Støj fra trafik er et samfundsmæssigt problem, der stiger i takt med den løbende udvidelse af trafiknettet. Vi kan rådgive dig om trafikstøj fra såvel veje, fly og jernbaner som skibe og havne.

Vi er akkrediteret til målinger og beregninger af alle former for trafikstøj.

Vi udfører støjkortlægninger til miljøvurderinger/VVM og ved, hvordan trafikstøj påvirker mennesker. Derfor får I altid kvalificeret rådgivning om reduktion af støjgener. 

Som kunde hos FORCE Technology får I desuden gavn af mange års erfaring og ekspertise med måling, beregning og rådgivning inden for akustik, støj og vibrationer.

Kontakt os for mere information om lyd og akustik i bygninger eller læs mere om akustik, støj, lyd og vibrationer.

Hvad tilbyder vi inden for akustik, støj og vibrationer?

Trafikstøj - en podcastserie