Få undersøgt, om der er skadelige elementer i din bygning, og få vurderet, om det har bygnings- og/eller sundheds-mæssige konsekvenser.

Oplever du aktuelle problemer, eller har du mistanke om:

  • Skimmelsvampevækst
  • Opfugtede overflader/konstruktioner
  • Angrebet/nedbrudt træværk
  • Asbestholdige materialer

eller en generel frygt for miljøfarlige stoffer i din bygning, kan du få undersøgt, om problemerne er noget, der skal tages hånd om, da det kan være forbundet med bygnings eller sundhedsmæssige risici.

Skimmelsvamp er skadeligt for bygningens brugere

Skimmelsvampevækst er et velkendt problem i bygninger, og det kan fx opstå pga. konstruktionsopbygning, vandskader, kuldebroer, brugsvaner m.m.

Har du fået konstateret skimmelsvamp, eller har du mistanke om, det er i bygningen, kan du få artsbestemt skimmelsvampene ved nærmere analyse, og derved få vurderet sundhedsrisikoen ved at opholde sig i bygningen.

Skimmelsvampe producerer giftige stoffer, herunder mycotoxiner, som udgør en sundhedsrisiko for mennesker. Ved indånding af større mængder sporer kan mycotoxiner frigives i lungerne og give helbredsmæssige gener.

Du kan få hjælp til at klarlægge, hvorvidt jeres mistanke skyldes skjulte eller ikke erkendte problemer med fugt/skimmelsvampevækst som følge af ovennævnte skadesbegivenheder.

Analyser afhjælper skader på bygninger og mindsker sundheds- og forureningsrisiko

Er der risiko for skadelige elementer i din bygning, er det vigtigt at få det undersøgt, så du bevarer bygningen og sørger for, at brugerne af bygningen ikke bliver syge af at være der. Samtidig skal du sikre forsvarlig håndtering af affald, hvis du skal ombygge eller nedrive bygningen.

Få analyseret følgende på vores laboratorium:

Skimmelsvampe

  • Indeklimaprøver – herunder dyrkningsprøver og DNA-test
  • Vækst prøver – herunder tapeaftryk, materialeprøver eller Mycometer test.

Trænedbrydende svampe og insekter

Er dit træværk angrebet/nedbrudt, kan du få undersøgt følgende:

  • Trænedbrydende svampe og insekter
  • Få en kategorisering af nedbrydninger i forsikringsmæssige henseender (råd/svamp).

Det er meget vanskeligt at kende forskel på forskellige trænedbrydende svampe, derfor er det nødvendigt at undersøge angrebet med mikroskopi.

Asbest

Står du overfor en ombygning eller nedbrydning af bygningen, skal du vide, om den indeholder asbest, der kan udgøre en sundheds- og affaldshåndteringsmæssig risiko.

Få hjælp til følgende:

  • Analyse af bygningsmateriale, luft og støv for indhold af asbest
  • Kvantitative og kvalitativ undersøgelse af andre uorganiske fibre og mikropartikler, fx mineraluld.

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til dine bygningsmæssige undersøgelser.

Skimmelsvamp tapet bolig
Få vurderet sundhedsrisikoen, hvis du opdager skimmelsvamp i din bolig
Træundergulv
Et utæt vandrør kan medføre råd i trægulvet