Simulatorstudier af maritime operationer er af stor betydning for at kunne træffe de rigtige beslutninger samt undersøge kompleksiteten af et maritimt projekt.  

Virkeligheden afprøves virtuelt 

Virtuel virkelighed er en særdeles effektiv simulatorbaseret metode til vurdering, herunder risikovurdering, af en lang række maritime operationer og projekter som for eksempel:
  • placering af søafmærkninger 
  • design og placering af moler inklusiv bredde og placering af anløbsrender 
  • betingelser for ankomst/afsejling i eksisterende eller nye havne 
  • skibes bevægelser i forhold til både hyppighed og tid og dermed præcis vurdering af for eksempel risiko for grundstødning 
  • skibes bevægelser mens de er fortøjet ved et åbent eller et lukket anlæg 
  • skibes manøvredygtighed ved lav vanddybde 
Operationelle retningslinjer inkl. bestemmelser vedrørende slæbebådsassistance 
Simulatorer er blevet brugt i den maritime sektor i årtier, både til studier og træning. Grundlæggende er simulatorer virtuelle skibe med ”mock up” broer, der er udstyret med rigtige konsoller og manøvrehåndtag, og som sejler i realtid i en virtuel verden, der viser fremtidens virkelighed.  

Værdien af simuleringer

Muligheden for at undersøge konsekvenserne af, hvad der vil ske, hvis et projekt igangsættes, er af stor betydning for at nå frem til og træffe de rigtige beslutninger. Værdien af beslutningerne ligger i at undersøge de forskellige muligheder og sammenligne beregnede omkostninger og effektivitet. Desuden gør simuleringerne det muligt at opleve den planlagte fremtid i realtid og dermed få et klart indtryk af resultaterne. 

Skabe enighed

En af de væsentlige fordele ved simuleringer er, at de på mange måder udvider deltagernes opfattelse af de fremtidige operationer. Deltagerne opnår en bedre og mere holistisk forståelse af kompleksiteten af de involverede problemer og interesser, så der skabes basis for en fælles forståelse mellem interessenterne.  

Genskaber virkeligheden

Kvaliteten og troværdigheden af et simulatorbaseret studie er uløseligt knyttet til nøjagtigheden og pålideligheden af den hydrodynamiske model med 6 frihedsgrader, der styrer simulatoren. 

Vores hydrodynamiske model, DEN-Mark1, er blevet udviklet løbende i de sidste 30 år og er kendt for sin præcise og detaljerede gengivelse af et skibs bevægelser i både tid og rum. Den genskaber virkelig virkeligheden.  

Accelereret virkelighed

En pendant til realtidssimulatoren er fast-time simulatoren, som grundlæggende er en numerisk navigator, der sejler den samme rute flere gange. Den numeriske navigator efterligner skibsofficerernes beslutninger og introducerer dermed ændringer, som resulterer i forskellige ruter for den samme sejlads, der starter med samme udgangspunkt. Den numeriske navigator er derfor en rationel of effektiv måde at vurdere blandt andet forskellige udformninger.