Samarbejde med et GTS-institut bidrager til en højere produktivitet, vækst og bedre udnyttelse af de teknologiske muligheder i virksomhederne.

Klynger, netværk og partnerskaber med mange muligheder

Et samarbejde med FORCE Technology giver dig adgang til en omfattende og avanceret fysisk og kompetencemæssig teknologi- og innovationsinfrastruktur.

For virksomheder og uddannelsesinstitutioner åbner deltagelse i klynger, netværk eller partnerskaber hos FORCE Technology dørene til en lang række videnbroer på tværs af industri og brancher via: 

GTS-infrastrukturen

Som GTS institut har vi et tæt samarbejde med de øvrige seks GTS-institutter, der komplementærer hinanden på videns- og udviklingsområder. Bl.a. ved at gennemføre fælles forsknings- og udviklingsprojekter, fælles vidensformidling og ved at samle udvikling på fælles platforme. Dertil sikrer vi tilsammen adgang til langt over 100 unikke testfaciliteter for dansk industri.

Universiteter 

Et tæt samarbejde med universiteter har igennem årene haft stor betydning for vidensniveauet hos FORCE Technology og universiteternes teknologi- og videnoverførsel til industrien. Vi har et meget omfattende samarbejde med samtlige danske universiteter og en lang række internationale universiteter og forskningsinstitutioner.

Klynger og netværk

Vi er stærkt repræsenteret i de danske og internationale klynger og netværk, og samarbejdet bliver kontinuerligt udvidet. Netværkene formår at være videnbro mellem videninstitutioner og nye, spirende erhvervsområder og sikre, at demonstrationsprojekter og viden formidles til de relevante målgrupper og interessenter.

FORCE Technology er videnspartner i 12 ud af 13 nationale klynger

Deltag i et partnerskab - og bidrag til den teknologiske udvikling 

Mange af vores investeringer i ny teknologi sker i tæt samarbejde med industrien og universiteterne. Ved at udnytte fælles kapacitet og kompetencer har vi kunnet imødekomme et fortsat stigende behov for teknologisk udvikling og innovation på tværs af industri og brancher.

Bidrag til den teknologiske udvikling og højere produktivitet i din branche - kontakt os for at høre om muligheder for partnerskaber og netværk.

FORCE technology er videnspartner i disse klynger:

Netværk vi driver

Bliv del af vores netværk og klubber, der sikrer erfaringsudveksling, vidensdeling og nyeste viden på en lang række områder. Se dem alle her.