for at kunne høre og forstå musik eller tale, i andre at begrænse støjniveauet fra aktiviteter og råb.
  Få udført rumakustiske målinger, herunder målinger af efterklangstid i henhold til DS/EN ISO 3382-serien.
 • Støj fra installationer påvirker komforten
  Støj fra installationer som ventilationsanlæg, varmepumper eller vandarmaturer påvirker oplevelsen af komfort i bygninger.
  Få målt støj fra alle typer af installationer i bygninger, f.eks. efter standarden DS/EN ISO 10052, som benyttes ved kontrolmålinger i henhold til Bygningsreglementet.
 • Indarbejd akustiskken fra projektstart
  Det akustiske indeklima bør indgå på lige fod med andre bygningsmæssige forhold når i planlægger og projekterer bygninger.
  Få en tidlig projektgennemgang for at forebygge akustisk fejlprojektering. Her kan I få akustiske løsninger vurderert samt beregne lydisolation eller rumakustik, fx i henhold til DS/EN ISO 12354-serien.

I kan også få udført beregninger med bygnings- og rumakustisk software til at simulere lydforhold i bygninger.

I vores bygningsakustiske laboratorier kan I få viden om bygningskomponenters akustiske egenskaber, såsom lydisolation, reduktionstal, trinlydniveau og trinlydsdæmpning samt absorptionsareal og absorptionskoefficient.

Kontakt os, hvis i har brug for mere information om lyd og akustik i bygninger eller læs mere om akustik, støj, lyd og vibrationer.