Vi har siden 1977 certificeret personer til at udføre støjmålinger og -beregninger.

Siden 1977 har vi som de eneste i Danmark kunnet certificere personer til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" og sidenhen også "Miljømåling - trafikstøj". Vores certificeringsordning og -proces er akkrediteret af DANAK. 

Certificeringen giver dig dokumentation for, at du har de nødvendige kvalifikationer til at udføre støjmålinger og -beregninger, der kan anvendes som beslutningsgrundlag i kommuners og andre myndigheders sagsbehandling. 

Miljømåling - ekstern støj og trafikstøj

FORCE Technology certificerer personer til “Miljømåling – ekstern støj” og “Miljømåling – trafikstøj” efter Miljøstyrelsens godkendelsesordning.

”Miljømåling – trafikstøj” kan enten ske som overbygning til ”Miljømåling – ekstern støj” eller det kan være et selvstændigt certifikat på trafikstøjsberegninger. Du kan blive certificeret til trafikstøjsberegninger uden at have måleinstrumenter til rådighed. Det kan være interessant for dig, som primært arbejder med planlægning af veje og jernbaner og ellers ikke beskæftiger sig med støjmålinger.

Vores certificeringsordning er akkrediteret af DANAK (akkrediteringsnummer 3003) i henhold til ISO 17024. Eventuelle interessekonflikter afdækkes så ordningen er upartisk. Certificeringspersonalet må ikke inden for en toårs periode have været involveret i en konkret sag. Personoplysninger behandles fortroligt og udleveres ikke til tredjepart.

Betingelser for certificering og ansøgningsskemaer er de samme for begge certificeringsordninger.

Miljømåling certificeringsordningens omfang

Vi certificerer i henhold til “Bekendtgørelse nr. 2362 af 26/11/2021" (”Analysekvalitetsbekendtgørelsen”) og kan certificere personer til udførelse af “Miljømåling – ekstern støj”/”Miljømåling – trafikstøj” inden for ekstern industristøj, trafikstøj (vej & jernbane), eksterne vibrationer samt kildestyrke af håndvåben.

Betingelser for certificering til miljømåling

Personcertificeringen kræver, at du som ansøger er uddannet til – og har arbejdet med – ekstern støj og i øvrigt opfylder betingelserne beskrevet i:

  • Analysekvalitetsbekendtgørelsens bilag 4
  • Retningslinje RL20/96: Kvalitetskrav til “Miljømåling – ekstern støj”/”Miljømåling – trafikstøj” som kan downloades på www.referencelaboratoriet.dk.
  • Certificerede personer skal være tilknyttet et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium og skal deltage personligt i de sammenlignende støjmålinger, Referencelaboratoriet udbyder med 18 måneders intervaller.

Ansøgning om godkendelse af laboratorier behandles af Referencelaboratoriet.

Ansøgning om certificering til miljømåling

Hent og udfyld ansøgningsskema her på siden, og send det til certif@forcetechnology.com

Suspendering

Ordningen kan suspendere, tilbagetrække eller indskrænke certifikater i henhold til kvalitetsproceduren DQP-240.08, som kan du kan downloade her på siden.

Certifikater

Der udstedes certifikater af 3 års varighed, og vi kontrollerer løbende, at de certificerede opfylder betingelserne for at opretholde certifikatet.

Certificerede

Listen over godkendte laboratorier finder du på Referencelaboratoriets oversigt over godkendte laboratorier.

Anker og klager

Du kan sende anker og klager som beskrevet i DQP-240.10, som kan downloades her på siden.

Seneste ændringer

November 2021: Ny Analysekvalitetsbekendtgørelse 2362 af 26/11/2021 fra Miljøministeriet.

Certificeringsomkostning

Årsgebyr for certificering er pr. januar 2022: DKK 15.168.

Kontakt

Alle spørgsmål og henvendelser rettes til certif@forcetechnology.com.