Støj fra trafik er et samfundsmæssigt problem, der stiger i takt med udvidelsen af trafiknettet. Få rådgivning om reduktion og håndtering af trafikstøj fra veje, fly, jernbaner, skibe og havne.

Akkrediteret til at måle og beregne alle typer af trafikstøj 

Vi ved, hvordan trafikstøj påvirker mennesker, og vi er akkrediteret til at måle og beregne alle former for trafikstøj. Derfor får I altid kvalificeret rådgivning om reduktion af støjgener.

Støjkortlægninger til miljøvurderinger/VVM er blandt vores specialiserede ydelser inden for området trafikstøj.

I får desuden gavn af mange års erfaring og ekspertise med måling, beregning og rådgivning inden for akustik, støj, lyd og vibrationer.

Hvad tilbyder vi inden for akustik, støj og vibrationer?

Trafikstøj - en podcastserie