FORCE Technology er et af de 7 GTS-institutter i GTS-nettet. GTS-institutterne er kommercielle virksomheder med et almennyttigt formål.

De 7 GTS-institutter har til formål er at opbygge og formidle teknologiske kompetencer til dansk erhvervsliv. Et GTS-institut bliver godkendt af Uddannelses- og Forskningministeriet. For at kunne blive godkendt er det en forudsætning, at det er en almennyttig virksomhed, som: 

  • arbejder inden for et område af stor betydning for dansk erhvervsliv
  • har et højt fagligt niveau
  • er uafhængige af politiske og økonomiske interesser
  • har et betryggende økonomisk og organisatorisk grundlag.
Godkendelsen bliver givet for tre år ad gangen, og der er ikke tale om nogen form for offentligt ejerskab. Trods instituttets uafhængige og selvstændige selskabsretlige stilling er et GTS-institut underlagt myndighedskrav om faglige evalueringer og løbende finansiel og juridisk kontrol. Overskydende indtjening anvendes udelukkende til ny forskning, udvikling og innovation.

I 2017 var den samlede omsætning i GTS-nettet på 3.6 mia. kr. Der var en stigning i den udenlandske, kommercielle omsætning på 3,6% og en stigning i resultatkontrakter på 13% i forhold til året før.

Resultatkontrakter til FoU-projekter

Som GTS-institut kan man søge offentlige projektmidler, kaldet resultatkontrakter, som kan bruges til forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU) på forkant af markedets behov. Formålet er at opbygge og udvikle nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, som forventes at få stor betydning for danske virksomheder.

Det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der indgår resultatkontrakter og fører tilsyn med GTS-institutterne. Resultatkontrakterne går til medfinansiering af aftalte og klart afgrænsede aktiviteter hos det enkelte institut. Formålet er på forkant af markedets behov at opbygge og udvikle nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, som forventes at få stor betydning for danske virksomheder.

I 2017 havde GTS-nettet 19.139 unikke, danske kunder. Cirka 9 ud af 10 af de unikke, danske kunder var små og mellemstore virksomheder.

Du kan læse mere om igangværende resultatkontrakter på bedreinnovation.dk.

GTS logo
De 7 GTS-institutter.