FORCE Technology er én af syv GTS'er. GTS står for: Godkendt Teknologisk Serviceinstitut. Vi opererer mellem almennytte og marked og formidler viden på både kommercielle og ikke-kommercielle vilkår.

De 7 GTS'er har til formål er at opbygge og formidle ny viden og teknologiske kompetencer til i et samspil mellem erhvervs- og samfundsbehov, forskning og ny teknologi. En GTS bliver godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeren. For at kunne blive godkendt er det en forudsætning, at det er en almennyttig virksomhed, som: 

  • arbejder inden for et område af stor betydning for dansk erhvervsliv
  • har et højt fagligt niveau
  • er uafhængige af politiske og økonomiske interesser
  • har et betryggende økonomisk og organisatorisk grundlag.

Godkendelsen bliver givet for tre år ad gangen, og der er ikke tale om nogen form for offentligt ejerskab. Trods instituttets uafhængige og selvstændige selskabsretlige stilling er en GTS underlagt myndighedskrav om faglige evalueringer og løbende finansiel og juridisk kontrol. Overskydende indtjening anvendes udelukkende til ny forskning, udvikling og innovation.

I 2020 var den samlede omsætning i GTS-nettet på 3.5 mia. kr. 

Resultatkontrakter til forsknings- og udviklingsprojekter (FoU)

Som GTS kan man søge offentlige projektmidler, kaldet resultatkontrakter, som kan bruges til FoU-aktiviteter på forkant af markedets behov. Formålet er – med et blik for samfundsbehov - at opbygge og udvikle nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, som forventes at få stor betydning for danske virksomheder.

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der indgår resultatkontrakter og fører tilsyn med GTS'erne. Resultatkontrakt-midlerne går til medfinansiering af udvikling på overordnede indsatsområder, der forventes at få betydning for Danmark og danske virksomheder indenfor en overskuelig årrække. De udviklede services skal foregribe virksomhedsbehov og er på denne måde forud for eksisterende ydelser, der allerede er på markedet. 

I 2020 havde GTS-nettet 18.469 unikke, danske kunder. Cirka 9 ud af 10 af disse var små og mellemstore virksomheder.

Du kan læse mere om igangværende resultatkontrakter på bedreinnovation.dk.

GTS logo
De 7 GTS-institutter.