Simuleringer og CFD

Simuleringsstudier af et nyt eller redesigned havnelayout vil gøre dig i stand til at tage stilling til mulige udgravninger, mens flowdynamikken kan hjælpe dig med at optimere flowet omkring et skib eller i et forbrændingsanlæg.