Faciliteter til måling og kontrol af emissioner, energi og ressourcer

Faciliteter der understøtter industriens behov om dokumentation og måling, videndeling og anvendelse inden for emissioner, energi og ressourcer.

En unik kombination af laboratorier til håndtering og dokumentation af virksomheders og anlægs miljømæssige påvirkning på miljø og samfund.