For at sikre, at et skib kan performe i henhold til kontrakten, gennemføres numeriske beregninger og still water tank tests med et fremdrivningssystem svarende til det, der er i det virkelige skib. 

Vi har udstyr til at gennemføre modeltests af alle typer fremdrivningssystemer fra konventionelle propeller til avancerede water-jet-systemer og POD-fremdrivningssystemer. Vi har udstyr til og erfaring med tests med en til fem installerede fremdrivningsenheder.

Testene udføres i vores store dybvandsslæbetank eller i vores lavvandede manøvrebassin. 

Arbejdets omfang omfatter typisk: 
  • test af vandmodstand
  • selvfremdrivningstests
  • trimtests
  • øget modstand i bølger
  • flowvisualiseringstests (strømningstests)
  • måling af kølvand
  • forvitringstests
Tidligere testede skibstyper omfatter hurtige patruljefartøjer, højhastighedsfærger, færger, lystfartøjer, bulk carriers, tankskibe, containerskibe etc. 

Numerisk beregning af hastighed og energiforbrug

I den tidlige designfase, hvor skrogdesignet bliver vurderet og optimeret, er det af stor betydning at være i stand til præcist at forudsige skibets hastighed og energiforbrug.

Det kan vi gøre ved hjælp af et forudsigelsesværktøj, vi har udviklet på basis af vores store database over vandmodstands- og fremdrivningsdata. 

Forudsigelserne er baseret på alle data, vi har registreret gennem vores mange års arbejde. Databasen bruges til at søge efter skibe svarende til det, der er ved at blive designet, og bruge de eksisterende resultater som vejledning i forudsigelsen af den nye forudsigelse af hastighed og energiforbrug. Når man arbejder med databasen er der derfor vigtigt at identificere den projekterede skibstypes karakteristiske parametre og bruge disse parametre til at søge efter tilsvarende skibe, der matcher projektdesignet. 

Værktøjet kan udelukkende give forudsigelser på basis af overordnede parametre og koefficienter. Når den præcise skrogform foreligger i digital form, kombinerer vi i dag normalt databaseværktøjet med avancerede CFD-beregninger for at opnå den bedst mulige forudsigelse. 

Når der bruges CFD-beregninger, bliver vandmodstanden for det nye design typisk beregnet for et antal hastigheder, og resultaterne bruges til at kalibrere output fra databasemetoden med data for den aktuelle skrogform.