Akustik, støj og lydkvalitet

Rådgivning, målinger og beregninger, der anvendes bl.a. til kontrol og dokumentation af myndighedskrav og til produktspecifikationer.

Relateret indhold

kvinde med høreværn i produktionsmiljø

Industriens nationale lyd og luft LAB

/Projekt

Hjælp til udvikling af sundere og mere bæredygtige miljøer og styrket konkurrenceevne.

Bluetooth SIG

/Case

Uvildighed gør hele forskellen for standardiseringsorganisationen Bluetooth SIG.

Håndbog om nabostøj

/Artikel

12 gode råd til at håndtere nabostøj.

Senselab: Lydhjulet

/Artikel

Download din version af lydhjulet i høj opløsning

Dansk Audioklub

/Klub

Erfa-gruppe med fokus på reproduceret lyd, dvs. lyd fra højttalere, hovedtelefoner, høreapparater, telefoner, m.v.

Miniguide: Reduktion af støj langs veje

/Artikel

Miniguide til dig, der skal tage de rette beslutninger om støjreduktion

Hvidbog: Trafikstøj kræver handling

/Artikel

Hent den nye hvidbog om fakta, udfordringer og løsninger for at mindske trafikstøj.

Lydlandskabsmåling - Med borgere på lydvandring

/Artikel

Med en ny metode bedømmer borgere lyden i deres lokalområde ved hjælp af guidede lydvandringer.

Har støjen fra bilerne ændret sig over tid?

/Artikel

Er kildedata, der anvendes ved støjberegninger i Danmark, repræsentative for dagens trafik?

Stillebænk - en innovativ støjskærm

/Artikel

En stillebænk, der kan afskærme trafikstøj, kan hjælpe med at løse støjproblemer på udendørs opholdsarealer.

FAMOS

/Projekt

Udvikling af nye værktøjer henblik på at mindske støjgener fra vejstøj.

Standarder sikrer VELUX international markedsadgang

/Case

Standarder indenfor målemetoder af bygningsakustik hjælper VELUX med produktvurdering.

Produktdesign via virtuelt lyttepanel

/Projekt

Virtuelle lyttepaneler skal udvide muligheder for lydkvalitetsmålinger.

Trafikstøj er farligt for vores helbred

/Artikel

Hvert år dør mindst 500 danskere for tidligt på grund af trafikstøj - men hvad gør vi ved det?

Effektiv støjdæmpning på skibe

/Case

Sika Marine samarbejder med FORCE Technology om løsninger til reduktion af strukturbåret støj.

Haarup Maskinfabrik

/Case

Maskinstøjmåling af betonblander dokumenterer maskinsikkerhed overfor myndighederne.

Referencelaboratorium for ekstern støj

Vi er Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for ekstern støj og vibrationer. Vi har varetaget denne opgave siden 1977.

Sensorisk evaluering

SenseLab sikrer den optimale produktkvalitet ved brug af menneskelige sanser inden for særligt lyd- og videokvalitet.