Podcasten går i dybden med både trafikstøj og indendørs støj. Eksperter i studiet fortæller om støjproblemerne og foreslår mulige løsninger.

Effekten af støj på vores helbred er voldsom. I EU alene er støj årsagen til omkring 10.000 årlige tilfælde af for tidlig død. Det er flere, end der dør i trafikken.

Som samfund skal vi derfor være tage de sundhedsmæssige konsekvenser af støj og lyd alvorligt. Ikke mindst bør vi sætte fokus på innovative løsninger og teknologier, som kan bekæmpe støjgener og forbedre vores livskvalitet. 

FORCE Technologys podcast om støj og lyd kan gøre dig klogere på både problemerne og løsningerne. Du kan indtil videre lytte til fem afsnit i serien, og der er flere i støbeskeen.

Støj fra trafikken 

De første tre afsnit af støj-podcasten handler om en af de største støjsyndere, nemlig trafikstøj. 

Foruden støjeksperter fra FORCE Technology giver vi mikrofonen til Kræftens Bekæmpelse og diskuterer bl.a., hvorfor trafikstøj er så vigtigt, hvilken type trafikstøj der plager os mest, og ikke mindst hvad vi kan gøre for at mindske generne. 

Støj på arbejdet og i boligen

I de næste afsnit går vi indendørs. Eksperterne diskuterer her, hvordan trafikstøj, industristøj og nabostøj påvirker vores trivsel og velvære i arbejds- og boligmiljøer. 

En antropolog fortæller om, hvad nabostøj gør ved os, ligesom en forsker slår til lyd for en mærkningsordning for støj- og lydniveauer i boliger. 

Flere afsnit på vej

Kommende afsnit af podcasten kommer til at handle om gode lydforhold. Her vil du bl.a. få viden om hearables, herunder høretelefoner, headsets og OTC-høreapparater (dvs. høreapparater i håndkøb). 

Baggrund for podcasten om støj og lyd

FORCE Technologys podcast er en del af projektet ”Industriens Nationale lyd og luft LAB”, som er støttet af midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Ideen er at belyse, hvordan støj og gode lydforhold påvirker vores livskvalitet – teknologisk, videnskabeligt og antropologisk, men i lige så høj grad at komme med løsninger til, hvordan vi rent praktisk håndterer støj og lyd.

Her finder du podcasten

Du kan lytte til podcasten om støj og lyd på din foretrukne podcast-platform, fx Apple Podcast eller Google Podcast.

Hvis du har spørgsmål om podcasten eller nogle af de emner, den tager op, er du velkommen til at kontakte Jens Oddershede, som er Senior Specialist i FORCE Technology.