Med PPEPP-paradigmet fandt Nordic Firefly de mest effektive pålidelighedsværktøjer til at opfylde ambitionen om at designe et produkt, der opfyldte alle nødvendig krav - "first time right".

Brugen af PPEPP-paradgimet demonstreres her i forbindelse med en konkret case for Nordic Firefly. Virksomheden er en start-up, der udvikler en DC/DC-konverter til solcelledrevne gadelamper. Konverteren konverterer effekt fra solpanelet til batteriet om dagen og fra batteriet til LED lampen om natten, så den er i operationel brug 24/7, når den er installeret i masten. 

Konverteren er i første omgang tænkt til det skandinaviske og nordamerikanske marked. Design levetiden er 20 år, og Nordic Firefly har sat alle sejl til for at opfylde ambitionen om at designe et produkt, som opfyldte alle nødvendige krav første gang.

Nordic Firefly konverter
Figur 1: Nordic Firefly konverter.

Nordic Firefly’s brug af paradigmet resulterede i disse ni værktøjer i prioriteret rækkefølge:

De tre højest prioriterede værktøjer var:

 • Kravspecifikation/review af kravspecifikation
 • Termo-mekanisk HALT
 • Modellering af tilstandsmaskine

Men disse værktøjer kunne også overvejes:

 • Pre-testing
 • Design review med fokus på klimatiske forhold
 • FRACAS (Failure Reporting, Analysis, and Corrective Action System) eller lignende
 • Design guidelines
 • EMC HALT
 • Pålideligheds-review

I praksis havde Nordic Firefly defineret en pålidelighedsstrategi med fokus på kravspecifikation, design review i forhold til klimatiske og EMC-forhold, termomekanisk HALT, pre-test og EMC-compliance test for at opfylde ambitionen om et produkt, der var ’first time right’.

Kravspecifikation

En stærk kravspecifikation, som er kendt af alle projektdeltagere og kommunikeret til alle underleverandører, er et vigtigt værktøj til at udvikle pålidelige og robuste produkter, som opfylder relevante krav fra myndigheder, kunder og egen virksomhed.
 
I specifikationsfasen er det afgørende, at ressourcer og viden er på plads for at sikre, at krav er verificér- og testbare.

Der kræves meget forskellige teknikker, alt efter om det drejer sig om:
 • helt nyt produkt,
 • ny teknologi til eksisterende produkt,
 • nye features til eksisterende produkt,
 • nye applikation eller nye omgivelser.

Use scenarios er fx effektive ved udvikling af et helt nyt produkt enten i en etableret virksomhed eller i en start-up. På denne måde sikres det, at man ved, hvad der skal udvikles og dermed har et godt grundlag for den efterfølgende kravspecifikation. 

Hvis der derimod er tale om et af de andre tilfælde, kan der tages udgangspunkt i en eksisterende kravspecifikation.

Design review

Et design review er en styret proces, hvor et design evalueres i forhold til de specificerede krav for at vurdere, om der er potentielle svagheder i designet. Det foregår typisk som et møde mellem designteamet og relevante specialister, der er eksterne i forhold til projektet. 

Design review foregår typisk flere gange i udviklingsforløbet. Det, der review'es, kan være specifikationer, tegninger og diagrammer, fysisk design, analyser, testresultater, produktionsprocesser m.m.

I Nordic Firefly’s tilfælde var der diagrammer og en tidlig prototype til rådighed for review’et. Designets modstandsdygtighed over for klimatiske-, mekaniske- og EMC-forhold blev evalueret.

Klimatiske forhold så som termiske hotspots, levetid af elektrolytkondensatorer, udfordringer med kold start-up på kolde aftener i nordlige dele af Skandinavien og Nordamerika, modstandsdygtighed over for jordfugt og IP-klassifikation blev gennemgået. 

Der var kun få mekaniske forhold, som fx aflastning af komponenter og pålidelighed af konnektorer, som gav anledning til kommentarer. Til gengæld omfattede review af EMC-forhold klassiske emner så som afkobling, jordplaner, samling af input og output samt transientbeskyttelse. 

Nordic Firefly agerede på resultatet af design review’et og bestod efterfølgende klimatiske pre-test og en egentlig EMC-test uden problemer.
 

HALT – et andet effektivt værktøj

Endelig gennemførte Nordic Firefly en termomekanisk HALT og en EMC-HALT med henblik på at finde andre potentielle svagheder. Begge analyser viste få svagheder og god margin.
 

Nordic Firefly i mål

Efterfølgende har Nordic Firefly også fået styr på softwaredelen med udviklingsværktøjer, versionsstyring, build-værktøjer, compilere osv., da softwaredelen fremadrettet bliver en væsentlig del af produktet. Disse områder fremgik også tydeligt i paradigmet. 
 
Så Nordic Firefly’s ambition om at designe et ’first time right’-produkt lykkedes.