Cases

Tusindvis af kunder betror årligt deres produkter, materialer eller strukturer til os, så vi sammen kan undersøge deres nyeste potentialer eller sikre mod de værste udfordringer. Her finder du et udvalg af cases fra ind- og udland, der alle har sikret vores kunder tryghed og værdi, baseret på uvildighed og ekspertviden.

Cases

BSV tang til løft af beton elementer

SMV sparer mere end 10 procent

/Case

BSV Krantilbehør A/S sparer mere end 10 procent i produktionsomkostninger.

trd dyser

Stålsat SMV forkorter time-to-market

/Case

TRD Surfaces har værdifuld dokumentation på effekten af deres overfladeteknologi.

Forsoegsperson

Verdens første automatiske pode-robot er dansk

/Case

Danske Lifeline Robotics udvikler verdens første automatiske pode-robot.

Ariane 6, Foto: ESA

Ariane 6 letter med dansk-designet raketdyse

/Case

Raketdyse til Ariane 6 produceret med fuldautomatisk lasersvejsning og en sensor, der guider laseren.

R82 x:panda

Elektrisk medicoudstyrs høje sikkerhed dokumenteret

/Case

Safety testforløb dokumenterede, at R82 overholder sikkerhedskravene i 60601-standardserien.

Sporarbejde, Barslund

Barslund klar til at implementere DS 21001

/Case

Efter kursus er implementering af ledelsessystem for jernbane-sikkerhed efter DS 21001 næste skridt.

Svaneke Bryghus kan nu også skrive på etiketterne, at øllet er brygget CO2 neutralt.

Svaneke Bryghus producerer øl CO2-neutralt

/Case

Med verifikationsrapport kan Svaneke Bryghus brande sig som et bæredygtigt bryggeri.

Boliger

KAB er klædt godt på til at bruge IoT

/Case

IoT-forløb gav KAB indblik i IoT-systemer, og hvor driftsbesparelser kan opnås med konkrete IoT-løsninger.

Elektronikaffald hos Rossen Recycling

Rossen Recycling Company A/S

/Case

Bromerede flammehæmmere i elektronikskrot er en hindring for genbrug.

Nordisk Staal gør metalaffald til indtægtskilde

/Case

Restprodukt fra produktionen bruges til 3D-print og er blevet et guldæg for virksomheden.

IoT-løsning

CLIMAIDs arbejde med fejlsøgning

/Case

IT-samarbejde har styrket danske CLIMAIDs arbejde med fejlsøgning i deres IoT-løsninger.

Laborant

ALK

/Case

Kvalitetssikring sætter patientsikkerheden højest.

aluminiumskasse til frekvensomformer

Danfoss 3D-printer prototyper

/Case

3D-print af prototyper i aluminium skal reducere time-to-market.

lysteknologi til alzheimers

Lysteknologi til behandling af Alzheimers

/Case

Godkendelse af medicinsk udstyr kræver omfattende specialviden om standarder, regler og love.

Sensor

UbiqiSense

/Case

Samarbejde om standarder sætter sikkerhed for sensorer til intelligente kontorer i system.

LED driver for track lights

Nordic Power Converters

/Case

Samarbejde om standarder giver mere robuste LED-produkter

A&O Johansen Albertslund

A&O Johansen

/Case

Standarder sikrer danskerne rent drikkevand.

svejsning

Fingeraftryk på standarder

/Case

Migatronic A/S samarbejder med FORCE Technology om udvikling af standarder for svejsning.

Bluetooth SIG mand skærm

Bluetooth SIG

/Case

Uvildighed gør hele forskellen for standardiseringsorganisationen Bluetooth SIG.

Carlo Gavazzi

Carlo Gavazzi

/Case

Hurtigere gennem bureaukratiet til e-mærkning af komponenter til køretøjer.

rammer til vaevemaskine

NS System reducerer ledetid og nedetid med IoT

/Case

Supply chain optimeres med ny IoT-løsning.

Udvidelse af Rønne havn

Succesfuld remote simulering i Rønne Havn

/Case

Rønne Havn har fået gennemført skibssimuleringer over 2 dage med remote deltagelse over Teams.

Danfoss ISTA test

ISTA-transporttest af emballage

/Case

Danfoss sender trygt deres produkter verden rundt med ISTA-testet emballage.

Welding close up

Ændret svejseprogram til robot gav bonus

/Case

Stenhøj fik reduceret den tid, det tager at producere en lift, væsentligt.

Den nye prototype monteret på en pedaltræner

Prototype på intelligent sensormodul til exergaming

/Case

Intelligent sensormodul til VR-baseret udstyr bringer SYNCSENSE tættere på markedsintroduktion.

Nordic Firefly konverter

Valg af effektive pålidelighedsværktøjer

/Case

Nordic Firefly har brugt PPEPP-paradigmet til at sikre elektronik til LED-baserede solcellelamper.

ForSeas færge Hamlet til søs

Bæredygtig færgetransport

/Case

Dokumenteret bevis for lav partikelemission fra ForSeas færge hjælper ForSea med at stige til en bedre miljøklasse.

Flydende vindmølleplatforme

/Case

WindSea A/S har udviklet et koncept for store offshore vindmøller.

Dansac

Dansac har styrket sin compliance-indsats

/Case

Medicovirksomheden Dansac fandt en genvej til at øge sine kompetencer inden for kvalitetssikring.

Overfladebehandling på gasledning

Energinet sikrer længere levetid på gasledning

/Case

Energinet fik hjælp af FROSIO verificeret specialist, inden nedsænkning i Lillebælt.

Standarder til måling af vejstribers synlighed

Vejstribers synlighed øger trafiksikkerheden

/Case

Geveko anvender standarder til at sikre, at vejstriber er synlige for bilisterne.

Produktionsbånd vaccine

Svaret findes ofte i referencebiblioteket

/Case

ALK producerer bl.a. allergivacciner, og i kvalitetskontrollen frasorteres vacciner.

lead auditor auditerer ledelsen

Klædt på til et sikkert arbejdsmiljø

/Case

Kursister fra Caljan og Vestas fik på FORCE Technology’s lead-auditorkurser praktisk viden om arbejdsmiljøledelse med sig.

Cyklist i byens gader

Målestationer giver ny viden om luftkvaliteten

/Case

Viden om luftforurening giver Københavns Kommune bedre beslutningsgrundlag for at gennemføre tiltag.

SPX FLOW laser cladding

SPX FLOW løser slidproblemer i trykbeholdere

/Case

3D laser cladding hjælper med at løse slitageproblemer i procesanlæg til fødevarer.

F-35 - billedet venligst udlånt af Lockheed-Martin

Terma reducerer materiale- og tidsforbrug med 3D-print

/Case

Additiv fremstilling reducerer fremstillingstid og materialeforbrug for F-35-komponent med over 90%.

XO-care artikel - billede af tandlægebesøg

Viden om standarder fremtidssikrer medico-udstyr

/Case

Viden om standarder inden for produktion af medicoudstyr er værdifuld for XO Care A/S  

TDC er blevet 14001-certificeret på miljøledelse af FORCE Certification

TDC har fået ISO 14001-certifikat på sin miljøledelse

/Case

TDC har fået struktur på deres miljøledelsessystem og papir på deres ISO 14001-certificering.

Svejsecertificering, ISO 3834, EN 1090, certificeringsorgan

Smertefri overgang til nyt certificeringsorgan

/Case

CPH Steel ønskede at skifte certificeringsorgan, da deres tidligere leverandør ikke længere levede op til den samarbejdsaftale, der var indgået. 

3d print arm

Casekatalog om standardisering 2019

/Case

10 cases illustrerer værdien af dansk deltagelse i nationale og internationale standardiseringsudvalg

Lab

Standarder sikrer homogene miljømålinger

/Case

R Dons' pålidelige analyser af vandkvalitet bygger på gode standarder for vandmiljømåling.

Standarder sikrer VELUX international markedsadgang

/Case

Standarder indenfor målemetoder af bygningsakustik hjælper VELUX med produktvurdering.

falck, brandslukker

Standarder forbedrer Falcks dialog med leverandører

/Case

Forhåndsviden om standarder sikrer, at produkter fra Falcks underleverandører lever op til kravende.

LB Altimeters EMC pålidelighedstest MIL-standarder

LB Altimeters sparer tid i produktudviklingen

/Case

Fokus på standarder sikrer, at produktdokumentationen lever op til kundernes høje krav.

Innovation i sundhedssektoren

Innovation med teknologi i sundhedssektoren

/Case

Teknologisk idéudvikling hjalp Glostrup Hospital med nytænkning af deres nye rehabiliteringshus.

Instrumatic A/S ønskede at udvide forretningsområdet til også at måle emissioner fra skibe, men manglede en typegodkendelse.

Hele testpakken til typegodkendelse

/Case

Instrumatic A/S ønskede at måle emissioner fra skibe men manglede typegodkendelsen.

Med kalibreringscertifikater fra FORCE Technology er Explicits målesystem ”plug and play”

Kalibreringscertifikater øger værdien af målesystem

/Case

Kalibreringscertifikaterne gør emissionsmålesystemet let at bruge for myndigheder.

Daka henter ajourført viden hos FORCE Technology

Daka henter ajourført viden hos FORCE Technology

/Case

FORCE Technology rådgiver om valg af luftrenseteknologier og bibringer ny viden

Audit ledelse miljø arbejdsmiljø

Lead auditor-kursus gav tryghed

/Case

Kvalitetssikringsleder fra Aarsleff Rail fik kompetencer til at auditere underentreprenører.

Prissiklt

Solcelleteknologi erstatter batterier i prisskilte

/Case

Billigere løsningsmodeller for prisskilte baseret på indendørs solcelleteknologi.

Iot, planter, plantekasser, gartner

IoT i smart city plantekasser

/Case

IoT og sensorer til måling på regnvandsopsamling og selvvanding i grønne uderum og anlæg i byer.

Sika Marine

Effektiv støjdæmpning på skibe

/Case

Sika Marine samarbejder med FORCE Technology om løsninger til reduktion af strukturbåret støj.

Betonblander, VM750L

Haarup Maskinfabrik

/Case

Maskinstøjmåling af betonblander dokumenterer maskinsikkerhed overfor myndighederne.

Vindmøller, himmel, skyer

Analyse af vindmøllestøj for Miljøstyrelsen

/Case

Støjer vindmøller mere ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s?

Skolebørn, pige

Støjreducerende skoleborde - FurnX

/Case

FORCE Technology har målt trommelyd på fire forskellige overfladetyper til skoleborde.

Fly

Støjmåling på Swedavias lufthavne

/Case

Akustiske målinger sikrer, at lufthavne og flyproducenter overholder miljømyndighedernes krav.

Auralisering

Lyt til fremtidens vej

/Case

Vejdirektoratet anvender auralisering til at forklare interessenter, hvordan en ny vej vil lyde.

Jernbanespor, bevoksning

Ringsted-Femern Banens støj

/Case

Kortlægning af støj og vibrationer fra den fremtidige Ringsted-Femern Bane.

Arbejdsmiljømåling af partikler og gasser hos Aalborg Forsyning

Arbejdsmiljømålinger gav ledelsen syn for sagn

/Case

Aalborg Forsyning oplevede udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø, men hvor stammede det fra?

Måling af luftkvalitet ved krydstogtskibe på Langeliniekajen

Luftkvalitet på Langeliniekajen

/Case

FORCE Technology har målt luftkvaliteten på Langeliniekajen, hvor krydstogtskibene lægger til kaj.

Torben Pedersen, BIOFOS, på renseanlægget i BIOFOS Avedøre

Fortolkning af standarder sikrer korrekt dokumentation

/Case

FORCE Technology hjælper BIOFOS med korrekt dokumentation til miljømyndighederne om drift af anlæg.

Vandmålere testes på prøvestand hos FORCE Technology

Erfa-grupper ruster dansk industri

/Case

Det styrker danske flow-virksomheder at være på forkant med standardisering.

Henrik Gudme fra Dansk Forening for Kvalitet, DFK, om samarbejdet med FORCE Technology om standarder.

Indsigt i standarder er ressourcebesparende

/Case

Dansk Forening for Kvalitet sparer ressourcer med indsigt i standarden ISO 9001 om kvalitetsledelse.

Validerings og performancetest af XO Care trykbeholder

XO CAREs trykbeholdere bestod valideringstesten

/Case

XO CARE A/S leverer udstyr til tandlægebranchen. De fik testet en trykbeholder for at sikre kvalitet og systemets integritet.

Susanne Westborg, Specialist hos FORCE Technology har deltaget i den europæiske CEN komité og den internationale ISO-komité for faste biobrændsler og disses arbejdsgrupper.

En enkel standard er en god standard

/Case

Dansk indflydelse på europæiske og internationale standarder for faste biobrændsler.

Innovationstjek innovation udvikling

Innovation styrker fiberproducents eksport

/Case

Samarbejde om specialudviklet pakkemaskine har styrket eksportmuligheder.

Konstruktion

Mursten på slankekur

/Case

Helligsø Teglværk lancerer ny smal mursten til det hurtigt voksende marked for energirenovering.

Compliance standards

Viden fremtidssikrer vand- og energimålere

/Case

Apator Miitors har ikke ressourcer til at følge med i det europæiske standardiseringsarbejde. Men med hjælp fra FORCE Technology kan virksomheden alligevel fremtidssikre sine produkter.

REFA Affaldskraftvarmeværk - udsigt over værket indefra

Casekatalog om standardisering 2018

/Case

6 cases illustrerer værdien af deltagelse i internationale standardiseringsudvalg for dansk industri

REFA affaldsforbrændingsanlæg

Standarder er afgørende for optimal drift i affaldssektoren

/Case

Det kan være ressourcekrævende for danske energianlæg at holde sig ajour med omfattende internationale standarder på miljøområdet. Men en manglede tilpasning af driften til gældende standarder kan få store økonomiske konsekvenser.

Niels Bohr bygningen. Foto af Pro Ventilation

On-site kvalitetssikring af ventilationskanaler

/Case

Fleksibilitet, metallurgisk ekspertviden og on-site OES-analyse har været afgørende for opgaveløsningen.

TRD Surfaces tester højtryksdyser

Uafhængig og specialdesignet test i HPHT-Lab validerer egenskaber

/Case

TRD Surfaces fik specialdesignet en test af holdbarheden af deres nyudviklede keramiske overfladebehandling til højtryksdyser.

The wiser radiator thermostat

Schneider Electric

/Case

Schneider Electric fik kvalitetssikret sin godkendelsesproces

Vejecelle fra Eilersen Electric kalibreres i Danmarks største kraftmaskine

Dansk viden og teknologi vejer tungt i udlandet

/Case

Fødevareproducenter har valgt at anvende vejeceller fra Eilersen Electric A/S, ved hjælp af os.

Reverberation-kammer

Kamstrup

/Case

Mobiltelefoner og routere er bare nogle af de devices, som kan udfordre et apparats immunitet.

Scandynas overblik over mærkningskrav gav rygstød til øget eksport

Scandyna A/S

/Case

Overblik over mærkningskrav på eksportmarkederne gav Scandyna rygstød til øget eksport.

Skib, hav

JK e-solutions

/Case

JK e-solutions blev klar til akkrediteret marinetypetest med hjælp fra FORCE Technology.

LINAK

/Case

Typegodkendelse baner vejen for øget salg.

VELA kvalificerer sig til udbudsrunder med

VELA

/Case

VELA bruger nu DELTA til at sikre, at virksomheden ikke får ubehagelige overraskelser, se hvordan.

DPA Microphones

DPA Microphones

/Case

DPA Microphones producerer nogle af verdens bedste mikrofoner og benytter vores testfaciliteter.

Linde Werdelin dykkercomputer

Linde Werdelin

/Case

En nøjagtig og pålidelig dykkercomputer er afgørende for sikkerheden.

Eurovema

Eurovema

/Case

Kørestolen Miniflex 500 er testet hos FORCE Technology.

Udmattelsesprøvning

Danfoss

/Case

Danfoss' produkter er gennemtestede

Ledninger, brand, ild

ASSA ABLOY

/Case

Elsikkerhedstest giver ny viden og tryghed.

Lodam udvikler robuste sensorer med HACT-tests

Lodam

/Case

Virksomheden udvikler robuste sensorer med HACT-tests.

Trådløs termostat

Danfoss

/Case

IoT TestSelv til test af trådløs termostat.

Strammere krav til sporingssystemer i biler

Forsikringsbranchen

/Case

Kravene til sporingssystemer i køretøjer strammes.

Ældre dame

Eze Elektronik

/Case

Når en ældre falder, griber Sarita ind.

Pige med sparegris

ERNIT

/Case

Cybersikkerhedstjek åbner eksportdøre for virtuel sparegris.

Inspektion af akkumuleringstank på Skærbækværket

Inspektion med PAUT af tank på Skærbækværket

/Case

Phased array ultralydprøvning bruges til inspektion af k-svejsningen på et kraftvarmeværk hos Ørsted.

Nanolink innovationsagenterne

Nanolink: Verdensmester i sporing af værktøj

/Case

Nanolink har udviklet en lille grøn brik, der kan spore værktøj. Nu vil Nanolink gerne til udlandet.

Club La Santa poolområde

Vindforhold på Club La Santa

/Case

Test i vindtunnel forbedrer vindforholdene omkring Club La Santas svømmestadion.

Laser cladding

Reparation, levetidsforlængelse og kort leveringstid

/Case

Laser cladding var perfekt til at levetidsforlænge kritiske komponenter for DSB

byggevarer miljøvaredeklarationer EPD

Større gennemsigtighed med miljøvaredeklarationer i vinduesindustrien

/Case

Et stadigt stigende fokus på de miljømæssige konsekvenser af byggematerialer har fået Vinduesindustrien og Grundejernes Investeringsfond til at igangsætte et projekt, hvor miljøbelastningen af forskellige vinduestyper kortlægges i miljøvaredeklarationer (MVD’er).

PMI stål måling

Københavns Zoo

/Case

Stålkvaliteten i fritflyvningsvolieren blev undersøgt, da stålbardunerne skulle repareres.

Arthur Hotels

Energi- og driftsoptimering fremmer grønt image

/Case

Arthur Hotels har sikret optimal driftsøkonomi og reduceret CO2-udledning med assistance fra os.

Handi Life bolde produktion innovation udvikling innovationsagenter

Innovationstjek var startskud til mersalg og øget omsætning

/Case

Et Innovationstjek satte gang i en innovationsproces, der har ført til en fordobling af virksomhedens indtjening.

Lean-værktøjer før kvalitetsledelse - nøglen til optimering

/Case

TextMinded Danmark har samarbejdet med FORCE Technology i bestræbelsen på at nå et højere niveau inden for kvalitetsledelse.

Nissens kølesystem testet i klimakammer på Lindø

Stresstest af kølesystem i klimakammer

/Case

2-i-1 stresstest da både klimakammer på Lindø Component and Structure testing og Nissens´ kølesystem blev udsat for ekstremt vejr. Alt bestod med bravour

Vordingborg havn, simulator studie, havnestudium, havneudvidelse

Vordingborg Havn

/Case

Havneudvidelse giver vækstmuligheder.

Boligblokke i Brøndby Strand

Betonundersøgelse gav 60 mio ekstra til boligselskaber

/Case

Tilstandsundersøgelse og second opinion gav 60 mio ekstra støttekroner til renoveringsarbejdet.

Lasersvejsning

Lasersvejsning er tilgængelig i produktionen for SMV´er

/Case

Lasersvejsning er for mange SMV´er i produktions øjemed for at skabe bedre konkurrenceevne.

Containerskib

International havarisag med otte involverede parter

/Case

Containerskibet MSC Flamina brød i brand i 2012. Vi stadigvæk er involveret i opklaringen.

Motorvejsbro kollapser

Når en motorvejsbro kollapser

/Case

Sekunder efter en bil var kørt under motorvejsbroen, kollapsede den. 

Med CFD-simuleringer kan vi teste afsvovling af røggassen og opnå en emissions-reduktion.

Millioner af mennesker får det bedre pga. renere luft

/Case

Ved hjælp af CFD-simulering hjælper vi kinesiske kunder med at fjerne sundhedsskadelige stoffer fra deres røggasser.

Forurening

Rød alarm over Beijing tvangslukker virksomheder

/Case

Renluftteknologier er med til at nedbringe luftforureningen, så kineserne kan gå uden mundbind.

Kran

19 skotøjsæsker forbinder Skandinavien med Europa

/Case

Banedanmark bygger Ringstedbanen til højhastighedstog.

Thürmer gevindtappe i hænder

3D-print af værktøj

/Case

Thürmer Tools 3D-printer værktøj sammenligner deres egenskaber med traditionelt produceret værktøj.

Wind test, ol 2016, track bicycling, banecykling, olympics, Dansk cykle union

Danmark kan VINDe guld ved OL 2016

/Case

Team Danmark testede bl.a. vindmodstand for banecykling.

Varmeværk, Hillerød Varme

Overskudsvarme forsyner fjernvarmeforbrugere

/Case

Kraftig opvarmning ved produktion giver overskudsvarme, som forsyner forbrugerne i Hillerød.

FORCE Technology, fortøjning, havn studium, simulator, Port Said,

Sikre fortøjningsafstande skaber mere profitabel havn

/Case

Simulering af fortøjningscenarier kan reducere antallet af ulykker i East Port Said Port, Egypten.

Jumbo stilladser ingeniør

Fra skuffeidé til produktnyhed | Innobooster

/Case

Jumbo stillads lancerer et nyt stigesystem, der kommer til yderligere at styrke eksportmulighederne.

Test af dynamometre hos Fanø Kran-Service A/S. Klargøring af testopstilling.

Sikre kraner på offshore platforme og kraner

/Case

Vi kalibrerer dynamometre med en trækkraft på op til 150 tons for Fanø Kran-Service A/S.

TCM Mogstad 2

TCM bekæmper klimaforandringer med teknologi

/Case

TCM tester, verificerer og introducerer nye CO2-opsamlingsmetoder og FORCE Technology er uafhængig tredjepart i testprocessen.

Text minded

ISO 9001-certificering af oversættervirksomhed

/Case

TextMinded Danmark har samarbejdet med os for at nå et højere i niveau inden for kvalitetsledelse.

Eksempel på e-mærkning af hundefoder.

Rådgivning løser problem med reklamationer

/Case

En større dansk producent af dyrefoder blev tilsendt krav om tilbagebetaling fra en udenlandsk kunde.

Installation af offshore vindmøller, FORCE Technology, vindenergi

Installation og service af offshore vindturbiner

/Case

Simulator-egenskaber i SimFlex4, er dedikerede til industrier indenfor offshore vindturbine.

Peregrino, ship, vessel, skib, FORCE Technology

Maersk Peregrino

/Case

At pumpe olie fra en offshore borebrønd kræver en meget sikker operation (på engelsk).

Vindtunnel test på offshore platforme

Vindtunneltests på offshore platforme

/Case

Hvert år udfører vi 20-30 vindtunneltests på offshore platforme (på engelsk).

simulation study force technology 2

Simuleret navigering af tankskibe

/Case

FORCE udfører real-time simuleringer og tiltag til et projekt for transport af råolie (på engelsk).

wave making rans cfd

Retrofitting af en ny bulb

/Case

Skibsejere står overfor lovgivningsmæssige og finansielle udfordringer. (på engelsk)

 Bulb sammenligning, skib, FORCE Technology

Skibspropulsion optimering

/Case

Skibsejere fokuserer på præstationen af deres eksisterende flåde i stedet for at bygge nye skibe (på engelsk).

Nye tekniske retningslinjer iala

Nye tekniske IALA retningslinjer

/Case

IALA retningslinjer er et strategisk dokument af høj kvalitet. Det er et dokument om hvordan simulationsudstyr kan assistere i planlægning og implementering af AtoN (på engelsk).

Udførelse af skibe i drift, FORCE Technology

Performanceevaluering af skibe

/Case

Vores maritime afdeling har fokuseret på skibes performance igennem mere end 50 år (på engelsk).

CFD, vandmodstand, FORCE Technology

Ny R&D på forøget modstand i bølger

/Case

Rutesimulationer er vigtigt, for at vurdere kvaliteten af skibsdesign og retrofitting (på engelsk).

Mandatory EEDI, skibsmodel test i slæbetank, FORCE Technology

Obligatorisk EEDI

/Case

Skibsbygningsindustrien har siden januar 2014 fokuseret på at forbedre de nye skibsdesign ved brændstofseffektivisering og reducering af udledning af drivhusgasser (på engelsk).

Skibssimulator, skibssimulering, Fehmern broen, FORCE Technology

Femern Bælt skibsimulationer

/Case

I 2007 blev der lavet et fast link mellem det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark (på engelsk).

Becker Mewis Duct concept

Hvordan finne og dyse bidrager til brændstofbesparelse

/Case

En voksende interesse for energy-saving devices, fokuserer på at forbedre skibes fremdriftskraft.

Tantec innovationsagenterne plastfremstilling

Tantec skal geares til vækst

/Case

Højere miljøkrav øger efterspørgslen på maskiner fra Tantec. Det skaber travlhed hos den 20 mand store Lunderskov-virksomhed.

EEDI verifikation containerhip, fartøj, FORCE Technology

EEDI verifikation

/Case

Teknisk udvikling og innovation er fokusområder indenfor forbedret energieffektivisering af skibe.

Rentabilitet ved eftermontering af dit fartøj, FORCE Technology

Fordelen ved retrofitting af dit skib

/Case

Retrofitting af eksisterende skibe er i stigende grad blevet interessant for skibsejere. Det giver muligheden for at spare brændstof og forblive konkurrencedygtige mod nyere øko-designs (på engelsk).

Boreplatform

Hårdhedsmålinger løfter sikkerheden

/Case

Undersøgelser fra FORCE Technology hjalp Maersk Oil med at finde årsagen til brud på løftegrej.

Siemens wind power Anholt ledelsessystemer

Opgradering af leverandører - Siemens Wind Power

/Case

Siemens Wind Power har sammen med FORCE Technology udbygget deres supplier quality funktion.

Santrol Europe ledelsessystem

Santrol Europe Aps har fået et kvalitetsledelsessystem

/Case

Med det nye system har medarbejderne og ledelsen fået et praktisk værktøj, som kan bruges i hverdagen.

Ren luft i Kina

Underskrift baner vejen for ren luft over Kina

/Case

Levering af dansk renluftsteknologi til nedbringelse af luftforureningen i Kina er nu aftalt mellem Tongfang Environment CO., Ltd. og FORCE Technology.

Emma Mærsk, containerskib

Årsagsanalyse af vandindtrængning i Emma Mærsk

/Case

Vi hjalp Emma Mærsk med at finde årsagen til vandindtrængningen i maskinrummet (på engelsk).

Endress+Hauser Promass meter

Pionerarbejde inden for legal metrologi på flowmålere

/Case

Produktverifikation af flowmålere er en udfordring på grund af flowmålersystemernes størrelse.

FORCE Technology hjalp Sinopec med materiale og svejseteknologi

/Case

FORCE Technology hjalp Sinopec med materiale- og svejseteknologi til et gasfelt med meget korrosivt gas for at minimere risiko for korrosionsangreb og lækager.

Skorsten

Fleksibelt samarbejde om kvalitetssikring af AMS

/Case

KARA/NOVEREN samarbejder med FORCE Technology om miljø- og præstationsmålinger, som sikring af AMS.

Plastteknologi LEGO

Plastteknologi efterligner naturens farveeffekter

/Case

FORCE Technology og LEGO udvikler farvede plastoverflader uden brug af miljøbelastende farvestoffer.

Cleantech forretningsplan

CleanTech Danmark A/S får stor tiltro til fremtiden

/Case

Forretningsplanen med ændrede fokusområder har givet en væsentlig ordretilgang fra kunder.

Opstilling af proberne på AMS-69

Komplet ultralydssystem til test og produktionskontrol af vindmøllevinger i Korea

/Case

Korea Institute for Material Science, KIMS-WTRC, er den første koreanske køber af et komplet ultralydssystem til undersøgelse af vindmøllevinger.

Skib, sejlads, FORCE Technology

At sejle effektivt

/Case

Med 50 års erfaring indenfor hydro- og aerodynamisk test, har vi en unik viden om skibe (på engelsk)

Yding Grønt ledelsessystem gartneri

Hos Yding Grønt er arbejdsmiljøet i højsæde

/Case

FORCE Technology har fungeret som uvildig arbejdsmiljørådgiver for Yding Grønt. Samarbejdet har betydet at virksomheden i dag har et system der fungerer optimalt til glæde for både ledelse og medarbejdere.

Dynamisk positioneringsevne, DP, FORCE Technology, skib, fartøj

Dynamisk positionering i det indledende design

/Case

Et aspekt for en operatør med dynamisk positionering (DP) er at vurdere evnen til at holde position.

TwinEye røntgenmålesystemet udfører komplekse målinger i hele rørets omkreds af rør til olie- og gasudvinding. Resultaterne bidrager til at sikre og dokumentere rørenes kvalitet.

Røntgenmålesystem til fleksible rør

/Case

TwinEye røntgenmålesystem kontrollerer fleksible rør i Brasilien.

X-act 630 er et innovativt røntgenmålesystem til plastrørsindustrien.

Innovativt røntgenmålesystem til plastrørsindustrien

/Case

Systemet giver producenter mulighed for at optimere deres materialeforbrug og produktkvalitet.

Eksempel på et digitalt røntgenbillede af et bronzesværd fra den tidlige del af Bronzealderens periode II, ca. 1600 f.Kr.

En "sværd" opgave

/Case

Sensor & NDE Innovation har ved hjælp af computed radiography undersøgt sværd for Nationalmuseet.

In-line inspection of flexible and rigid foam (PolyScan)

PolyScan sikrer den gode nattesøvn

/Case

PolyScan skanneren giver Dan-Foam en bedre styring af deres forbrug af råmaterialer mm.

TwinEye røntgenmålesystemet på produktionslinjen hos LOGSTOR.

TwinEye røntgenmålesystem til LOGSTOR - igen

/Case

Ved at udvikle, fremstille og installere online røntgen-målesystemer til produktions-anlæggene er FORCE Technology med til at sikre høj og ensartet kvalitet og produktivitet hos firmaet LOGSTOR.

Færgebåden til Antwerpen, Jacob Jordaens

I kunstens tjeneste

/Case

Radiografi afslører spektakulære hemmeligheder om det næsten 400 år gamle maleri ”Færgebåden til Antwerpen”.

Svømmehal, badering, børn

Bygningssyn hjælper københavnske svømmehaller

/Case

Tjek af katodisk beskyttelsesanlæg gav overblik over tilstanden af svømmebade og forhindrer nedbrud.

Nikkel ud af drikkevandet

Nikkel ud af drikkevandet

/Case

Metalafgivelse i drikkevand testes før et produkt til brugsvandsinstallationer kan VA-godkendes.

Cfd simulering af den blå planet

CFD-simulerering af vindforholdene på Den Blå Planet

/Case

Vindforholdene omkring Den Blå Planet blev simulerede for sikre minimale vind-gener for publikum på udendørsarealerne.

Skibsskrue

Ekspertise holder skruen i vandet

/Case

Med ekspertise indenfor materialer og svejsning, kan vi hjælpe med opklaring af skader (på engelsk)

Sundhedstjek på Statoil raffinaderi

Sundhedstjek af raffinaderi

/Case

FORCE Technology undersøgte Statoils trykbærende installationer under shut down på raffinaderiet.

FORCE Technology ansatte

Vandtæt bevisførelse hjælper TORM

/Case

Metallurgiske undersøgelser fra FORCE Technology viste, at mikrostrukturen i materialet var skyld i unaturligt højt slid i skibsmotorer hos rederiet TORM A/S (på engelsk).

Metalafgivelse til vand nikkel ud af drikkevandet

Viden er ikke det rene vand

/Case

Korrosion i VVS-installationer skal undgås så slutbrugeren sikres godt drikkevand. 

Hamlet Rgb Scandlines

Længere levetid får det blå stempel

/Case

Metallurgiske undersøgelser viste, at materialet stadig opfyldte driftskriterier (på engelsk).

Bygningsarbejdere i Bangladesh

Sikrer rent vand i Bangladesh i mange år

/Case

Tilstandsvurdering af beton viste revner i et nyt rensningsanlæg, som måtte udbedres for at sikre anlæggets levetid og dermed rent drikkevand til befolkningen.

Vellykket turnaround i Sydindien

Vellykket turnaround i Sydindien

/Case

Under turnaround gennemgår anlæg en grundig inspektion og vedligehold, og FORCE Technologys kompetencer inden for metallurgi, korrosion og svejsning kommer i spil.

Videnkupon forbedrer produktet produktiviteten og potentialet

Videnkupon forbedrer produktet, produktiviteten og potentialet

/Case

Termisk sprøjtning øger slid- og metallurgiske egenskaber på plovskær og dermed forbedrer Mølbro produktionen uden at gå på kompromis med kvaliteten.

vindmøller på række i tågen

Sikrer fundamentet under Danmarks vindmølleindustri

/Case

FORCE Technology hjælper DONG Energy med at kvalitetssikre havvindmøllefunda- menters stål og coating gennem omfattende bygherrerådgivning i Kina og Tyskland

Vindmølle set nedefra

Belastninger måles på vindmøller i knæ 

/Case

Strain gauge målinger giver Vattenfall Vindkraft et billede af offshore vindmøller, der sætter sig.

solceller sikrer grøn energi fra solopgang til solnedgang

Sikrer grøn energi fra solopgang til solnedgang

/Case

Aalborg CSP fik hjælp til at sikre, at de rigtige materialer var valgt til dampkedler, og at de var svejst korrekt sammen, så dyre produktionsstop kan undgås.

Scanner, vindmøllekomponent

Succesfuld kostreduktion i vindmølleindustrien

/Case

Med hjælp fra uvildig 3. part fik Polytech fremstillingsproces verificeret og fik hjælp til valg af materialer, varmebehandling, materialekontrol og mekanisk prøvning.

Ny dampkedel sparer energi i flamingoproduktion

Ny dampkedel sparer energi i Flamingo®-produktion

/Case

SCA Packaging Denmark har opnået energi- og vandbesparelser ved at bygge en ny dampkedelcentral.

Strøm på morgendagens energiteknik

Strøm på morgendagens energiteknologi

/Case

Topsoe Fuel Cell, Risø og FORCE Technology bærer brændselscelle-teknologien til markedet: renere, mere levetidsdygtig, til at betale – og fleksibel.

Flis, biomasse

Computersimulering bag prisbelønnet biomasseovn

/Case

Computersimulering af forbrænding i biomasseovn bidrager til optimalt design med energieffektiv og økonomisk forbrænding, høj virkningsgrad og mindre vedligehold.

Banedanmark, perron, passager, ventetid

Svejsekompetencer på skinner

/Case

Banedanmark får skræddersyet uddannelse af svejsere hos FORCE Technology og får også certificeret svejserne efterfølgende hos FORCE Certification A/S.

Nye normer for stål udfordrer store og små

Nye normer for stål udfordrer store og små

/Case

Eurocode 3 stiller større krav til svejsning af stålkonstruktioner f.eks. broer. Her kan vi hjælpe.

Færge, BornholmerFærgen

CFD-optimeret røggasrensning på Bornholmerfærgen

/Case

CFD-analyser ledte til udvikling af røggasrensningsanlæg med optimalt flow.

Piraten Djurs Sommerland

Et sikkert gys i Djurs Sommerland

/Case

Djurs Sommerlands rutsjebane Piraten er sikkerhedsgodkendt af FORCE Technology.

Spillehallen online

Godkendelse af online spil uden sprogbarrierer

/Case

FORCE Technology er akkrediteret til godkendelse af online spil. Det giver spiludbydere mulighed for kommunikation uden sprogbarrierer, når deres online spil skal godkendes.

KNI A/S

Verifikation af olie- og benzinmålere på Grønland

/Case

FORCE Technology verificerer hvert år olie- og benzinmålere for KNI A/S, Pilersuisoq. Opgaven løses med stor opmærksomhed på de særlige vejrforhold og på grøn-landsk mentalitet.

Gasværksvej skole - måleinstrument

Undersøgelse af luftkvalitet på Gasværksvejens Skole

/Case

FORCE Technology måler effekten af ensretningen af Gasværksvej ved at undersøge luftkvaliteten med et års mellemrum.

National oilwell varco

Restlevetiden af plastemner kan nu forudsiges

/Case

Nyeste karakteriseringsudstyr anvendes bl.a. til tilstandskontrol af plastemner.

En målesonde monteret i betonblanderen måler løbende konsistensen af betonen.

Fødselshjælp til bedre beton

/Case

Niels Høll Nielsen fra Convi Aps, har haft FORCE Technology med som produktudvikler af bedre beton.

Mekaniseret ultralydinspektion, P-Scan, er en effektiv måde at få dokumenteret tilstanden af sit produktionsanlæg.

Korrosionsfare afblæst

/Case

Et tjek med inspektionssystem, P-Scan, viste svenske Södra Cell, at deres anlæg var i fin stand.

Automatiseret ultralydsinpektion af en metalring med, der er 3 meter i diameter, hos FORGITAL i Italien.

Produktionskontrol af smedede og valsede metalringe

/Case

Fabrikanter af høj-kvalitets sømløse metalringe bruger P-scan som element i produktionskontrolsystem.

Tivoli genanvendelse kopper

Livscyklusvurdering af genbrugsbægre i Tivoli

/Case

Tivolis genbrugsbægre, viser at de hvert år sparer miljøet for tons af CO2 med genanvendelsessystem.

e-boks

Dokumenteret miljøgevinst ved brug af e-boks

/Case

FORCE Technology har analyseret miljøpåvirkningen af digital postdistribution for e-boks.

Danske anlægsgartnere

Ét samlet system til grønt regnskab og klimaregnskab 

/Case

FORCE Technology har udviklet en Excel-baseret løsning til Danske Anlægsgartnere, så deres kunder nemt kan se deres eget grønne regnskab og klimaregnskab.

Siemens flow Instruments

Godt flow i dansk måleteknologi

/Case

FORCE Technology hjælper Siemens Flow Instruments med at udvikle flowmålere til forskellige væsker.

e-mærkning Crispy Foods

e-mærkning er en service til kunderne hos Crispy Food

/Case

Som global leverandør af fødevareprodukter bliver de stillet over for krav om e-mærkning.

Kamstrup måler

Typeprøvning på højeste vidensniveau

/Case

Kamstrup har i mange år fået typeprøvet og typegodkendt måleudstyr hos hhv. FORCE Technology og FORCE Certification.

Belki teknik

Innovationstjek hos BELKI Teknik

/Case

Innovationstjek satte skub i teknologisk udvikling og øgede eksportmuligheder hos BELKI Teknik ApS

Gardit overflader

Værdistrømsanalyser har givet nye muligheder hos Gardit

/Case

Indførelse af LEAN-værktøjer i produktionen har øget leveringssikkerheden og betydet tilgang af ordrer på behandling af kritiske emner samtidig med at overarbejde er minimeret.

Fiskars fødevarekontaktmaterialer

Ren kontakt med fødevarer

/Case

Forkert emballage og produktionsværktøj kan være giftigt for fødevarerne og forbrugerne.

jakob albertsen

Jakob Albertsen A/S indfører nonverbalt kvalitetssystem

/Case

Ledelsessystemet bruges hos organisationer, uanset medarbejdernes sprog og uddannelsesbaggrund.

Lundbeck pharma medico

Effektiv forbedrings-kultur slår rod

/Case

Kaizen-filosofien bliver brugt i H. Lundbeck A/S til at optimere produktion og processer.

Tuco Marine Group båd

Optimerede kompositmaterialer forbedrer konkurrenceevnen

/Case

Industriens Kompositlaboratorium samarbejder med den danske virksomhed Tuco Marine Group om at udvikle en ny generation af både lavet af kulfiberforstærkede kompositmaterialer. 

Re-bag showroom bæredygtighed

Værktøj til vurdering og dokumentation af miljøprofil

/Case

FORCE Technology har udviklet en model til miljøvurdering af produkter for Re-bag A/S. Værktøjet, som er baseret på vugge-til-grav miljøberegninger (LCA), anvendes nu aktivt i salg og markedsføring af blandt andet genbrugstasker.

Olet industrigummi

Olet Industrigummi løfter sig op i kundernes værdikæde

/Case

Olet Indistrigummi har fået nye strategier for forretnings-udvikling og gennemførelse af handlingsplaner.

Søeberg saftproduktion aroniabær

Fra frugtplantage til saftproduktion

/Case

Innovationstjek hos Søebergs Frugtplantage var startskuddet til, en saftproduktion på rekordtid.

Kabler NKT

Fleksibelt softwareværktøj sikrer miljøvaredeklaration 

/Case

Et vurderingsværktøj sikrer, NKT Cables kan dokumenterer miljømæssige egenskaber på produkter.

Rockwool stone wool

Trendsættende LCA for Rockwool

/Case

En livscyklusvurdering og risikovurdering udarbejdet af FORCE Technology, viser at stenuld er konkurrencedygtigt isoleringsmateriale både i forhold til miljø og helbred.

Ramirent

Kvalitet og sikkerhed på byggepladser

/Case

Vi har hjulpet Ramirent A/S med at indføre et kombineret ledelsessystem i virksomheden.

Københavns Energi Vandforsyning

Livscyklusvurdering af alternativ vandforsyning

/Case

Livscyklusvurderinger udarbejdet af os er med til at sikre kvalificeret viden om miljøkonsekvenser.

Skorstensrøg, Vally matic

Nyt produkt i støbeskeen

/Case

FORCE Technologys regionale innovationsagenter hjælper sammen med Forsknings- og Innovationsstyrelsen Vally-Matic A/S fra Vejen et stort skrift nærmere introduktion af effektive lyddæmpningssystemer.

DSB kalibrering måleudstyr

Kalibrering af måleudstyr i DSB

/Case

DSB har fået kalibreret tryk-, kraft- og momentudstyr af FORCE Technology.

Luftskvalitets måling CHP

Overvågning af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn

/Case

FORCE Technology bidrager til, at Københavns Lufthavn CPH overholder kravene til luftkvalitet.

Shell Statoil Total

Høje krav til fuel-håndtering

/Case

Shell-Statoil-Total I/S og FORCE Technology i et tæt samarbejde om kalibrering af måleudstyr.

Genan genanvendelse dæk

Livscyklusvurdering bruges i markedsføring hos Genan

/Case

Genan har taget livscyklusvurdering til sig og anvender resultaterne i deres markedsføring.

Elsam kraftværk

Arbejdsmiljølovgivning gjort simpel og praktisk

/Case

35 interne auditorer fra Elsam har gennemført kurset ”Arbejdsmiljølovgivning” hos FORCE Technology.

Rachel Kollerup design bæredygtig

Bæredygtigt samarbejde med innovativ designer

/Case

FORCE Technology har fungeret som rådgiver for beklædningsdesigner Rachel Kollerup.

Prøvetagningsglas, reagensglas

LCA-vurdering af nyt blødgøringsprodukt fra Danisco

/Case

FORCE Technology lavede en livscyklusvurdering af Danisco nye produkt SOFT-N-SAFETM.

Lasersvejsning som reparationsmetode på Lynx helikoptere. Foto: Lars Bøgh Vinther, Forsvarsgalleriet.dk

Olympiske præstationer holder Lynx i luften

/Case

Lasersvejsning var en ekstremt konkurrencedygtig reparationsmetode på Lynx helikoptere.

P-scan AMS-1T  på primær tankvæg.

Sikker inspektion af radioaktive affaldstanke

/Case

FORCE Technologys specialdesignede scanningsudstyr foretager revnedetektering og tykkelsesmåling.