Brændselslaboratoriet til behandling af brændsler og bestemmelse af brændselskvalitetsparametre.

Specialiseret udstyrspark til brændsler og restprodukter

Brændselslaboratoriet har en stor og specialiseret udstyrspark til forbehandling af forskellige typer af brændsler og bestemmelse af en lang række forskellige brændselskvalitetsparametre, samt dybdegående viden indenfor karakterisering og analyse af brændsler og restprodukter.

Det består af bl.a. udstyr som kæbeknusere, snitmøller, sigtemaskiner, ovne, kalorimetre, varmemikroskop, elementaranalyzere, ionchromatografer og ICP-OES og ICP-MS udstyr til analyser af metalindhold.

Udstyrsparken er fordelt på to lokationer: Vejen og Brøndby.

Det skal du vide om brændselslaboratoriet

Reduktion af partikelstørrelse er et vigtigt trin i prøveforbehandlingsprocessen
Reduktion af partikelstørrelse er et vigtigt trin i prøveforbehandlingsprocessen.
Bestemmelse af indhold af vand i brændslerne foretages i et specieldesignet varmeskab
Bestemmelse af indhold af vand i brændslerne foretages i et specieldesignet varmeskab.
Neddeling af store prøver til mindre delprøver i FORCE Technologyss specielle ”edderkop”
Neddeling af store prøver til mindre delprøver i FORCE Technologys specielle ”edderkop”.
Bestemmelse af energiindhold i brændsler foretages vha. bombekalorimeter
Bestemmelse af energiindhold i brændsler foretages vha. bombekalorimeter.
Bestemmelse af aske (resulterende askerest) i brændsler foretages ved udglødning i en muffelovn
Bestemmelse af aske (resulterende askerest) i brændsler foretages ved udglødning i en muffelovn.