Regelmæssigt vedligehold forlænger bygningens levetid og sikrer et godt indeklima for brugerne. Minimér skader med skimmelsvamp, råd og trænedbrydende svampe.

Regelmæssigt vedligehold af bl.a. klimaskærm forlænger bygningens levetid og sikrer samtidig et godt indeklima for brugerne. Desuden minimeres skader med fx skimmelsvamp og trænedbrydende svampe.

Vi tilbringer meget af vores tid indendørs i bygninger. Derfor er det vigtigt, at bygningen bliver regelmæssigt vedligeholdt for at undgå konstruktionsbetingede bygningsskader. Er du uheldig alligevel at få problemer med konstruktionselementer og/eller indeklima, er der hjælp at hente.

Vi anvender en byggeteknisk tilgang til mulige bygningsrelaterede problemer baseret på viden om byggemetoder og konstruktioner. Vi fokuserer på at bevare i stedet for at rive ned og vælger de bedste totaløkonomiske løsninger til gavn for alle involverede parter.

Du kan fx få hjælp til at:

 • Sikre et sundt indeklima

  Skimmelsvampesporer har et naturligt baggrundsniveau og er derfor overalt. Hvis der sker skadesbrud med fugtindtrængning til følge, vil der efterfølgende være grobund for skimmelsvampevækst i/på fugtpåvirkede overflader/konstruktioner.

  Skimmelsvampevækst kan fx opstå pga. konstruktionsopbygning, vandskader, kuldebroer, brugsvaner m.m. Ved mistanke til skimmelsvampevækst, kan du få analyseret og artsbestemt skimmelsvampevæksten og sporerne, og få hjælp til at finde skadesårsagerne, så du helt undgår eller reducerer sundhedsmæssige problemer.
 • Undgå råd, svamp og insektangreb af dit træværk

  Hvis der er fugtskader eller forhøjet fugt i din bygning, kan træværket blive angrebet af trænedbrydende svampe og/eller insekter. Vi foretager bygningsundersøgelser af de pågældende forhold. Undersøgelsen udmunder i en arbejdsbeskrivelse og en udbedringsvejledning vedr. fremadrettede tiltag. Arbejdsbeskrivelse/ udbedringsvejledning understøttes af laboratorieanalyser udført i vores laboratorium for bygningsundersøgelser.
 • Undersøge risiko for miljøfarlige stoffer i byggemateriale

  Er du i tvivl om din bygning indeholder miljøfarlige stoffer kan du få foretaget en miljøundersøgelse, der registrerer og kortlægger risikoen for forurening, inden du går i gang med at sanere eller nedrive bygningen.

Vi samarbejder med forsikringsselskaber, boligselskaber, industrivirksomheder, arkitekter, ingeniører, skadesservicefirmaer, entreprenører, kommuner, regioner, offentlige instanser og håndværkere, så du får rettidig og korrekt hjælp.

Kontakt os, hvis du har brug for professionel hjælp til dine bygningsmæssige udfordringer.