Cases

Tusindvis af kunder betror årligt deres produkter, materialer eller strukturer til os, så vi sammen kan undersøge deres nyeste potentialer eller sikre mod de værste udfordringer. Her finder du et udvalg af cases fra ind- og udland, der alle har sikret vores kunder tryghed og værdi baseret på uvilidhged og ekspertviden.

Alle industricases

LB Altimeters EMC pålidelighedstest MIL-standarder

Ekspertviden om standarder

/Case

Spar tid i produktudviklingen med vores ekspertviden om standarder

Nytænkning med respekt for den eksisterende kontekst

/Case

IdemoLab bidrog med teknologiske ideer til Glostrup Hospitals nye rehabiliteringshus

FORCE Technology havde hele testpakken til typegodkendelsen

/Case

Instrumatic A/S ønskede at måle emissioner fra skibe men manglede typegodkendelse

Med kalibreringscertifikater fra FORCE Technology er Explicits målesystem ”plug and play”

Kalibreringscertifikater øger værdien af målesystem

/Case

Kalibreringscertifikaterne gør emissionsmålesystemet let at bruge for myndigheder

Daka henter ajourført viden hos FORCE Technology

Daka henter ajourført viden hos FORCE Technology

/Case

FORCE Technology rådgiver om valg af luftrenseteknologier og bibringer ny viden

Text minded

ISO 9001-certificering af oversættervirksomhed

/Case

TextMinded Danmark har samarbejdet med FORCE Technology for at nå et højere i niveau inden for kvalitetsledelse.

Prissiklt

Solcelleteknologi erstatter batterier i prisskilte

/Case

Billigere løsningsmodeller for prisskilte baseret på indendørs solcelleteknologi.

Iot, planter, plantekasser, gartner

IoT i smart city plantekasser

/Case

IoT og sensorer til måling på regnvandsopsamling og selvvanding i grønne uderum og anlæg i byer.

Sika Marine

Effektiv støjdæmpning på skibe

/Case

Sika Marine samarbejder med FORCE Technology om løsninger til reduktion af strukturbåret støj.

Vindmøller, himmel, skyer

Analyse af vindmøllestøj for Miljøstyrelsen

/Case

Støjer vindmøller mere ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s?

Betonblander, VM750L

Haarup Maskinfabrik

/Case

Maskinstøjmåling af betonblander dokumenterer maskinsikkerhed overfor myndighederne.

Jernbanespor, bevoksning

Ringsted-Femern Banens støj

/Case

Kortlægning af støj og vibrationer fra den fremtidige Ringsted-Femern Bane.

Auralisering

Lyt til fremtidens vej

/Case

Vejdirektoratet anvender auralisering til at forklare interessenter, hvordan en ny vej vil lyde.

Fly

Støjmåling på Swedavias lufthavne

/Case

Læs om de akustiske målinger, der sikrer, at lufthavne og flyproducenter overholder miljømyndighedernes krav.

Skolebørn, pige

Støjreducerende skoleborde - FurnX

/Case

FORCE Technology har målt trommelyd på fire forskellige overfladetyper til skoleborde.

Arbejdsmiljømåling af partikler og gasser hos Aalborg Forsyning

Arbejdsmiljømålinger gav ledelsen syn for sagn

/Case

Aalborg Forsyning oplevede udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø, men hvor stammede det fra?

Måling af luftkvalitet ved krydstogtskibe på Langeliniekajen

Luftkvalitet på Langeliniekajen

/Case

FORCE Technology har målt luftkvaliteten på Langeliniekajen, hvor krydstogtskibene lægger til kaj.

Torben Pedersen, BIOFOS, på renseanlægget i BIOFOS Avedøre

Fortolkning af standarder sikrer korrekt dokumentation overfor myndighederne

/Case

I BIOFOS har korrekt dokumentation til miljømyndighederne om drift af anlæg stort fokus. Derfor henter BIOFOS viden hos FORCE Technology om standarder og deres fortolkning.

Vandmålere testes på prøvestand hos FORCE Technology

Erfa-grupper ruster dansk industri

/Case

Det styrker danske flow-virksomheder at være på forkant med standardisering.

Validerings og performancetest af XO Care trykbeholder

Trykbeholder fra XO Care bestod valideringstesten i FACT-Lab med bravur

/Case

XO CARE A/S leverer udstyr til tandlægebranchen og har stort fokus på at alt er af høj kvalitet. Derfor fik de testet en trykbeholder for at sikre hele systemets integritet.

Henrik Gudme fra Dansk Forening for Kvalitet, DFK, om samarbejdet med FORCE Technology om standarder.

Indsigt i standarder er ressourcebesparende

/Case

Dansk Forening for Kvalitet sparer ressourcer med indsigt i standarden ISO 9001 om kvalitetsledelse.

Innovationstjek innovation udvikling

Teknologisk Innovation styrker dansk fiberproducents eksport

/Case

Et møde med FORCE Technology ledte til et samarbejde omkring en specialudviklet pakkemaskine, der har styrket virksomhedens eksportmuligheder.

Konstruktion

Mursten på slankekur

/Case

Helligsø Teglværk lancerer ny smal mursten til det hurtigt voksende marked for energirenovering.

Susanne Westborg, Specialist hos FORCE Technology har deltaget i den europæiske CEN komité og den internationale ISO-komité for faste biobrændsler og disses arbejdsgrupper.

En enkel standard er en god standard

/Case

Dansk indflydelse på europæiske og internationale standarder for faste biobrændsler.

Compliance standards

Viden fra FORCE Technology fremtidssikrer vand- og energimålere

/Case

Apator Miitors har ikke ressourcer til at følge med i det europæiske standardiseringsarbejde. Men med hjælp fra FORCE Technology kan virksomheden alligevel fremtidssikre sine produkter.

REFA Affaldskraftvarmeværk - udsigt over værket indefra

Casekatalog om standardisering

/Case

6 cases illustrerer værdien af dansk deltagelse i internationale standardiseringsudvalg for dansk industri og samfund.

REFA affaldsforbrændingsanlæg

Viden om standarder er afgørende for en optimal drift i affaldssektoren

/Case

Det kan være ressourcekrævende for danske energianlæg at holde sig ajour med omfattende internationale standarder på miljøområdet. Men en manglede tilpasning af driften til gældende standarder kan få store økonomiske konsekvenser.

Niels Bohr bygningen. Foto af Pro Ventilation

On-site kvalitetssikring af 2,5 kilometer ventilationskanaler i rustfrit stål

/Case

Fleksibilitet, metallurgisk ekspertviden og on-site OES-analyse har været afgørende for opgaveløsningen.

TRD Surfaces tester højtryksdyser

Uafhængig og specialdesignet test i FACT-Lab validerer egenskaber

/Case

TRD Surfaces fik specialdesignet en test af holdbarheden af deres nyudviklede keramiske overfladebehandling til højtryksdyser.

The wiser radiator thermostat

Schneider Electric

/Case

Schneider Electric fik kvalitetssikret sin godkendelsesproces

Vejecelle fra Eilersen Electric kalibreres i Danmarks største kraftmaskine

Dansk viden og teknologi vejer tungt i udlandet

/Case

En af verdens største fødevareproducenter har valgt at anvende vejeceller fra danske Eilersen Electric A/S, der ved hjælp af FORCE Technology kan levere en unik teknologi med internationalt anerkendt kalibreringscertifikat.

Scandynas overblik over mærkningskrav gav rygstød til øget eksport

Scandyna A/S

/Case

Overblik over mærkningskrav på eksportmarkederne gav Scandyna rygstød til øget eksport.

Reverberation-kammer

Kamstrup

/Case

Mobiltelefoner, routere, læsere til ID-kort og tetra radioer er bare nogle af de moderne devices, som kan udfordre et apparats immunitet overfor høje feltstyrker.

Skib, hav

JK e-solutions

/Case

JK e-solutions blev klar til akkrediteret marinetypetest med hjælp fra FORCE Technology.

LINAK

/Case

Typegodkendelse baner vejen for øget salg.

Eurovema

Eurovema

/Case

Kørestolen Miniflex 500 er testet hos FORCE Technology.

DPA Microphones

DPA Microphones

/Case

DPA Microphones producerer nogle af verdens bedste mikrofoner og benytter FORCE Technologys testfaciliteter i produktudviklingen.

Linde Werdelin dykkercomputer

Linde Werdelin

/Case

En nøjagtig og pålidelig dykkercomputer er afgørende for sikkerheden.

VELA kvalificerer sig til udbudsrunder med "approval management"

VELA

/Case

Aalborg virksomheden VELA bruger nu DELTA til at sikre, at virksomheden ikke får ubehagelige overraskelser, når det gælder test og produktgodkendelse. Det kaldes ”approval management”.

Udmattelsesprøvning

Danfoss

/Case

Danfoss' produkter er gennemtestede

Lodam udvikler robuste sensorer med HACT-tests

Lodam

/Case

Virksomheden udvikler robuste sensorer med HACT-tests.

Trafiktavle, hastighedsbegrænsning, 40 km i timen

ATKI

/Case

I samarbejde med kunderne har ATKI indført klarere kravspecifikationer og undgår derved meget ekstraarbejde.

Ledninger, brand, ild

ASSA ABLOY

/Case

Elsikkerhedstest giver ny viden og tryghed

Trådløs termostat

Danfoss

/Case

IoT TestSelv til test af trådløs termostat.

Strammere krav til sporingssystemer i biler

Forsikringsbranchen

/Case

Kravene til sporingssystemer i køretøjer strammes

Pige med sparegris

ERNIT

/Case

Cybersikkerhedstjek åbner eksportdøre for virtuel sparegris.

Ældre dame

Eze Elektronik

/Case

Når en ældre falder, griber Sarita ind.

Inspektion af akkumuleringstank på Skærbækværket

Inspektion af tank på Skærbækværket med Phased Array Ultralydprøvning (PAUT)

/Case

Phased array ultralydprøvning er brugt til inspektion af k-svejsningen på en akkumuleringstank på Ørsteds (tidl. DONG) kraftvarmeværk Skærbækværket. Inspektionen af k-svejsningen fandt ingen indikationer på fejl.

Nanolink innovationsagenterne

Nanolink: Verdensmester i sporing af værktøj

/Case

Nanolink har udviklet en lille grøn brik, der kan spore værktøj. Nu vil Nanolink gerne til udlandet, så InnovationsAgenterne har bistået med teknologisk viden og vejledning.

Club La Santa Pool Area vindtunnel test

Undersøgelse af vindforholdene på Club La Santa

/Case

Området ved svømmestadionet på Club La Santa på Lanzarote er ofte præget af kraftig vind. I en vindtunneltest kan vi simulere vindpåvirkningen ved den nuværende indretning af området og undersøge mulige tiltag til at forbedre vindforholdene.

Lasersvejsning som reparationsmetode på Lynx helikoptere. Foto: Lars Bøgh Vinther, Forsvarsgalleriet.dk

Olympiske præstationer holder Lynx i luften

/Case

Lasersvejsning var en ekstremt konkurrencedygtig reparationsmetode på Lynx helikoptere

Laser cladding

Reparation, levetidsforlængelse og kort leveringstid

/Case

Laser cladding var perfekt til at levetidsforlænge kritiske komponenter for DSB

byggevarer miljøvaredeklarationer EPD

Vinduesindustrien vil sikre større gennemsigtighed med miljøvaredeklarationer

/Case

Et stadigt stigende fokus på de miljømæssige konsekvenser af byggematerialer har fået Vinduesindustrien og Grundejernes Investeringsfond til at igangsætte et projekt, hvor miljøbelastningen af forskellige vinduestyper kortlægges i miljøvaredeklarationer (MVD’er).

PMI stål måling

Undersøgelse af stålkvalitet i FritFlyvningsVolieren i Zoo

/Case

Inspektion, analyse og rådgivning – flere kompetencer hos FORCE Technology var i spil for at sikre den korrekte fremgangsmåde, da stålbardunerne i FritFlyvningsVolieren (FFV) i Zoologisk Have København skulle repareres.

Arthur Hotels

Energi- og driftsoptimering fremmer grønt image

/Case

Arthur Hotels er i gang med at sikre optimal driftsøkonomi og reduceret CO2-forbrug med assistance fra FORCE Technology.

Handi Life bolde produktion innovation udvikling innovationsagenter

Innovationstjek var startskud til mersalg og øget omsætning

/Case

Et Innovationstjek satte Handi Life Sport i gang med en innovationsproces, der har ført til en fordobling af virksomhedens indtjening.

Lean-værktøjer før kvalitetsledelse - nøglen til optimering

/Case

TextMinded Danmark har samarbejdet med FORCE Technology i bestræbelsen på at nå et højere niveau inden for kvalitetsledelse.

Heatmappet viser de områder af kantinen, som tiltrak brugernes visuelle opmærksomhed i større eller mindre grad på deres vej mod mødelokale 4

Eye tracking sikrer bedre navigation

/Case

Læs om, hvordan Midtfyns fritidscenter fik forbedret deres navigation.

Nissens kølesystem testet i klimakammer på Lindø

Stresstest af kølesystem i klimakammer

/Case

2-i-1 stresstest da både klimakammer på Lindø Component and Structure testing og Nissens´ kølesystem blev udsat for ekstremt vejr. Alt bestod med bravour

Vordingborg havn, simulator studie, havnestudium, havneudvidelse

Havneudvidelse giver vækstmuligheder for Vordingborg Havn

/Case

En millioninvestering skal gøre det muligt for Vordingborg Havn at blive en regional havn med fokus på udskibning af lokalt og regionalt producerede varer.

Boligblokke i Brøndby Strand

Betonundersøgelse gav 60 mio ekstra i støtte 

/Case

Tilstandsundersøgelse af betonbyggeri og second opinion fra FORCE Technology gav boligselskaber 60 mio ekstra støttekroner til renoveringsarbejdet.

Lasersvejsning

Lasersvejsning er tilgængelig i produktionen for SMV´er

/Case

Lasersvejsning er tilgængelig for mange SMV´er i produktions øjemed for at skabe bedre konkurrenceevne. Det viste projektet 'Produktion i Danmark'.

Mekanisk test af store konstruktioner

Fuldskalatest dokumenterer produktets kvalitet 

/Case

Klimakammer og mekanisk testbænk er skabt til fuldskalatest for bl.a. offshoreindustrien. Få lavet en accelereret levetidstest og få dokumenteret kvaliteten.

Containerskib

International havarisag med otte involverede parter

/Case

Den 14. juli 2012 brød containerskibet MSC Flamina i brand midt i Atlanten. FORCE Technology er involveret i opklaringen af brandårsagen her flere år efter.

Motorvejsbro kollapser

Når en motorvejsbro kollapser

/Case

Sekunder efter en bil var kørt under motorvejsbroen, kollapsede den. FORCE Technology fik opgaven med at lede kommisionen, der skulle opklare årsagen til kollapset.

eQ 1090

eQ1090 – online værktøj til svejseproduktion vinder pris

/Case

eQ1090, det elektroniske kvalitetsstyringsværktøj, hjælper virksomheder med at blive EN 1090-1 certificeret, når der er krav om CE-mærkning.

Forurening

Rød alarm over Beijing tvangslukker virksomheder

/Case

Vi kvalificerer Kinas 5 års planer og med nye kosteffektive renluftteknologier, er vi med til at nedbringe luftforureningen, så kineserne kan gå uden mundbind.

Med CFD-simuleringer kan vi teste afsvovling af røggassen og opnå en emissions-reduktion.

Millioner af mennesker får det bedre pga. renere luft

/Case

Ved hjælp af CFD-simulering hjælper vi kinesiske kunder med at fjerne sundhedsskadelige stoffer fra deres røggasser.

Kran

19 skotøjsæsker forbinder Skandinavien med Europa

/Case

Banedanmark bygger Ringstedbanen til højhastighedstog. Vi har udført svejseinspektionen på den 510 m lange og mest komplicerede bro, som har 20 km svejsesøm.

Thürmer gevindtappe i hænder

3D-print af værktøj

/Case

Thürmer Tools 3D-printer værktøj og sammenligner egenskaberne af 3D-printet værktøj med traditionelt produceret værktøj. Vi laver udmattelsestest og praktiske test

Wind test, ol 2016, track bicycling, banecykling, olympics, Dansk cykle union

Danmark kan VINDe guld ved OL 2016

/Case

Selv de mindste justeringer kan være afgørende, når det handler om at vinde medaljer til OL i Rio 2016. Læs hvordan Team Danmark testede vindmodstanden for banecykling, samt vind og vandmodstanden for robåde og kajakker i vores faciliteter.

Varmeværk, Hillerød Varme

Overskudsvarme fra industrivirksomhed forsyner fjernvarmeforbrugere

/Case

Kraftig opvarmning ved produktion af isoleringsmateriale giver overskudsvarme, som forsyner fjernvarmeforbrugerne i Hillerød.

Jumbo stilladser ingeniør

Fra skuffeidé til produktnyhed

/Case

Jumbo stillads lancerer et nyt stigesystem i luksusklassen, der kommer til yderligere at styrke eksportmulighederne.

Test af dynamometre hos Fanø Kran-Service A/S. Klargøring af testopstilling.

Sikre kraner på offshore platforme og kraner

/Case

Vi kalibrerer dynamometre med en trækkraft på op til 150 tons for Fanø Kran-Service A/S.

Audit ledelse miljø arbejdsmiljø

Lead auditor kursus gav tryghed

/Case

Kvalitetssikringsleder Olga Korneva fra Aarsleff Rail fik kompetencer til at auditere underentreprenører.

TCM Mogstad 2

TCM bekæmper klimaforandringer med teknologi

/Case

TCM tester, verificerer og introducerer nye CO2-opsamlingsmetoder og FORCE Technology er uafhængig tredjepart i testprocessen.

Christiania bikes kompositter

Nysgerrighed fik Christiania Bikes til at afprøve kompositter

/Case

Gennem samarbejde med Industriens Kompositlaboratorium, har Christiania Bikes fået afprøvet kompositter til kasserne på de ikoniske Christianiacykler.

Nuuk Lufthavn

Nuuk lufthavn

/Case

Vi har udført en omfattende undersøgelse af terræn-induceret vindforskydning og turbulens for Nuuk lufthavn (på engelsk).

Skaleret model, aerodynamisk test, vindtunnel, FORCE Technology

Cité des civilisations du vin

/Case

Byen Bordeaux opfører et nyt skelsættende center, der er dedikeret til kulturen omkring de kendte Bordeaux vine. FORCE Technology blev kontaktet for at indgå aftale om udførelsen af et vindtunnelsstudie (på engelsk).

Østre Bosporus Strait Bridge, bro model, vind tunnel test facilitet, FORCE Technology

Eastern Bosporus Strait Bridge

/Case

Siden de indledende stadier af konstruktionen af the Eastern Bosporus Strait Bridge, Vladivostok, Rusland, har vi været involveret i de aerodynamiske tests af broen (på engelsk).

Agin full-bridge model i den 7.5 m brede grænselags-vindtunnel.

Agin og Nissibi broer Tyrkiet

/Case

Vi har udført omfattende vindtunnelstests for to nye skråtagsbroer i Tyrkiet. Testene inkluderede aeroelastik fuld-bro model tests og sektionsmodel tests( på engelsk).

wind conditions in urban areas

Vurdering af vindforhold i byområder

/Case

Vi har mange års erfaring indenfor vurdering af vindforhold for forskellige projekter, inklusiv enkelte bygninger, byområder eller bygningsdetaljer (på engelsk).

The Izmit Bridge, bromodel, brodæk, vindtunnel test, b FORCE Technology, aerodynamisk testning

The Izmit Bay Bridge

/Case

FORCE Technology har været meget involveret i de aerodynamiske undersøgelser for Izmit Bay broen (på engelsk).

Klima vindstunnel, isoptagelse, FORCE Technology, kabelstudier regn vind is

Kabelstudier med regn, vind og is

/Case

For mange af verdens store hænge- og skråstagsbroer er der blevet observeret tilfælde, hvor skråstagene eller hængerkablerne udviser vibrationer med store amplituder under specifikke klimatiske forhold i forbindelse med vind (på engelsk).

Eksempel på e-mærkning af hundefoder.

e-mærkning: Rådgivning løser problem med reklamationer

/Case

På trods af e-mærkning oplevede en større dansk producent af færdigpakket dyrefoder at få tilsendt reklamationer med krav om tilbagebetaling fra en udenlandsk kunde.

Installation af offshore vindmøller, FORCE Technology, vindenergi

Installation og service af offshore vindturbiner

/Case

Vi udvikler nye simulator-egenskaber i SimFlex4, som er dedikerede til det komplekse behov, som den hurtigt voksende industri indenfor offshore vindturbine installation og service oplever.

Peregrino, ship, vessel, skib, FORCE Technology

Maersk Peregrino

/Case

At pumpe olie fra en offshore borebrønd kræver en meget sikker operation, da omkostningerne ved fejl er enorme - både økonomisk og miljømæssigt (på engelsk).

Vindtunnel test på offshore platforme

Vindtunneltests på offshore platforme

/Case

Hvert år udfører vi 20-30 vindtunneltests på offshore platforme (på engelsk).

wind chill index

Vindafkølingsfaktor

/Case

En stor udfordring, som vores kunder står over for, er at forudse og dokumentere udemiljøet, for at reducere risici og bekostelige begrænsninger i arbejdstid (på engelsk).

The art of lying completely still

Kunsten at ligge helt stille

/Case

For avancerede offshore operationer bliver positionsbevaring mere og mere vigtigt (på engelsk).

SimFlex4 engineering tool

Successfulde SimFlex4 ingeniørværktøjer

/Case

At simulere resultaterne af konstruktionerne af nye havne eller ændringer ved eksisterende før de udføres i praksis, har vist sig at have stor værdi for ingeniørfirmaer (på engelsk).

specialised offshore support vessel

Support ved høj sø

/Case

Offshore sektoren vækster og grundet dette, er der en øget efterspørgsel for større og mere specialiseret offshore support skibe (på engelsk).

Smartship Australien simulator centrum, FORCE Technology

Smartship Australien

/Case

I juni 2010 skrev Maritime Safety Queensland kontrakt med FORCE Technology på leveringen af et nyt og professionelt simulatorcenter til træning af lodser og slæbebådskaptajner (på engelsk).

ship to ship transfer

Ship to ship

/Case

Vi tilbyder en række simulatorbaserede kurser, der fokuserer på StS træning for marine lodser, mooringmastere, tankskibskaptajner, og slæbebådskaptajner, som er involveret i disse operationer (på engelsk).

simulation study force technology 2

Simuleret navigering af tankskibe

/Case

Vores afdeling for simulation, træning og havne blev kontaktet for at udføre et stort antal real-time simuleringer, som skulle validere de foreslåede forholdsregler og tiltag til et projekt for transport af råolie (på engelsk).

Trim vejledning, trim test skib, båd, FORCE Technology

Trim rådgivning

/Case

Den energibesparende strategi afhænger af skibstype og størrelse. Dertil skal der tages højde for hvilke redskaber, der vil give det bedst mulige kapitalafkast (på engelsk).

wave making rans cfd

Retrofitting af en ny bulb

/Case

Nutidens skibsejere står overfor udfordringer, som både er lovgivningsmæssige og finansielle. De lovgivningsmæssige anliggende er svære at påvirke, hvor det derimod er muligt at gøre noget ved de finansielle aspekter (på engelsk).

Rotor tug

Præcis simulation af rotor slæbebåde

/Case

Udviklingen og implementeringen af komplekse modeller, der præcist simulerer præstationen af avancerede typer slæbebåde fortsætter (på engelsk).

Skib, sejlads, FORCE Technology

At sejle effektivt

/Case

Med mere en 50 års erfaring indenfor hydro- og aerodynamisk test, har vi en unik viden om kræfterne og påvirkningerne omkring et skib (på engelsk).

bc ferries

Sikkerhedskultur booster sikkerhed, præstation og profit

/Case

FORCE Technology har stor international erfaring indenfor maritim sikkerhed, human factors og kulturændring (på engelsk).

Skibspropulsion optimering

/Case

Skibsejere fokuserer på præstationen af deres eksisterende flåde i stedet for at bygge nye skibe (på engelsk).

SeaSuite - ombord systemer

/Case

Den nye SeaSuite pakke til kontrol og optimering af skibes præstation kom på markedet i 2014. SeaSuite gør det nemmere at kapitalisere besparelser grundet den forbedrede brugervenlighed (på engelsk).

Respons i høje bølger

/Case

Vi tilbyder præcis og rentabel service til at assistere designeren, bygmesteren eller operatøren i beslutningen om sødygtighedsegenskaber gennem de indledende og detaljerede designfaser (på engelsk).

Nye tekniske IALA retningslinjer

/Case

IALA retningslinjer er et strategisk dokument af høj kvalitet. Det er et dokument om hvordan simulationsudstyr kan assistere i planlægning og implementering af AtoN (på engelsk).

Det Norske Kystverket

/Case

Det Norske Kystverket vælger FORCE Technologys simulatorcenter til træning af deres lodser og VTS operatører (på engelsk).

Performanceevaluering af skibe

/Case

I de seneste år har den maritime verden fokuseret på skibes performance, men for vores maritime afdeling har dette emne været på dagsordenen igennem mere end 50 år (på engelsk).

Et nyt bemandingskoncept - safe manning

/Case

FORCE Technology har udviklet et nyt koncept, som ændrer måden hvorpå skibe bemandes. Konceptet kaldes safe manning og er en funktionsbaseret tilgang til at bemande et skib (på engelsk).

Ny R&D på forøget modstand i bølger

/Case

Rutesimulationer spiller en vigtig rolle i skibsdesign og retrofitting, hvor det er essentielt at evaluere præstationen af skibet på en bestemt sejlrute, for at vurdere kvaliteten af det nye design (på engelsk).

Integreret brændstofseffektivisering

/Case

FORCE Technology har indledt en ny udvikling af vores brændstofsbesparende onboard-systemer. Udviklingen tilbyder skibsoperatører betydelige besparelser og operationel viden (på engelsk).

Skrogoptimering taget til det næste niveau

/Case

Vi har taget skrogoptimering til det næste niveau ved at inkorporere den operationelle profil i designet (på engelsk).

Vil du lære at spare brændstof?

/Case

Læs om vores træningskursus med fokus på komplekse tekniske og menneskelige problematikker (på engelsk).

Skrogoptimering

/Case

Skrogoptimering kan hjælpe skibsejeren til at spare brændstof. Dette kan opnås ved at vurdere specifikke aspekter i processen for skrogdesignet (på engelsk).

Obligatorisk EEDI

/Case

Skibsbygningsindustrien har siden januar 2014 fokuseret på at forbedre de nye skibsdesign ved brændstofseffektivisering og reducering af udledning af drivhusgasser (på engelsk).

Femern Bælt skibsimulationer

/Case

Den danske og tyske regering besluttede i 2007 at lave et fast link mellem det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark (på engelsk).

Hvordan finne og dyse bidrager til brændstofbesparelse

/Case

Efterspørgslen for energieffektivisering indenfor skibsdesign og -operationer er i stigende grad vokset gennem de seneste år. Som følge heraf er der en voksende interesse for energy-saving devices (ESDs), som fokuserer på at forbedre skibes fremdriftskraft (på engelsk).

Nødbugseringstræning

/Case

Vores matematiske modeller over otte forskellige nødbugseringsskibe har gennem årene blevet finjusteret til højere standarder for realisme og testet af officerer (på engelsk).

Turen går østpå

/Case

FORCE Technology har leveret et moderne og professionelt simulatorcenter til besætningstræning på Gdynia Maritime University (på engelsk).

Fire ekstra træningsår

/Case

FORCE Technology har fået en fireårig træningskontrakt med den tyske Havariekommando indenfor nødbugsering (på engelsk).

Tantec skal geares til vækst

/Case

Højere miljøkrav øger efterspørgslen på maskiner fra Tantec. Det skaber travlhed hos den 20 mand store Lunderskov-virksomhed.

Bugsering i Belfast

/Case

Fordelen ved simulatorstudier er, at man har muligheden for at udføre forsøgs- og fejløvelser igen og igen, indtil man er fuldstændig klar til at udføre operationen til søs (på engelsk).

Fordelen ved retrofitting af dit skib

/Case

Retrofitting af eksisterende skibe er i stigende grad blevet interessant for skibsejere. Det giver muligheden for at spare brændstof og forblive konkurrencedygtige mod nyere øko-designs (på engelsk).

EEDI verifikation

/Case

Fortsat teknisk udvikling og innovation er fokusområder indenfor forbedret energieffektivisering af skibe (på engelsk).

Hårdhedsmålinger løfter sikkerheden

/Case

Metallurgiske undersøgelser fra FORCE Technology hjalp Maersk Oil med at finde årsagen til brud på løftegrej og sikkerheden er nu øget på Maersks boreplatforme.

Opgradering af leverandører - Siemens Wind Power

/Case

Siemens Wind Power har sammen med FORCE Technology udbygget deres supplier quality funktion, så der er fokus på leverandørers ledelsessystemmæssige formåen.

Santrol Europe Aps har fået et kvalitetsledelsessystem

/Case

Med det nye system har medarbejderne og ledelsen fået et praktisk værktøj, som kan bruges i hverdagen.