East Port Said Port, der ligger ved indsejlingen til Suez-kanalen fra Middelhavet, har været i vores skibssimulator for at afdække, hvordan et regelsæt til sikre fortøjningsafstande kan være med til at reducere antallet af ulykker.

Vi har gennemført en simulatorundersøgelse for Suez Canal Container Terminal (SCCT), East Port Said Port, Egypten. SCCT kom til os, fordi de havde oplevet en række ulykker og nær-ved-hændelser i forbindelse med fortøjningsoperationer og skibe, der skulle passere i havnen.

Ulykkerne skete oftest ved anløb og afsejling. Vi har tidligere hjulpet SCCT på et projekt, hvor Maersks Triple E-skibe skulle anløbe havnen og ifølge Khaled Tantawy, ingeniør og projektleder på SCCT, Port Said, faldt valgte på FORCE Technology grundet de tidligere gode resultater og samarbejde.

SCCT har behov for at få vurderet:

  • den tilstrækkelige afstand mellem fortøjredede skibe
  • med hvilken afstand man skal passere et fortøjret skib

I den slags operationer spiller skib-skib interaktioner en væsentlig rolle. Bugge Torben Jensen, Senior Project Manager hos FORCE Technology forklarer: “Når et skib sejler forbi et fortøjret skib, skabes interaktion mellem skibene. Dette betyder, at hvis skibet sejler for tæt på det fortøjrede fartøj i et for højt tempo, kan det medføre bevægelser i vandet, der kan ødelægge fortøjningslinjerne og i værste fald, at det fortøjede skib forårsager skade på andre skibe.

Skib-skib interaktioner er ikke det eneste problem: "Vi ved, at det handler om at udnytte al den plads, havnen har til rådighed. Der er dog grænser for, hvor tæt du kan fortøjre skibene og stadigvæk udføre sikre operationer. Her spiller skibets strømforbrug, bugserbådene, strømmen og vinden ind," forklarer Bugge.

Realtids-simulering og fast time-simulering

For at sikre det bedste resultat gennemførte vi en række forskellige simuleringer.

Når vi skulle vurdere den sikre afstand mellem de fortøjede skibe, brugte vi realtid-simuleringer, hvor kaptajnen sejlede i samme hastighed, som han ville i virkeligheden. Dertil testede vi med containerskibe i forskellige størrelser under hårdt vejr for at sikre, at resultaterne ville være anvendelige selv under de værste vejrscenarier.

For at vurdere de sikre passeringsafstande gennemførte vi fast time-simuleringer, hvor computeren styrede skibet. Bugge forklarer, hvorfor denne metode var velegnet: "Vi testede, hvor tæt skibet kunne sejle på det fortøjede skib, når det sejlede 5 knob, hvilket er den maksimale hastighed, der er tilladt i havnen. Ved at bruge fast time-simulatoren kunne vi køre et stort antal tests over en kort periode ".

Innovative metoder og resultater

Det hele startede med et litteraturstudie for at afdække den eksisterende viden om emnet. Der findes en del undersøgelser vedrørende sikre passeringsafstande, men intet om sikre fortøjningsafstande. Derfor er denne undersøgelse den første, der vedrører dette emne og viser på samme tid en ny metode at bruge vores simulatorer på.

Efter anmodning fra SCCT udviklede vi en ligning til at beregne de sikre fortøjningsafstande mellem skibene under hensyntagen til længde, bredde, tonnage og vind/strøm. Det gør at de hurtigt og nemt kan afkode om skibene i deres havn bruger de korrekte fortøjningsafstande, men på samme tid har de mulighed for på forhånd at briefe skibene omkring disse afstande, så ulykker kan undgås i fremtiden.

"Kombinationen af vores realistiske simulatorer og vores ingeniører og kaptajners viden, kompetencer og erfaring skabte et godt resultat," konkluderer Bugge.

FORCE Technology, fortøjning, havn studium, simulator, Port Said,
Et skib sejler ud, efter at have været fortøjret mellem to andre skibe