Sensorlaboratoriet har det nyeste, moderne udstyr til test og kalibrering af alle typer gas- og partikelsensorer.

Sensorkalibrering og validering af partikel måleinstrumenter

Laboratoriet råder over instrumentering til dosering af gasser i kendte koncentrationer, fra ppb til % området. Desuden indeholder det et stort antal referenceinstrumenter til kontrol for interferenser, temperatur, fugt, osv.

Specialisterne tilknyttet sensorlaboratoriet udvikler nye doseringsteknikker med henblik på at udføre kosteffektive kalibreringer af mikrosensorer.

I sensorlaboratoriet kan vi også validere måleinstrumenter til måling af luftbårne partikler, herunder til bestemmelse af partikelantal og Black Carbon (sodpartikler). 

I sensorkalibreringslaboratoriet kan vi gennemføre:

  • Test og validering af gassensorer
  • Kosteffektiv kalibrering af mikrosensorer
  • Test og validering af partikelsensorer
Sensorlaboratoriet til kalibrering af gassensorer og partikelsensorer
Sensorlaboratoriet råder over udstyr til dosering af kendte koncentrationer af gasser og partikler, herunder ultrafine partikler og Black Carbon (sodpartikler).

Oftest stillede spørgsmål til Sensorlaboratoriet

Kalibrering af gassensorer på Sensorlaboratoriet i FORCE Technology
Kalibrering af ozonmonitor vha. gasfasetitrering ved dosering af ozon og NO.
Laboratorie til kalibrering af partikelsensorer i FORCE Technology
Validering af partikelsensorer ved dosering af kendte partikelstørrelser og måling med referenceinstrument.
Graferne og tabellen viser, hvordan sensorernes afviger ved gentagne målinger på doserede, sporbare koncentrationer. Dette beskrives i et kalibreringscertifikat
Graferne og tabellen herover viser, hvordan sensorernes afviger ved gentagne målinger på doserede, sporbare koncentrationer. Dette beskrives i et kalibreringscertifikat, som gælder for det testede instrument.