Explicit producerer sensorsystemer til emissionsmålinger fra skibe, som er udviklet i samarbejde med FORCE Technology, og med kalibreringscertifikaterne er emissionsmålesystemet lige til at gå til for myndighederne. 

Sensorsystemerne anvendes til at måle emissioner fra skibes røgfane, og mikrosensorerne kan monteres på droner og helikoptere, så der kan måles under sejlads. Dermed kan myndighederne omgående få vished for, om grænserne for svovl i brændstoffet er overholdt.

”Vi har brug for at få valideret, at vores sensorsystemer lever op til de standarder, vi lover myndighederne, og som er indeholdt i MARPOL konventionen. Her spiller FORCE Technology en stor rolle, da vi får kalibreret vores sensorer i FORCE Technologys kalibreringslaboratorium”, siger Jon Knudsen, administrerende direktør hos Explicit.

”Kalibreringscertifikaterne bruger vi løbende i udbudsrunder, og de udgør en vigtig faktor overfor myndigheder. Det er desuden af afgørende betydning for os, at FORCE Technology er en uvildig tredjepart, så har vi en troværdig garant for vores udstyr”, fortsætter Jon Knudsen. 

”Vi har gennem årene udviklet et tæt samarbejde med FORCE Technology i forskellige udviklingsprojekter, og vi sætter stor pris på den kvalificerede sparring, vi har fået fra jeres rigtig dygtige folk. Det er dejligt, at GTS (Godkendt Teknologisk Service) virksomheder kan hjælpe iværksættere i gang, så projekterne kan blive salgbare”, slutter Jon Knudsen.

Med kalibreringscertifikater fra FORCE Technology er Explicits målesystem ”plug and play”
Kalibreringscertifikater fra FORCE Technology gør Explicits målesystem let at gå til, og myndighederne kan med drone eller helikopter måle svovlindholdet i røgfanen