Faciliteter til måling og kontrol af emissioner, bioenergi og ressourcer

Faciliteter der understøtter industriens behov om dokumentation og måling, videndeling og anvendelse inden for emissioner bioenergi og ressourcer.

En unik kombination af laboratorier til håndtering og dokumentation af virksomheders og anlægs miljømæssige påvirkning på miljø og samfund.