Cases

Hvert år arbejder vi sammen med tusindvis af kunder for at undersøge potentialer, udfordringer eller risici ved deres produkter, materialer eller strukturer.

Her finder du et udvalg af cases fra ind- og udland, hvor vi beskriver projekter, der alle har det til fælles, at de har sikret vores kunder tryghed og værdi, baseret på uvildighed og ekspertviden.

Cases

Sensorbåd til måling af havmiljø modstår bølger og blæst med lasersvejsning og optimerede manøvreegenskaber.

Sensorbåd modstår bølger og blæst med laserteknologi

/Case

Sensemakers fik hjælp til at lasersvejse deres sensorbåd og opnå optimale manøvreegenskaber.

Acembees IoT-løsning gør det let at indsamle og håndtere data fra forskellige sensorer.

Bæredygtigheden får vinger i IoT-startuppen Acembee

/Case

Acembee fik screenet bæredygtigheden af sin IoT-løsning. Det gav viden, input og et bedre produkt.

Rekordstore offshore vindmøller tættere på drift

Rekordstore offshore vindmøller tættere på drift

/Case

Rekordstore havvindmøller testes for at sikre deres sikkerhed og driftsevne i havmiljøer.

Land rovers

Elektrificerede klassiske biler får markedsadgang

/Case

Banke tester elektrisk drivlinje for EMC og elsikkerhed. Det giver både markedsadgang og viden.

mc uldall maskinfabrik har mindsket fejlretningen markant bla ved at justere honingen

MC Uldall minimerer fejlretning af rør markant

/Case

Før brugte MC Uldall Maskinfabrik en uge på fejlretning af rør, nu er de nede på et par timer.

Medarbejder hos Sim-Tec

Sim-Tec vil automatisere deres kvalitetskontrol

/Case

Det er ikke uden udfordringer for Sim-Tec at gribe en halvkugle og måle den på et splitsekund.

XVIVO heart assist transport

Sikkerhedsstandarder møder innovativ hjerteteknologi

/Case

Sikre resultater med fokus på sikkerhed og pålidelighed i medicinsk udstyr til hjertetransport.

Jysk Skorstens Service

Jysk Skorstens Service øger effektivitet med 30 procent

/Case

Produktionsproces blev markant optimeret, og næste skridt er implementering af svejserobotter.

Avedøreværket fra luften

PtX-kursus giver fælles forståelse og øger sikkerhed

/Case

Ørsted er bedre klædt på til at arbejde med risiko og sikkerhed på elektrolyseanlæg.

Anlæg til CO2-fangst på kraftvarmeværk

Ammongas får dokumentation for effektiv CO2-fangst

/Case

CO2-fangst er vigtigt mod klimaforandringer. Ammongas kan nu dokumentere kvaliteten af pilotanlæg.

Livscyklusvurdering (LCA) af plastikkrus hjælper til at træffe bedre beslutninger på stor festival

LCA hjælper festival til mere bæredygtige beslutninger

/Case

Livscyklusvurdering (LCA) af plastikkrus hjælper til at træffe bedre beslutninger på stor festival.

Alsia Swan

Rederi tester brændstof på rejsen mod lavere emissioner

/Case

Tankskibsrederi vil sænke emissioner, reducere klimaaftrykket – og dokumentere resultaterne.

CHEXS’ røntgenspejle

CHEXS sparer 10 mio. til måleudstyr til røntgenspejle

/Case

CHEXS har fået valideret, at deres røntgenspejle også kan bruges til hospitalers røntgendiagnostik.

Stålbolte på havvindmøller

Bolte overfladebehandlet med tantal modstår saltvand

/Case

Tantalines overfladebehandling kan bruges til bolte offshore, fx på havvindmøller, uden at korrodere.

Koebenhavns Raadhus

Bæredygtige energibesparelser på Københavns Rådhus:

/Case

Bæredygtighedsindsats resulterer i betydelige energibesparelser og renere luft på Københavns Rådhus.

En pakning i hovedventilen

Valg af metalliske materialer til Power-to-X-anlæg

/Case

Ikke alle materialer og komponenter er egnede til brinteksponering.

Robotter -produktionslinje i Kamstrups vandmålerproduktion.

Tre virksomheder laver roadmap til bæredygtighed

/Case

LEGO Group, Kamstrup og Enemærke & Petersen har fået udviklet roadmaps til en grønnere produktion.

(PP-fibre), som Danish Fibres producerer

CO2-beregner booster omsætning i lille virksomhed

/Case

Danish Fibres har, sammen med MADE, udviklet CO₂ beregner, som syttendobler virksomhedens omsætning.

Projektmoos- Hyme energy 3D billedet

Startup klar til at bygge anlæg til at lagre vindenergi

/Case

Hyme Energy bygger termisk energilager til lagring af strøm fra vedvarende kilder, støttet af MADE.

Merlin 400 – Drizzles maskine til hjemmeproduktion af cannabisolie

Drizzle tænker levetid ind fra starten

/Case

Drizzle har udviklet et husholdningsapparat, som kan udvinde cannabisolie hvor levetid er tænkt ind.

Dynamica Ropes udruller et bæredygtigt europæisk Take Back system

Dynamica Ropes satser på genbrug af løfteslings

/Case

Take Back-system øger Dynamica Ropes bæredygtigheden, når materiale fra løfteslings kan genbruges.

Alfa Lavals ammoniakforbrændingseksperiment i FORCE Technologys Lab

Test af ammoniak for Alfa Laval mod grønnere skibsfart

/Case

Eksperimentet bringer Alfa Laval et skridt nærmere på grønt maritimt brændstof.

RC Plast vil upcycle genbrugsplast og ind paa kaempe marked

RC Plast vil upcycle genbrugs-plast og indtage markedet

/Case

Kunderne står i kø, hvis RC Plast lykkes med at levere genbrugsplast til indpakning af fødevarer.

Avanceret maaleteknologi fjerne nedetid spild produktion

Avanceret måleteknologi skal fjerne spild i produktion

/Case

Plus Pack vil automatisk måle tykkelsen af smøremidlet på alufolie for at undgå nedetid og spild.

Sivantos høreapparat

Fra enkelt test til dedikeret partnerskab med WSA

/Case

Høreapparatgigant får den nyeste dokumentation for, at de overholder nye regler og markedskrav.

Vindmølleenergi opbevaring

Lovende forsøg med innovativ lagring af vindenergi

/Case

Den grønne omstilling rummer stort potentiale for SAN Electro Heat.

Power-to-X er en afgørende del af den grønne omstilling af energiforsyningen.

Risikoscreening styrker Power-to-X-projekt

/Case

Iboende risikolister er et værdifuldt værktøj i Hydrogen Valleys risikostyring.

Elektrokemisk test-setup med havvand og tre elektroder

Tantaline ændrer fokus i Power-to-X-indsats

/Case

Dansk virksomhed fik i et MADE-projekt indsigt i den potentielt næste generation af elektrolyse.

Grønnere skibsfart brintteknologi brændselscelle

Ballard søsætter grønne skibe med brintteknologi

/Case

Efter omfattende test og dokumentation er Ballards brændselscellemodul nu certificeret og godkendt.

Moelbro diske til landbrug

Mølbro tester materiale til levetidsforlængelse

/Case

Coating med wolfram-rigt materiale gør diske til landbrugsmaskiner fire gange så slidstærke.

Clenflex genbrug vindmoelle

Fra gamle vindmøllevinger til nye produkter

/Case

Clenflex dokumenterer, at glasfiber og bindemidlet fra vindmøllevinger kan genanvendes cirkulært.

SWG pakninger

Betech får viden til grøn omstilling

/Case

Nu kan Betech dokumentere, at flere af SMV’ens pakninger kan modstå flydende ammoniak.

Digital tvilling på Kold College mejeri

Bedre beslutninger med digital tvilling

/Case

Digital tvilling hjælper medarbejdere og studerende i Kold Colleges mejeriproduktion med at tage bedre beslutninger.

Elektrolyse

Struers optimerer materialer og teknikker til indstøbning

/Case

Struers forbedrer indstøbning af porøse strukturer til katalytisk brintfremstilling til Power-to-X.

Tog iot sensorteknologi

DSB på sporet af IoT og sensorteknologi

/Case

Teknisk viden om IoT og sensorteknologi giver mulighed for billigere, bedre og smartere togdrift.

skibe hav sø

Kvasir vil producere CO2-neutralt brændstof til skibe

/Case

Kvasir ønsker at opskalere produktionsanlæg til brændstof på korrosionssikker og rentabel måde.

Bus

Christonik overvåger HVAC-anlæg med IoT-løsning

/Case

Innobooster-projekt optimerer Christoniks serviceeftersyn af bussers HVAC-anlæg med IoT-system.

Ventil S06 efter test

AVK tester ventiler til brug i distribution af brint

/Case

AVK er på forkant med Power-to-X-omstilling og simulerer brints langtidspåvirkning af ventiler.

Forward Repair System M/18

Glaucus bliver styrket af strategisk samarbejde

/Case

Ekspertviden og teknisk rådgivning styrker Glaucus i leverancer af materiel til forsvar og politi.

Ventil - BROEN A/S

BROEN udvikler ny generation af ventiler

/Case

Med lasersvejsning kan BROEN spare på materialeudgifter til nyt ventildesign og reducere CO2-aftryk.

ReMoni

IoT kan bruges til at finde fejl i maskiner til at udbene fisk

/Case

Med brug af sensorer har ReMoni udviklet et system til at nedbringe nedetid ved forarbejdning af fisk.

Hydrogen

Hymeth udvikler fremtidens energiforsyning

/Case

Hymeth fik effektiv sparring så de hurtigere kan få deres elektrolysator på markedet.

Sensor in well

Svejsning kan erstatte lim i sensor

/Case

I et MADE-projekt har SulfiLogger vist, at lasersvejsning kan erstatte lim i deres sensorer.

Ristelameller

FerroFoss vil tredoble deres markedsandel

/Case

Med dokumentation for holdbarheden af ristelameller forventer FerroFoss stor vækst.

ZCN med zerax udsnit

Grøn og digital fremtid for NOVENCO

/Case

IoT og big data resulterer i markant levetidsforlængelse for NOVENCOs produkter.

NOVENCO fik testet Zerax-ventilator. Peter Holt, Kristine Skov Ulrik Green.

Ventilatorer bestod varmetest i klimatestcenter

/Case

NOVENCO fik testet sin Zerax-ventilator en hel dag på testcentret i Lindø Industripark.

Danske gasledninger er egnede til transport af brint

De danske gasledninger er egnede til transport af brint

/Case

10 års brinteksponering har ikke påvirket stål- og plastrør i det eksisterende gastransmissionsnet.

Radarantenne Terma

Radarantenne fra Terma kom i dybfryseren

/Case

Et system, som forebygger is på radarantenner bestod testen i FORCE Technologys store klimakammer.

Genbrugs hegnsholder

BB Fiberbeton fremstiller inventar af affaldsmateriale

/Case

BB Fiberbeton fremstiller nu bæredygtige hegnsfødder og trendy inventar af affaldsmateriale.

BIG 3D printet bymodel af Solna Business Park

Arkitekterne fra BIG bruger 3D-metalprint til projekt

/Case

En helt ny verden har åbnet sig for BIG arkitekterne, som ser stort potentiale i 3D-metalprint.

Genbrugsplast

Ny CO2-beregner styrker RC Plasts bånd til kunderne

/Case

Dokumentation for CO2-aftryk – lyder det bekendt? Det har RC Plast fået styr på med et nyt værktøj

altandk to medarbejdere

Altan.dk fik skarp og skrap ISO 9001 rådgivning

/Case

Altan.dk nåede i mål med ISO 9001 certificering, som giver kunderne tryghed og ro i maven

BSV tang til løft af beton elementer

BSV Krantilbehør sparer mere end 10% med automatisering

/Case

SMV sparer over 10 % i produktionsomkostninger gennem modularisering og procesoptimering.

Slib af lasersvejsning

automatiseret lasersvejsning i Peak Biotech

/Case

Automatiseret lasersvejsning er nu valideret som proces i Peak Biotechs produktudvikling

trd dyser

Stålsat SMV forkorter time-to-market

/Case

TRD Surfaces har værdifuld dokumentation på effekten af deres overfladeteknologi.

Evaluering og tykkelsesmåling

Mølbro øjner potentiel konkurrencefordel

/Case

Mølbro fik hjælp til at udvikle overflader på landbrugsmaskiner, så de bedre kan modstå slitage.

Forsøgsperson

Verdens første automatiske pode-robot er dansk

/Case

Danske Lifeline Robotics udvikler verdens første automatiske pode-robot.

Ariane 6, Foto: ESA

Ariane 6 letter med dansk-designet raketdyse

/Case

Raketdyse til Ariane 6 produceret med fuldautomatisk lasersvejsning og en sensor, der guider laseren.

R82 x:panda

Elektrisk medicoudstyrs høje sikkerhed dokumenteret

/Case

Safety testforløb dokumenterede, at R82 overholder sikkerhedskravene i 60601-standardserien.

Svaneke Bryghus kan nu også skrive på etiketterne, at øllet er brygget CO2 neutralt.

Svaneke Bryghus producerer øl CO2-neutralt

/Case

Med verifikationsrapport kan Svaneke Bryghus brande sig som et bæredygtigt bryggeri.

Boliger

KAB er klædt godt på til at bruge IoT

/Case

IoT-forløb gav KAB indblik i IoT-systemer, og hvor driftsbesparelser kan opnås med konkrete IoT-løsninger.

Elektronikaffald hos Rossen Recycling

Rossen Recycling Company A/S

/Case

Bromerede flammehæmmere i elektronikskrot er en hindring for genbrug.

Metalpulver

Nordisk Staal gør metalaffald til indtægtskilde

/Case

Restprodukt fra produktionen bruges til 3D-print og er blevet et guldæg for virksomheden.

IoT-løsning

CLIMAIDs arbejde med fejlsøgning

/Case

IT-samarbejde har styrket danske CLIMAIDs arbejde med fejlsøgning i deres IoT-løsninger.

Haas-Meincke bage ovn digital tvilling

Digital tvilling af bageovn

/Case

I et samarbejde skabte FORCE Technology og Haas-Meinke en digital tvilling af deres bageovn.

Laborant

ALK

/Case

Kvalitetssikring sætter patientsikkerheden højest.

aluminiumskasse til frekvensomformer

Danfoss 3D-printer prototyper

/Case

3D-print af prototyper i aluminium skal reducere time-to-market.

Sensor

UbiqiSense

/Case

Samarbejde om standarder sætter sikkerhed for sensorer til intelligente kontorer i system.

LED driver for track lights

Nordic Power Converters

/Case

Samarbejde om standarder giver mere robuste LED-produkter

lysteknologi til alzheimers

Lysteknologi til behandling af Alzheimers

/Case

Godkendelse af medicinsk udstyr kræver omfattende specialviden om standarder, regler og love.

A&O Johansen Albertslund

A&O Johansen

/Case

Standarder sikrer danskerne rent drikkevand.

svejsning

Fingeraftryk på standarder

/Case

Migatronic A/S samarbejder med FORCE Technology om udvikling af standarder for svejsning.

Bluetooth SIG mand skærm

Bluetooth SIG

/Case

Uvildighed gør hele forskellen for standardiseringsorganisationen Bluetooth SIG.

rammer til vaevemaskine

NS System reducerer ledetid og nedetid med IoT

/Case

Supply chain optimeres med ny IoT-løsning.

Udvidelse af Rønne havn

Succesfuld remote simulering i Rønne Havn

/Case

Rønne Havn har fået gennemført skibssimuleringer over 2 dage med remote deltagelse over Teams.

Danfoss ISTA test

ISTA-transporttest af emballage

/Case

Danfoss sender trygt deres produkter verden rundt med ISTA-testet emballage.

Welding close up

Ændret svejseprogram til robot gav bonus

/Case

Stenhøj fik reduceret den tid, det tager at producere en lift, væsentligt.

Den nye prototype monteret på en pedaltræner

Prototype på intelligent sensormodul til exergaming

/Case

Intelligent sensormodul til VR-baseret udstyr bringer SYNCSENSE tættere på markedsintroduktion.

Nordic Firefly konverter

Valg af effektive pålidelighedsværktøjer

/Case

Nordic Firefly har brugt PPEPP-paradigmet til at sikre elektronik til LED-baserede solcellelamper.

ForSeas færge Hamlet til søs

Bæredygtig færgetransport

/Case

Dokumenteret bevis for lav partikelemission fra ForSeas færge hjælper ForSea med at stige til en bedre miljøklasse.

Flydende vindmølleplatforme

/Case

WindSea A/S har udviklet et koncept for store offshore vindmøller.

Dansac

Dansac har styrket sin compliance-indsats

/Case

Medicovirksomheden Dansac fandt en genvej til at øge sine kompetencer inden for kvalitetssikring.

Overfladebehandling på gasledning

Energinet sikrer længere levetid på gasledning

/Case

Energinet fik hjælp af FROSIO verificeret specialist, inden nedsænkning i Lillebælt.

Standarder til måling af vejstribers synlighed

Vejstribers synlighed øger trafiksikkerheden

/Case

Geveko anvender standarder til at sikre, at vejstriber er synlige for bilisterne.

Produktionsbånd vaccine

Svaret findes ofte i referencebiblioteket

/Case

ALK producerer bl.a. allergivacciner, og i kvalitetskontrollen frasorteres vacciner.

lead auditor auditerer ledelsen

Klædt på til et sikkert arbejdsmiljø

/Case

Kursister fra Caljan og Vestas fik på FORCE Technology’s lead-auditorkurser praktisk viden om arbejdsmiljøledelse med sig.

Cyklist i byens gader

Målestationer giver ny viden om luftkvaliteten

/Case

Viden om luftforurening giver Københavns Kommune bedre beslutningsgrundlag for at gennemføre tiltag.

SPX FLOW laser cladding

SPX FLOW løser slidproblemer i trykbeholdere

/Case

3D laser cladding hjælper med at løse slitageproblemer i procesanlæg til fødevarer.

XO-care artikel - billede af tandlægebesøg

Viden om standarder fremtidssikrer medico-udstyr

/Case

Viden om standarder inden for produktion af medicoudstyr er værdifuld for XO Care A/S.

F-35 - billedet venligst udlånt af Lockheed-Martin

Terma reducerer materiale- og tidsforbrug med 3D-print

/Case

Additiv fremstilling reducerer produktionstid og materialeforbrug for F-35-komponent med over 90 %.

TDC er blevet 14001-certificeret på miljøledelse af FORCE Certification

TDC's miljøledelse er ISO 14001-certificeret

/Case

TDC har fået struktur på deres miljøledelsessystem med en ISO 14001-certificering.

Svejsecertificering, ISO 3834, EN 1090, certificeringsorgan

Smertefri overgang til nyt certificeringsorgan

/Case

CPH Steel ønskede at skifte certificeringsorgan, da deres tidligere leverandør ikke længere levede op til den samarbejdsaftale, der var indgået. 

3d print arm

Casekatalog om standardisering 2019

/Case

10 cases viser værdien af dansk deltagelse i nationale og internationale standardiseringsudvalg.

falck, brandslukker

Standarder forbedrer Falcks dialog med leverandører

/Case

Forhåndsviden om standarder sikrer, at produkter fra Falcks underleverandører lever op til kravende.

Standarder sikrer VELUX international markedsadgang

/Case

Standarder indenfor målemetoder af bygningsakustik hjælper VELUX med produktvurdering.

Lab

Standarder sikrer homogene miljømålinger

/Case

R Dons' pålidelige analyser af vandkvalitet bygger på gode standarder for vandmiljømåling.

LB Altimeters EMC pålidelighedstest MIL-standarder

LB Altimeters sparer tid i produktudviklingen

/Case

Fokus på standarder sikrer, at produktdokumentationen lever op til kundernes høje krav.

Innovation i sundhedssektoren

Innovation med teknologi i sundhedssektoren

/Case

Teknologisk idéudvikling hjalp Glostrup Hospital med nytænkning af deres nye rehabiliteringshus.

Med kalibreringscertifikater fra FORCE Technology er Explicits målesystem ”plug and play”

Kalibreringscertifikater øger værdien af målesystem

/Case

Kalibreringscertifikaterne gør emissionsmålesystemet let at bruge for myndigheder.

Instrumatic A/S ønskede at udvide forretningsområdet til også at måle emissioner fra skibe, men manglede en typegodkendelse.

Hele testpakken til typegodkendelse

/Case

Instrumatic A/S ønskede at måle emissioner fra skibe men manglede typegodkendelsen.

Daka henter ajourført viden hos FORCE Technology

Daka henter ajourført viden hos FORCE Technology

/Case

FORCE Technology rådgiver om valg af luftrenseteknologier og bibringer ny viden

Iot, planter, plantekasser, gartner

IoT i smart city plantekasser

/Case

IoT og sensorer til måling på regnvandsopsamling og selvvanding i grønne uderum og anlæg i byer.

Sika Marine

Effektiv støjdæmpning på skibe

/Case

Sika Marine samarbejder med FORCE Technology om løsninger til reduktion af strukturbåret støj.

Betonblander, VM750L

Haarup Maskinfabrik

/Case

Maskinstøjmåling af betonblander dokumenterer maskinsikkerhed overfor myndighederne.

Vindmøller, himmel, skyer

Analyse af vindmøllestøj for Miljøstyrelsen

/Case

Støjer vindmøller mere ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s?

Skolebørn, pige

Støjreducerende skoleborde - FurnX

/Case

FORCE Technology har målt trommelyd på fire forskellige overfladetyper til skoleborde.

Jernbanespor, bevoksning

Ringsted-Femern Banens støj

/Case

Kortlægning af støj og vibrationer fra den fremtidige Ringsted-Femern Bane.

Auralisering

Lyt til fremtidens vej

/Case

Vejdirektoratet anvender auralisering til at forklare interessenter, hvordan en ny vej vil lyde.

Fly

Støjmåling på Swedavias lufthavne

/Case

Akustiske målinger sikrer, at lufthavne og flyproducenter overholder miljømyndighedernes krav.

Arbejdsmiljømåling af partikler og gasser hos Aalborg Forsyning

Arbejdsmiljømålinger gav ledelsen syn for sagn

/Case

Aalborg Forsyning oplevede udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø, men hvor stammede det fra?

Måling af luftkvalitet ved krydstogtskibe på Langeliniekajen

Luftkvalitet på Langeliniekajen

/Case

FORCE Technology har målt luftkvaliteten på Langeliniekajen, hvor krydstogtskibene lægger til kaj.

Konstruktion

Mursten på slankekur

/Case

Helligsø Teglværk lancerer ny smal mursten til det hurtigt voksende marked for energirenovering.

REFA affaldsforbrændingsanlæg

Standarder er afgørende for optimal drift i affaldssektoren

/Case

Det kan være ressourcekrævende for danske energianlæg at holde sig ajour med omfattende internationale standarder på miljøområdet. Men en manglede tilpasning af driften til gældende standarder kan få store økonomiske konsekvenser.

REFA Affaldskraftvarmeværk - udsigt over værket indefra

Casekatalog om standardisering 2018

/Case

6 cases illustrerer værdien af deltagelse i internationale standardiseringsudvalg for dansk industri

TRD Surfaces tester højtryksdyser

Uafhængig og specialdesignet test i HPHT-Lab validerer egenskaber

/Case

TRD Surfaces fik specialdesignet en test af holdbarheden af deres nyudviklede keramiske overfladebehandling til højtryksdyser.

Vejecelle fra Eilersen Electric kalibreres i Danmarks største kraftmaskine

Ekspertkalibrering giver adgang til globale markeder

/Case

Global fødevaregigant vælger dansk teknologi: Eilersen vejeceller og FORCE Technology kalibrering.

LINAK

/Case

Typegodkendelse baner vejen for øget salg.

Udmattelsesprøvning

Danfoss

/Case

Danfoss' produkter er gennemtestede

Lodam udvikler robuste sensorer med HACT-tests

Lodam

/Case

Virksomheden udvikler robuste sensorer med HACT-tests.

Ledninger, brand, ild

ASSA ABLOY

/Case

Elsikkerhedstest giver ny viden og tryghed.

Inspektion af akkumuleringstank på Skærbækværket

Inspektion med PAUT af tank på Skærbækværket

/Case

Phased array ultralydprøvning bruges til inspektion af k-svejsningen på et kraftvarmeværk hos Ørsted

Club La Santa poolområde

Vindforhold på Club La Santa

/Case

Test i vindtunnel forbedrer vindforholdene omkring Club La Santas svømmestadion.

Laser cladding

Reparation, levetidsfor-længelse og kort leveringstid

/Case

Laser cladding viste sig at være den helt rigtige metode til at opnå slidstærke komponenter hos DSB.

byggevarer miljøvaredeklarationer EPD

Større gennemsigtighed med miljøvaredeklarationer (MVDer) i vinduesindustrien

/Case

Fokus på byggematerialers miljømæssige konsekvenser har fået Vinduesindustrien og Grundejernes Investeringsfond til at kortlægge vinduers miljøbelastning.

PMI stål måling

Københavns Zoo

/Case

Stålkvaliteten i fritflyvningsvolieren blev undersøgt, da stålbardunerne skulle repareres.

Arthur Hotels

Energi- og driftsoptimering fremmer grønt image

/Case

Arthur Hotels har sikret optimal driftsøkonomi og reduceret CO2-udledning med assistance fra os.

Vordingborg havn, simulator studie, havnestudium, havneudvidelse

Vordingborg Havn

/Case

Havneudvidelse giver vækstmuligheder.

Boligblokke i Brøndby Strand

Betonundersøgelse gav 60 mio ekstra til boligselskaber

/Case

Tilstandsundersøgelse og second opinion gav 60 mio ekstra støttekroner til renoveringsarbejdet.

Wind test, ol 2016, track bicycling, banecykling, olympics, Dansk cykle union

FORCE Technology: Bag Team Danmarks OL-forberedelse

/Case

Vind og vand tests af FORCE Technology kan være nøglen til Team Danmarks OL succes.

FORCE Technology, fortøjning, havn studium, simulator, Port Said,

Sikre fortøjningsafstande skaber mere profitabel havn

/Case

Simulering af fortøjningscenarier kan reducere antallet af ulykker i East Port Said Port, Egypten.

Peregrino, ship, vessel, skib, FORCE Technology

Maersk Peregrino

/Case

At pumpe olie fra en offshore borebrønd kræver en meget sikker operation (på engelsk).

Vindtunnel test på offshore platforme

Vindtunneltests på offshore platforme

/Case

Hvert år udfører vi 20-30 vindtunneltests på offshore platforme (på engelsk).

 Bulb sammenligning, skib, FORCE Technology

Skibspropulsion optimering

/Case

Skibsejere fokuserer på præstationen af deres eksisterende flåde i stedet for at bygge nye skibe (på engelsk).

wave making rans cfd

Retrofitting af en ny bulb

/Case

Skibsejere står overfor lovgivningsmæssige og finansielle udfordringer. (på engelsk)

Mandatory EEDI, skibsmodel test i slæbetank, FORCE Technology

Obligatorisk EEDI

/Case

Skibsbygningsindustrien har siden januar 2014 fokuseret på at forbedre de nye skibsdesign ved brændstofseffektivisering og reducering af udledning af drivhusgasser (på engelsk).

Rentabilitet ved eftermontering af dit fartøj, FORCE Technology

Fordelen ved retrofitting af dit skib

/Case

Retrofitting af eksisterende skibe er i stigende grad blevet interessant for skibsejere. Det giver muligheden for at spare brændstof og forblive konkurrencedygtige mod nyere øko-designs (på engelsk).

EEDI verifikation containerhip, fartøj, FORCE Technology

EEDI verifikation

/Case

Teknisk udvikling og innovation er fokusområder indenfor forbedret energieffektivisering af skibe.

Siemens wind power Anholt ledelsessystemer

Opgradering af leverandører - Siemens Wind Power

/Case

Siemens Wind Power har sammen med FORCE Technology udbygget deres supplier quality funktion.

Emma Mærsk, containerskib

Årsagsanalyse af vandindtrængning i Emma Mærsk

/Case

Vi hjalp Emma Mærsk med at finde årsagen til vandindtrængningen i maskinrummet (på engelsk).

Plastteknologi LEGO

Ny innovativ teknologi bag plast med nanostrukturer

/Case

FORCE Technology og LEGO skaber miljøvenlige farveeffekter på plast med nanoteknologi.

Eksempel på et digitalt røntgenbillede af et bronzesværd fra den tidlige del af Bronzealderens periode II, ca. 1600 f.Kr.

En "sværd" opgave

/Case

Sensor & NDE Innovation har ved hjælp af computed radiography undersøgt sværd for Nationalmuseet.

Svømmehal, badering, børn

Bygningssyn hjælper københavnske svømmehaller

/Case

Tjek af katodisk beskyttelsesanlæg gav overblik over tilstanden af svømmebade og forhindrer nedbrud.

Færgebåden til Antwerpen, Jacob Jordaens

I kunstens tjeneste

/Case

Radiografi afslører hemmeligheder om det næsten 400 år gamle maleri ”Færgebåden til Antwerpen”.

Rockwool stone wool

Trendsættende LCA for Rockwool

/Case

En livscyklusvurdering og risikovurdering udarbejdet af FORCE Technology, viser at stenuld er konkurrencedygtigt isoleringsmateriale både i forhold til miljø og helbred.