Det er almindeligt anerkendt, at træning i et virtuelt miljø styrker kompetencer og opbygger erfaring langt hurtigere.

Denne form for træning gør det muligt for et mandskab, både individuelt og som gruppe, at opleve og vurdere deres skibs operationelle forhold for det skib under bestemte forhold. Dette opbygger sikkerhed og øger både kompetencer og bevidsthed om effektivitet, sikkerhed, vejrforhold og kommunikation. 

Vi har udviklet et indlæringskoncept baseret på best practice og pædagogiske metoder med dokumenterede resultater. De metoder, vi har udviklet, er internationalt anerkendt og anvendes også i andre områder som flyveledelse og styring af togtrafik samt operatører på forbrændingsanlæg. 

God træning giver indlæring

Nøglen til god træning er indlæring, ikke undervisning. Derfor er to spørgsmål vigtige, når vi planlægger træning:
  • I hvilke fremtidige situationer skal deltageren bruge denne viden?
  • Hvad skal de værre i stand til i en sådan situation? 
Svarene bestemmer indhold og tilgang til træningen, men sikrer også at deltagerne oplever træningen som logisk opbygget. 

Pædagogiske aspekter

Vores pædagogiske metoder er primært baseret på deltagerlogiske metoder og discovery learning. Alle dele af planlægningen af træningen, udviklingen af scenarier og debriefings følger strukturerede og nøje planlagte metoder. 

Alle instruktører er certificeret inden for pædagogiske metoder til simulatortræning og kan gennemføre træning af både juniorofficerer og særdeles erfarne kaptajner og seniorofficerer. 

Vi anvender grundige debriefinger efter hver øvelse, hvor vi, blandt andre værktøjer, bruger replay-systemer til at vise deltagernes præstationer. Dette gøres struktureret som led i en løbende proces gennem hele træningsforløbet for at deltagerne bevidste om – og i stand til at reflektere over – deres handlinger og beslutningsprocesser. 

Vores standardtræning er kundetilpasset

Vi tilpasser vores standardkurser til præcist at modsvare den enkelte kundes ønsker og krav. Dette sikrer, at deltagerne lærer og bliver fortrolige med de emner og færdigheder, der er relevante i deres specifikke situation.