Akustik, støj og lydkvalitet

Rådgivning, målinger og beregninger, der anvendes bl.a. til kontrol og dokumentation af myndighedskrav og til produktspecifikationer.

Relateret indhold

Afstand og terræn

/Artikel

Hvor meget betyder terrænets akustiske egenskaber og afstanden til vejen for trafikstøjen?

Analyse af vindmøllestøj for Miljøstyrelsen

/Case

Støjer vindmøller mere ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s?

Auraliseringer: Lydeksempler

/Artikel

Lyt til auraliseringer (lydeksempler) af trafikstøj i forskellige situationer.

Bevoksningens betydning for trafikstøj

/Artikel

Find ud af hvor meget, der skal til, for at bevoksning langs vejen fungerer som støjdæmpning.

Bluetooth SIG

/Case

Uvildighed gør hele forskellen for standardiseringsorganisationen Bluetooth SIG.

Danmarks Innovations Fond investerer 13 mio kr.

/Nyhed

Projektet DecoWind sætter fokus på smart regulering af vindmøllestøj.

Dansk Audioklub

/Klub

Erfa-gruppe med fokus på reproduceret lyd, dvs. lyd fra højttalere, hovedtelefoner, høreapparater, telefoner, m.v.

DecoWind

/Projekt

Nyt projekt skal sikre smart støjregulering af vindmøller.

Effektiv støjdæmpning på skibe

/Case

Sika Marine samarbejder med FORCE Technology om løsninger til reduktion af strukturbåret støj.

Et fælles sprog til beskrivelse af lyd

/Artikel

En ny rapport fra ITU giver forslag til, hvordan man kan udvikle fælles betegnelser for lyde og deres egenskaber. Lydeksperter får dermed et begrebsapparat til mere effektivt at drøfte lydopfattelse i forbindelse med lydgengivelse.

FAMOS

/Projekt

Udvikling af nye værktøjer henblik på at mindske støjgener fra vejstøj.

Har støjen fra bilerne ændret sig over tid?

/Artikel

Er kildedata, der anvendes ved støjberegninger i Danmark, repræsentative for dagens trafik?

Hvidbog: Trafikstøj kræver handling

/Artikel

Hent den nye hvidbog om fakta, udfordringer og løsninger for at mindske trafikstøj.

Hvor meget støjer dilatationsfuger på broer?

/Artikel

Der er grund til at tage støj fra dilatationsfuger alvorligt - læs hvorfor.

Hvordan støjer motorvejen?

/Artikel

Læs hvordan auralisering bruges til at forklare støjens betydning på borgermøder.

Referencelaboratorium for ekstern støj

Vi er Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj og vibrationer. Vi har varetaget denne opgave siden 1977.

Sensorisk evaluering

SenseLab sikrer den optimale produktkvalitet ved brug af menneskelige sanser inden for særligt lyd- og videokvalitet.