Industriens adgang til luftemissioner, luftkvalitet, indeklima og arbejdsmiljø.

Luftlaboratorium til akkrediteret måling af luftforurening

Luftlaboratoriet i FORCE Technology er industriens adgang til all-round håndtering og akkrediteret måling af luftforurening i luftemissioner, luftkvalitet, indeklima og arbejdsmiljø.

Luftlaboratoriet består af en omfattende instrumentpark af mobilt måleudstyr til måling og analyse af gasser og partikler i skorstene, udeluft, indeklima og arbejdsmiljø, samt et laboratorium til kalibrering og kontrol af måleudstyr.

På luftlaboratoriet kan vi gennemføre akkrediterede målinger af en lang række måleparametre i:

  • Luftemissioner fra industri og energianlæg (i afkast og skorstene), herunder kontrol og kalibrering af industriens overvågningsudstyr til luftemissioner (QAL2/AST af AMS)
  • Luftkvalitet i udeluft
  • Indeklima i bygninger
  • Arbejdsmiljø på arbejdspladser

Oftest stillede spørgsmål til Luftlaboratoriet

Tag en tur rundt på luftlaboratoriet

Emissionsmåling for støv, SO2, NH3, HCl og HF
Emissionsmåling for støv SO2, NH3, HCl og HF.
Emissionsmåling med multikomponent monitor
Emissionsmåling med multikomponent monitor (FTIR, fourier transform infrarød
spektroskopi) for H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, NH3, HCl, HF og CH4.
Kalibreringsfasciliteter til kalibrering, kontrol og reparation af udstyr til emissionsmåling.
Kalibreringsfasciliteter. Her kalibreres, kontrolleres og repareres udstyr til emissionsmåling.
Kalibrering og linearisering af monitor til SO2, CO, CO2, O2 og NOX.
Kalibrering og linearisering af monitor til SO2, CO, CO2, O2 og NOx.
Kalibrering og kontrol af gasure og masseflowmetre.
Kalibrering og kontrol af gasure og masseflowmetre.
Kalibrering, kontrol og linearisering af monitor til SO2, CO, CO2, O2 og NOX.
Kalibrering, tjek og linearisering af monitor til SO2, CO, CO2, O2 og NOx.